Voorst in oude ansichten

Voorst in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Kedde
Gemeente
:   Voorst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4480-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. De oude rooms-katholieke kerk te K1arenbeek in 1920. Afgebroken in 1971.

Grcete uit Klarenbeek (G) _ Hulppostkantcor Klarenbeek (G)

28. Ret hu1ppastkantaor te K1arenbeek in de waning van de familie Stens in 1912.

29. Het huis "Buss100" in 1895. De 1aatste bewoner was Zweder van Wijnbergen (tot 1900), waarna het in 1910 werd afgebroken. Voor die tijd heeft hier nog een ander huis gestaan dat ook "Dorthshuis" werd genoemd. De geschiedenis van dit huis gaat terug tot het jaar 1390 en heette toen "ter Loe". Tijdens de reformatie tot het einde der Bataafse Republiek heeft het huis dienst gedaan als schuilkerk voor de rooms-katholieke bevo1king, daartoe in staat gesteld door de familie Van Dorth. Op de foto zien we de weduwe Pelgrim- Berendsen met haar kinderen.

30. De rooms-katholieke kerk te Bussloo in 1920. Dit kerkje is in Byzantijnse stijl opgebouwd in 1818, in opdracht van l.W.A. baron van Wijnbergen.

31. De "Middelborgh" in de buurtschap Busslo in 1930 is een zeer oude behuizing, reeds genoemd in de veertiende eeuw, als een proostdijleen. In de achttiende eeuw was het in bezit van het geslacht KuttschrUtter. Nadien werd het opgenomen in het buitengoed "Busslo" van de familie Van Wijnbergen. De laatste bewoners, de familie De Haan, ontruimde het toen het landgoed in het "Recreatie-gebied Busslo" werd opgenomen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid, dat deze behuizing gespaard blijft voor de sloop; in tegenstelling tot enige andere historische erven, die reeds aan de hedendaagse ontwikkeling ten offer zijn gevallen.

32. Ruize "De Poll" in 1913, ook genoemd "De Nieuwe Poll" of "Gietelo". Gesticht door de familie Van Apeldoorn omstreeks 1630. Ret tegenwoordige huis werd gebouwd in het begin van de negentiende eeuw en toen bewoond door de familie Schimmelpenninck van der Oye en werd meerdere malen bezocht door koning Lodewijk Napoleon. In de naaste omgeving lag in de zeventiende eeuw nog een kasteeltje, "De 01de Poll" geheten, met onder meer als eigenaar het geslacht Van Sallant, zo dat dit ter onderscheiding "De 01de of Sallantse Poll" werd genoernd,

Uilspanning Z.lphen J30er Voorsl

33. De uitspanning "In den Zutphen", beter bekend als "De Zutphenboer"; werd in 1910 bewoond door Nadus Huisman en ziin zuster.

Gieterloo~chool san de Deventerweg, bij YOOR:;T. +

~~ OY.A'./: 7~

ITG. NAUTA, VEL''':!'. ISS:.

34. Kruispunt Rijksstraatweg - weg naar K1arenbeek met de openbare 1agere school in 1910.

35. De oude uitspanning "De Gietelse Brouwerij" (1909) van de familie Neusink was reeds bekend in de achttiende eeuw, waar toen meerdere malen vergaderingen werden gehouden door het gemeentebestuur van Voorst.

36. Huize "De Smittenberg", in oude tijden ook genoemd "ter Smittens goed" (1680), Ret was bij het einde van de Franse tijd de woonplaats van de maire van Wilp, Jan Kok, Nadien heeft het ook enige tijd dienst gedaan als slachtplaats en in het begin der twintigste eeuw was er de familie Willemsen gevestigd. Heden woont de familie R. Vos er.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek