Voorschoten in oude ansichten

Voorschoten in oude ansichten

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorschoten
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4126-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorschoten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Voorschoten

Speeltuin .Overbosch"

In 1917 kocht de heer J. G. Versteegen de uitspanning "Overbosch" gelegen tegenover "Bijdorp". Omstreeks de Eerste Wereldoorlog is een zekere Kohler eigenaar en daarvoor Wouter Visbach, die naderhand eigenaar werd van "Het Haagsche Schouw". "Overbosch" was enkele eeuwen gel eden een herberg waar men zich oak kan vaarzien van verse paarden. MamenteeI is op dezelfde plaats een slijterij gevestigd van de heer J. M. Versteegen, zoon van de vorige eigenaar van de speeltuin en uitspanning.

73

Groeten uit Voorschoten

74

Op de hoek van de Papelaan stond tijdens de oorlog 1914-1918 dit huis dat bewoond werd door de familie Overkleeft. Thans woont hier in 't verbouwde en hoger opgetrokken huis de doktersfamilie Swen.

In deze villa woonde de zeer bekende "kruidendokter" De Haas. Het huis staat aan de Veurseweg vlak bij de Papelaan. Er is weinig aan veranderd, aIleen de serre is afgebroken.

75

A, J. de Haas

A. J. de Haas woonde eerst aan de Bloklaan en oefende het beroep van schoenmaker uit. Pas op oudere leeftijd werd hij "kruidendokter", woonde in de naar hem genoemde villa en kreeg patienten van heinde en ver. Hij bleek op zijn gebied zeer kundig te zijn en heeft vele mensen geholpen.

Voorschoten

1133£Sche 1r33t\ t'g

Op "Klein Rouwkoop" aan de Haagsehe straatweg (ook weI Delftseweg genoernd) en nu Veurseweg, woonde omtrent de eeuwwisseling mr. Jozef Jan Pompe van Meerdervoort. Hij was gehuwd met z'n nieht Cath. Saaymans Vader. Hij was reehter te Goes en naderhand lid van de Tweede Kamer. In 1918 overleed hij op 8 I -jarige leeftijd te Voorsehoten.

77

Jhr. Johan Antoine Pompe van Meerdervoort, kapitein van de Infanterie en vader van Jozef Jan woonde verscheidene jaren op het Huis te Rouwkoop, dat op 't zelfde terrein lag als "Klein Rouwkoop" aan de Veurseweg vroeger de Haagse straatweg geheten.

De Veurscheweg met beukebomen. Links 't woonhuis van de kwekerij Boschgeest eind 1920. In december 1963 werd de kwekerij opgeheven.

79

80

Het prachtige van oorsprong middeleeuwse kasteel Duivenvoorde, waar de ambachtsheren en -vrouwen van de heerlijkheid Voorschoten en Veur woonden, is verschillende maJen verbouwd en veranderd. Kort voor 't einde van de Tweede WereJdoorlog lieten de Duitsers, die in 't bos V-2's hadden opgeslagen de laatsten ontploffen, waardoor grote schade werd toegebracht, niet aIleen aan 't kasteel en de inboedel, maar ook aan 't bos en de vlakbij Jiggende boerderij. De restauratie die ruim 4 jaar in beslag nam, heeft zeker aan z'n doeJ beantwoord. VeJe illustere geslachten zijn door vererving in 't bezit van dit kasteel gekomen en bij 't overlijden in 1965 van de laatste ambachtsvrouwe jonkvrouwe L. H. barones Schimmelpenninck van der aye was 't hele bezit ondergebracht in een stichting, die tot doe! heeft het huis met inboedel voor 't nageslacht te bewaren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek