Voorst in oude ansichten

Voorst in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Kedde
Gemeente
:   Voorst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4480-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Ret huis "De Leeuwenberg" was in 1920 de behuizing van de familie Wullink, waar voorheen de oude havezate "Ret Bentinck", later "de Leeuwenberg" was gelegen, Met "De Lathmer" was het toen las proostdijleen in het bezit van de bekende geslachten Van Broeckhuysen en Van Lynden. In 1866 werd het door de eigenaar, L. Hulscher uit Deventer, in opdracht afgebroken en is het bouwhuis met de daarbij behorende grond nadien in be zit gekomen van de familie Wullink.

B ~ 5

WILP - De Latm r.

~.

38. Huize "De Lathmer" werd in 1904 bewoond door de familie Crommelin. Dit goed werd in het jaar 1414 reeds verme1d als een Wilps 1een. Van 1577 tot 1630 was het in bezit van het ges1acht Van Brienen, waarna het over ging op het geslacht Van Broeckhuysen, En na diverse verkopingen en verervingen was het rond 1870 in bezit van C.G. Crommelin, die het afgebee1de buitengoed liet bouwen. In het jaar 1909 brandde het echter gehee1 af, doch het werd weer opgebouwd in de vorm zo a1s het heden is en het doet dienst a1s een instituut voor zwakzinnigen.

39. Ret "Ruys en Heerlijkheid Wilp" in 1920. Eigenaar was toen de familie Markvoort, daarna de familie Beker. Dit huis he eft ook a1 een eerbiedwaardige ouderdom. Ret wordt reeds genoemd in het jaar 1230. Ret vererfde daama aan het ges1acht Van Wu1ven van Renesse, die nadien dan ook de naam Van Renesse van Wu1ven en Wilp voerde. Ret b1eef in dit ges1acht tot 1737, toen het overging aan het ges1acht Van Broeckhuysen, tot het jaar 1758, waarna het via diverse eigenaren op 11 maart 1850 gekocht werd door Jan Albert Markvoort, wiens ges1acht het daarna vererfde op de familie Beker. Op 12 april 1945 werd het door oorlogshande1ingen verwoest.

WILP [Gel<2.). - Dorpskerk.

40. In de kom van het dorp Wilp in 1914. Links woonden toen de families Hazelaar, Zwerenburg en Bonhof, rechts de famille Groothedde.

WILP, - Huize De Hage.

."

41. Huize "De Haghe" in 1910, van de familie Kuyck. Oorspronkelijk een hofstede in de zeventiende eeuw, onder de naam "De Heeghe", werd dit aangekocht door de familieNilant-Bannier-Metelerkamp, De heer Nilant-Bannier was oud-president van de rechtbank te Deventer en woonde op de Brink; hij heeft "De Heeghe" tot een zomerverbliif in laten richten in 1837, onder de naam "De Haghe". Na zijn overlijden op 97-jarige leeftijd is het toen vererfd in het geslacht Kuyck dat het huis nog geruime tijd heeft bewoond. Daarna hebben Evert Willemsen en zijn twee zusters er nog gewoond.

WIL}- (Geld)

1:( uize klelne :N oordijk.

42. Het buitengoed "De Kleine Noordijk" in 1915 van de Deventer familie Besier. Oorspronkelijk verbonden met "De Grote Noordijk", onder de naam van "Het Noordink", het werd in het midden van de negentiende eeuw in twee delen gesplitst als"Grote en Kleine N oordijk", afkomstig van de familie Van Marle, In het jaar 1856 is to en "De Kleine Noordijk" gebouwd, in opdracht van de weduwe Van MarIe-Van Wijck.

43.Het personee1 van het buitengoed "De Kleine Noordijk" in 1898. Staande van links naar rechts.Jan Nikke1s, Willem Tiemens, Grada Tiemens, koetsier Jan K1eiboer, Dina Londo en Klaas Aa1poeL Zittend: vrouw Tiemens, Romijn en Jan Otten.

44. Ret buitengoed "De Grote Noordijk" in 1918 van de familie De Fredericie; deze buitenplaats is ontstaan uit de hofstede "Ret Noordink" in het midden der achttiende eeuw, toen de heer Van Marle dit tot een voorname buitenplaats liet ombouwen en het grondgebied deed bebossen.

V1LP - Cafe Ko!krnan.

45. "De Smidse", de smederij en het cafe van de familie Ko1kman in 1915, aan de Riiksstraatweg, Als smid in de smederij van J.W. Betman kocht de familie Kolkman het huis van K. Nieuwenhuis, waar nu "De Smidse" gevestigd is.

46. De erve "De Loghern" in de Wilpse Achterhoek, in 1898. Dit erf is de p1aats, waar in het midden van de negentiende eeuw de koninklijke v1eeswarenfabriek B. Linthorst & Zonen zich heeft ontwikke1d tot een groot vleeswaren- en conservenbedrijf. Oorspronkelijk begonnen op de erve ,,'t Vrijland" aan de Herinkstraat, kwam "De Loghem" in 1840 in bezit van het echtpaar B. Linthorst - Kruitbosch. Het bedrijf b1eef er gevestigd tot 1891, waama het verp1aatst werd naar het tegenwoordige erf "De Engelenburg" aan de Mo1enstraat bij Duistervoorde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek