Voorst in oude ansichten

Voorst in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Kedde
Gemeente
:   Voorst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4480-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

YOOR T.

K':~IMll. Voo~t P~~to los. M::ss. Amsl.f1I ????

(,~_~ ~~. ~_ "'L. C~/1/"- ~

~ ~~-~~~ . ~ 2d

17. De Rijksstraatweg bij de Halmen in 1903. De bewoners van het huis waren de familie Van Nek, die de beheerder was van de korenwatermolen aan de Voorsterbeek.

.. ,

.--'

UI~. N. 1. Booa, hut. 186

S(embakkerij

18. De steenbakkerij ,,'t Hoendernest" in 1918. Op de kaart is aangegeven dat deze gelegen is in de gemeente Zutphen, doch dit moet zijn: in de gemeente Brummen.

.J

/'i., uu +"~.f,

19. "De Keizershof" in de kom van het dorp Voorst, tijdens het hoge water van de lIsel in 1922, met de wegwerkers G. Witteveen en Donkers. Ret huis was toen bewoond door de gepensioneerde hoofdonderwijzer Wisselink, later door de familie Metselaar.

20. "Huize Empe" met de tuinmansfamilie Kruitbosch in 1903. Dit buitengoed ligt niet in de gemeente Voorst, maar in de gemeente Brummen.

21. De muziekvereniging "Amicitia" te K1arenbeek in 1909. De personen zijn van boven naar beneden en van links naar reehts, eerste rij: B. Sehotman, H. Pijnappe1, W. Vredegoor, J. Kleverwal en Dolf Jans. Tweede rij; Th, Pijnappel, Ant. de Haan, W. Nieuwkamp, T. Jansen, W. Harmsen, T. Kleverwa1, H. Weyn, Ant. Nieuwkamp, W. Boumeester, W. Harmsen, C. Revenberg en W. Kleverwal. Onderste rij; W. Paalman, J. Buitink, W. Diks, T. Pijnappel, B. Vredegoor, J. de Haan, S. van Dalen, en Ant. Buitink. De vereniging werd opgerieht op 1 oktober 1908.

22. Het kasteel "Nijenbeek" in 1905. Hoewel in die tijd reeds een onbewoonbaar geworden behuizing, werd het tijdens de oorlogshandelingen in 1945 volle dig in een ruihe herschapen.

23. De hervormde kerk te Voorst in 1910 (voor bijzonderheden zie inleiding).

Ned. Herv. Kerk Voorst

24. De abdij van Prurnm met de St.-Salvatorbasiliek in de Eifel in 1921 (voor bijzonderheden zie de in1eiding).

."

~---

~

25. De korenmolen te Klarenbeek van Th. Pijnappel in 1907. De molen werd gebouwd in 1905 als korenrnolen "De Hoop".

26. Het huis "K1arenbeek" in het jaar 1910. Dit buitengoed, in de achttiende eeuw reeds in eigendom van de familie Krepe1, kreeg mede bekendheid door de aanwezigheid van een watermo1en, "De Koperrnolle". Deze mo1en heeft tot 1870 dienst gedaan als kopergieterij en pletterij, waar onder meer oak de toen geldende muntspecie voor de Staat der Neder1anden werd vervaardigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek