Vorden in oude ansichten

Vorden in oude ansichten

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4481-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. Bij de school hoorde ook een feestcommissie; hier is de commissie van de open bare lagere school vereeuwigd. Vroeger moesten de meeste afstanden lopend worden afgelegd. Het feest werd dan bijvoorbeeld bij cafe Lettink aan de Almenseweg gehouden, maar de broodjes voor de kinderen werden bij het Bosmanshuis in Hackfort gesmeerd. En dan te bedenken dat er leden van de commissie in Linde woonden; die mensen hoefden niet meer apart te trimmen wanneer ze overal bij wilden zijn. Zij kregen al genoeg lichaamsbeweging. De foto is van ongeveer 1925. U ziet de commissieleden van links naar rechts: staand: Derksen, mevrouw Derksen, Weustenenk (Koekoeksstraat), de dames Weustenenk en Weenink, Tjoonk (Bosmanshuis) mevrouw Tjoonk, Zweverink (Steenkamp) en Norde (Linde). Zittend: Grotenhuis, mevrouw Lettink, Lettink (cafe), Weenink, Kost en de dames Zweverink en Norde.

10. En dit is dan de tram die mede het gezicht van Vorden heeft bepaald vanaf de aanleg in 1903 tot het einde van de tramdienst in de jaren dertig en het opbreken van de rails omstreeks het begin van de tweede wereldoorlog. De tramwegmaatschappij heette "De Graafschap". In Vorden liepen de rails langs de Zutphenseweg door de Raadhuisstraat, de Nieuwstad en de Hengeloseweg in de riehting van Hengelo (Gld.). Bij het gemeentehuis was een aftakking via de Dorpsstraat en de Stationsweg naar het spoorwegstation. Later werden busdiensten ingesteld en ten slotte is het vervoer overgenomen door de Gelderse tramwegen (G.T.W.), ondanks de naam toeh een autobusonderneming. Op de foto ziet u links juist een locomotief haar stoom afblazen. In het nabijgelegen hotel Ensink was het agentschap van de tram gevestigd. Eerst was hotelhouder Koos Ensink agent; later werd dit Beltman, die onder andere aan de Molenweg en aan de Stationsweg heeft gewoond en daar ook kantoor hield.

Hotel "Enslnk"

11. Hier ziet u hotel Ensink aan de Dorpsstraat, zoals dat er omstreeks 1925 uitzag. De naam staat wel drie keer op het gebouw hoewel E. Jansen toen al eigenaar was. In die tijd was de stalhouderij, die vroeger bij het hotelbedrijf hoorde, veelal vervangen door autoverhuur. Een eigen benzinepomp hoorde daar ook bij evenals een K.N.A.C.-bord met het opschrift "garage", dat met trots gevoerd werd, Links staan de auto's, een N.S.V. en een Adler met ernaast de gebroeders Willem en Frits Jansen, zoons van de hotelhouder. In het pand links van het hotel was, tot in 1914 het nieuwe postkantoor werd gebouwd, de postdienst gevestigd. Klaas Ensink was een van de kantoorhouders. Daarachter, helemaal links op de foto, staan nog de woning en de werkplaats van Van der Wal, de schilder, die later naar de overzijde van de weg verhuisde. In zijn plaats kwamen kapper Wiekart en slager Krijt.

Overtuin "Hotel Enstnk"

Verden

12. Tegenover hotel Ensink lag de zogenaamde "overtuin", waarin tussen en onder de bomen prieeltjes stonden die dienden om de gasten vooral op zomerse dagen van hun drankje te laten genieten in een beschutte omgeving. Op deze foto, die uit dezelfde tijd stamt als de vorige, zit hotelhouder Jansen rechts (zonder hoed) aan het tafeltje. Verder naar rechts staat de Duitse buffetjuffrouw. Debomen uit de tuin zijn nu verdwenen en er is een parkeerterrein aangelegd voor de gasten van het huidige hotel-restaurant Bakker. Op de achtergrond is de oude Empo-fabriek nog te zien, waar de bekende fietsen werden gemaakt. Vorden was en is daar trots op, zoals oak blijkt uit de regels: "Een fiets van de Empo, die rijdt steeds in tempo en daarom is 't in Vorden zo fijn". De Ernpo-fabriek is later verplaatst naar de Enkweg en in een deel van het oude gebouw is nu het jeugdcentrum gevestigd.

Vorden

Ru u-I, weg

13. De Ruurloseweg was in het begin van deze eeuw een heel rustige weg waar ieder die dat wilde vrijelijk op de straat kon gaan staan om voor de fotograaf te poseren. De trambaan was zeIfs nog niet aangelegd en veel vervoer gebeurde nog met paard en wagen, zoals op de achtergrond is te zien. Daar ziet u de wagen van Haverkamp die met zijn bodedienst op het Hoge was gevestigd. De man links bij de boom is hotelhouder Koos Ensink. Rechts vooraan is nog een stukje te zien van het hoge huis waarin loodgieter Eichhorn woonde. Daarnaast bevond zich een bakkerszaak; eerst van Kreunen en daarna van Ter Huerne. Laatstgenoemde liet de grote etalageramen plaatsen die nu nog aanwezig zijn in de voorgevels van woninginrichting Polrnan en van de AMRO-bank. Links, achter de man met de fiets, staat de bakkerij van Schuppers.

14. We keren terug naar de dorpskerri.dic er omstreeks 1905 bijzonder landelijk uitzag. Voor de handwijzer staat waarschijnlijk notaris Numans, een bekende figuur in Vorden. De andere personen op de foto zijn niet bekend. Aan de kaarsjes is te zien dat hier vroeger veel kastanjebomen stonden. Daarvan zijn nu alleen de beide bomen rechts op de foto nog over. Door het toepassen van boomchirurgie kunnen ze weer een poosje mee en zij zullen hopelijk nog lange tijd het dorpsbeeld sieren. In het huis links hebben, behalve de godsdienstonderwijzer meester Kervel, ook nog de dames Helger gewoond. Rechts is het begin van de Zutphenseweg te zien. Let u nog op de mooie, geknipte heggen. Vorden is toch altijd een net dorp geweest!

15. Het begin van de Zutphenseweg is sedert 1915 nogal veranderd. Helemaal rechts op deze foto woonde toen Haverkamp.die daar het borstelfabriekje is begonnen waaruit later de huidige fabriek aan de Burgemeester Galleestraat is ontstaan. Ook hebben in dat huis nog veekoopman Jozef Philips en wasserijbaas Brandenbarg gewoond. Op het volgende huis is nog duidelijk het woord "apotheek" te lezen. De apotheker was toen W.F. van Mourik; voordien was dat Gallee. Het huidige apothekerspand was toen het woonhuis van burgemeester Gallee, die in 1906 van de Deeanije was gekomen. Daartussen staat nog het pand van de firma Hietbrink-Dekker waarin ten tijde van de foto nog de kapperszaak annex boekhandel van Hietbrink was gevestigd. De woning links was van de familie Emsbroek. De boom reehts is verdwenen; helemaal reehts is nog een tak te zien van de nu nog aanwezige eik die onlangs ook is gerestaureerd door boomehirurgen.

Zutphensche weg - Vor,den.

16. Verder langs de Zutphenseweg staat de statige villa Crol, gebouwd omstreeks 1912. De familie Crol liet het huis bouwen als zomerverblijf. Na de tweede wereldoorlog is het voor vele doeleinden gebruikt, onder andere als gemeentehuis en politiebureau. Nadat de firma Heerink - opgevolgd door de firma Helmink - er nog een woningtextielbedrijf had uitgeoefend yond een verbouwing plaats tot de huidige bestemming van postkantoor. Het tweede huis rechts was het Molenblick, dat vele bewoners heeft gekend. Het was het ontvangkantoor voor de rijksbelastingen in de tijd dat de rijksontvangers overal, ook in kleinere plaatsen,woonden. Zij hielden dan kantoor aan huis. Heel vroeger was in dit huis de apotheek van Gallee gevestigd. Ook heeft het nog dienst gedaan als eerste woning voor burgemeester Arriens. Later werd een deel van het huis als rooms-katholieke kapel ingericht; vervolgens woonde architect Van Houte hier. Enkele jaren geleden is het gebouw gesloopt om ruimte te maken voor de uitbreiding van de naastgelegen zaak van Helmink.

i;uifensche weg. Varden.

Citg-. G. J. Hictbri nk , Eerstc Vorden sche ]}oekhJ-

'.

17. Deze foto van de Zutphenseweg is van ongeveer hetzelfde punt genomen als de vorige. Nu is de linkerkant van de weg echter duidelijker te zien. Vooraan was de kosterswoning van de gereformeerde kerk. De koster, H. Bijenhof, dreef daarbij ook nog een kruidenierswinkeltje. De latere koster, Groot Enzerink, vestigde daar de rijwielzaak Bervo. Ernaast zijn de woning en werkplaats van smid Barendsen te zien. V66r de smederij staan de vaklui ernstig om het paard geschaard dat zal worden beslagen. Het blok van drie woningen naast de Smidsstraat, op de plaats van de huidige VIVO-winkel, staat er hier nog goed bij. Op de achtergrond zijn de kap en de wieken van de molen van de firma Kluvers (vroeger Oudenampsen) nog vaag te zien. De man rechts met de fiets is L. van Lunzen, v66r hem loopt het wegje naar de Decanije. De foto dateert van een der eerste jaren van deze eeuw.

18. Als we vanaf villa Crol terugkijken naar het dorp zien we dit beeld. Helemaal reehts woonde horlogemaker Ringelenberg en naast hem, in het pand met het uitgebouwde raam, was de bakkerij van Proper gevestigd, waar voordien Buursink had gewoond. Vervolgens kwam de woning van Weenink, de timmerman, waarin heel vroeger nog een pottenbakker moet hebben gewoond. Deze woning en ook de daaraehter gelegen panden zijn vernieuwd en vervangen door de kantoren van Gems metaalwerken. Daaraehter is nog vaag de kerktoren te zien. In deze tijd, omstreeks 1907, waren de meeste woningen nog van luiken voorzien. Ret was lekker warm wanneer ze 's winters dieht werden gedaan. Wie weet komt dat nog terug als gevolg van het streven naar energiebesparing. De heg links heett nog lang de Zutphenseweg gesierd en is nog maar enkele jaren geleden verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek