Voorst in oude ansichten

Voorst in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Kedde
Gemeente
:   Voorst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4480-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. De muziekvereniging "Ons Genoegen" te Terwo1de in 1904, opgericht in het jaar 1900. De personen zijn, van links naar rechts, zittend: W. van Tongeren, G. van Putten, Lijster, dirigent A. v.d. Berg, J. Hogeboom, voorzitter Hovink, E.J. van Tongeren. Staande: H. Tiemens, H. Rutgers, J. v.d, Burg, H.J. K1okkenkamp, B. (of J.) de Groot, A. Scholten, H.J. Ankersmit, J. Durant, L. van Tongeren, Kieftenbelt, G. Kamphuis, Joh. Jansen en H. Roeberts.

58. De Schrijverskolk met de erve "Kolkensteyn" aan de Veluwse Bandijk van de familie Schrijver in 1925. Ret is bekend om de boerderij met het ooievaarsnest.

Xuk C.7 .J:.Ii.

Gerwo/de

Foto en t:1tgave:

59. De hervormde kerk en cafe, winkel en stalhouderij "De Lelie" van de familie Willemsen in Terwo1de in het jaar 1908. "De Lelie" wordt het eerst genoemd in 1749 met a1s bewoner Arent Herms, herbergier en winkelier, en is ge1egen in de kom van het dorp, tegen over de kerk. Het pand b1eef in bezit van de familie Arents tot 1896. Toen werd Wolter Willemsen, komende van het erf "de Loine" in Wilp, eigenaar van "De Lelie". En dit ges1acht Willemsen is tot op heden nog steeds eigenaar en bewoner van "De Lelie".

'j)e jlTotonse

'Cerwolde

60. De buitenp1aats "De Matanse" van de farnilie Servatius in 1904. De naam "Matanse" en de naam van een ander goed in Terwolde, "Terceira". wordt volgens overlevering in verband gebracht met de verovering van de zilvervloot in 1628 door Piet Heyn, bij de baai en het eiland Matanse en Terceira.

Gezicht op de Wolterkamp.

Terwolde

,

J

61. Gezicht op het goed "De Wolterkamp" in Terwo1de in 1918.

-. ".

"

.8ergkamp.

Cerwokie.

Ita

62. De manufacturenzaak van de familie Hartgers, "De Bergkamp", in 1910.

63. Het eeuwenoude "Spijker", thans "De Loghem" aan de toenmalige Schooiersdijk, tegenwoordig de Teugseweg op de Teuge. Dit goed komt reeds in het jaar 1394 voor in de Overijsselse leenregisters onder de naam van "Hueghe Hopsguet" en behoorde onder de 1eenkamer van het "Huys Silvolde" of de Beuckelaer. In het jaar 1481 komt het via Jacob Schimme1penninck in 1een aan Johan van Loghem, borger van Deventer, waardoor de naam van dit goed veranderde in "De Loghern", De tegenwoordige bewoners zijn de familie Van Baak.

64. Ret oude "Wezeve1d" aan de Oude Wezeveldse weg in 1880. Dit huis, oorspronkelijk een hofstede als "Klein Wesefelde", in 1356 reeds genoemd, kwam via de geslachten Van Eenschate en Doys, na het huwelijk van Henrietta Aleida Doys en Otto Ernst van Hovell tot Westerflier in 1726, aan het geslacht Van Hovell tot Westerflier en Weseveld, die het goed belangrijk uitbreidde en restaureerde. Eind negentiende eeuw heeft C.A.A. baron Van Hovell tot Westerflier, het herenhuis laten slopen en het tegenwoordige laten bouwen. "Klein Wezeveld" is in 1932 geheel gerestaureerd.

65. De in 1921 in aanbouw zijnde rooms-katholieke kerk aan de Vecht. Oorspronkelijk, v60r 1921, tot de parochie Duistervoorde behorende, werd deze kerk nadien zelfstandig, met als pastoor de eerwaarde heer Boelens. De kerk werd in 1922 ingewijd als St-Antoniuskerk. Hoofdaannemers van de bouw waren de gebroeders Martinus en Johan v.d, Belt te Wilp,

66. Ret hoogste punt van de bouw der kerk is bereikt. Op de steiger staan de schilder J .A. Siero en zijn twee medewerkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek