Vorden in oude ansichten

Vorden in oude ansichten

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4481-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29. De Nicuwstad.gezien in de richting van het dorp omstreeks 1915,heeft nog iets kunnen behouden van het vertrouwde beeld. Het hoge huis links is weliswaar vergroot door een aangebouwde winkel maar is toch nog duidelijk herkenbaar. De woning moet al in 1839 zijn gebouwd en zij is jarenlang bewoond geweest door veearts Thien. In de woning rechts was de kleermakerij van Bennink gevestigd. Daarnaast staat het pand waarin nu de slijterij van Albers is ondergebracht. Albers kocht het pand in 1928 en heeft er lange tijd zijn kruideniersbedrijf in uitgeoefend. V66r de brug nog de slagerij van Mein Philips met zijn zonen Amon en Philip en achter de peppel de schuur van Gosselink waar hij omstreeks 1924 een dwarshuis v66r liet bouwen. De jongen met de transportfiets was toentertijd een vertrouwd beeld op straat. Hij staat trouw te wachten tot de foto is gemaakt.

30. Ook aan de zuidkant van Vorden wisten ze weI van feestvieren. Vroeger werd daar veel werk van gemaakt zoals weI blijkt uit de prachtige ereboog die hier in 1913 is opgericht bij de bocht in de Nieuwstad, ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten. Van links naar rechts ziet u op de foto: Reint Kieskamp, Mies Kranen, Albert Jan Florijn en Herman Nijiand (de smid en zijn knecht) en kleermaker Bennink. De man rechts en het meisje bij de zuil zijn niet bekend. Rechts van kleermakerij Bennink (op de achtergrond) staat de bakkerij van Wijers die later werd opgevoIgd door Schurink en Van Asselt. Nu zijn beide panden verdwenen en ligt hier het parkeerterrein voor de supermarkt van Albers-A & O.

31. De smederij aan de Nieuwstad is al erg oud. Toen deze foto omstreeks 1890 werd genomen oefende Hondeling hier nog het smidsbedrijf uit. Van links naar rechts ziet u: Aaltje Hissink, Jan Keijzer (op de voorgrond), Naatje Hondeling-Schutte, Anna Hondeling (later mevrouw Florijn) en Willem Hondeling die het paard aan het beslaan is of althans doet alsof. Hij zorgde er in ieder geval voor dat hij goed op de foto kwarn, evenals trouwens de overige mensen. Midden achter het paard staat nog een van de Philipsen. De eigenaar van het paard was Henseler uit Lochem; hij houdt het beest bij het hoofdstel vast. De smederij is later overgegaan naar Florijn en vervalgens naar Lettink, die het yak nag steeds uitoefent en een van de weinigen is die oak de haefsmederij nag kent. Hij is zelfs leraar in dat yak.

32. De oude klederdrachten worden nog in ere gehouden door de folkloristische dansgroepen. In Vorden zijn dat "De Knupdoekskes", die niet alleen stad en land, maar zelfs het buitenland afreizen om hun kunnen te tonen. De hier gefotografeerde groep kan als een voorloper van deze "knupdoekskes" worden beschouwd. De groep bestond uit een aantal jongelui dat samen optrad ter gelegenheid van een landbouwtentoonstelling,die in Vorden werd gehouden in 1923. Van links naar rechts ziet u de volgende personen: staand: Riek Vogtlander, Johan Hoevers, Mina v.d. Wal, Gert Kieskamp, Griet Bennink, Koen Wansink, Jo Florijn, Harre Vlogman, Martha Verstege, Evert Schuppers en "speuleman" Brinkerink. Zittend: Heintje Brandenbarg, Johan Hondeveld, Aaltje Woessink, Gottlieb Vogtlander, Hennie Garritsen en Eb Wijers.

ieuwstraat - Verden.

33. Omstreeks 1915 stond hier aan de Nieuwstad links de winkel van Bollen waar de Vordenaren hun tabak en kruidenierswaren konden kopen. Voor hem had Olthuys hierin gewoond. Hij oefende er het schoenmakersambaeht uit. Van de woningen reehts staan de meeste er nog. Cafe "Uenk", net voor de bomen, is nog duidelijk te herkennen. De jongens midden op de weg zijn Jan Florijn en Hendrik Hengeveld. Helemaal reehts, bij cafe "Uenk", staat Anna Uenk en naast haar Willem Boerman. Tussen deze beide groepen staan nog: Derk Uenk (met de fiets), Anna Hengeveld en Riek Hekkers. Links v66r de winkel staat mevrouw Bollen. Let u nog op de mooie gesehoren lindebomen links die als een sierlijke zonwering dienst deden en het straatbeeld verfraaiden.

34. Aan de Nieuwstad stond ook de pastorie "De Wehme" zoals velen zich nog zullen herinneren. Aan de pastorie was ook een catechisatielokaal vastgebouwd; handig voor de predikant die zo vlak bij huis de christelijke levenswaarden aan de Vordense jongelui kon overdragen. Dominee Jansen was de laatste predikant die met zijn gezin op deze pastorie heeft gewoond. De pastorie is omstreeks 1960 gesloopt en vervangen door een bejaardentehuis dat ook de naam "De Wehme" kreeg. Het mooie poortje dat aan de zijkant van de pastorie als voordeur dienst deed is door Monumentenzorg meegenomen om elders op een passende plaats weer te worden gebruikt. De foto dateert van omstreeks 1908. Let u nog op de mooie duiventil. Zouden daar toen al vredesduiven in hebben gehuisd? Bij de bouw van het bejaardentehuis kon gelukkig de fraaie beplanting die rechts te zien is grotendeels worden gehandhaafd.

35. Ook op het Hoge werd feest gevierd. Hier staat de ereboog die werd opgericht tussen de panden van bakker Scholten (rechts) en timmerman Wesselink (links). Boven op de boog staat een niet meer te onderscheiden gedicht of spreuk; het huisje dat op de boog is gezet draagt het opschrift "BLIJHEID". Op de achtergrond is nog een erepoort te zien en er moeten er langs deze weg nog meer hebben gestaan. Op een boogje meer of minder werd in die tijd niet gekeken. AI deze bogen waren opgericht ter gelegenheid van de herdenking van honderd jaar koninkrijk in 1913. In de verte is nog de Hackfortse molen te zien.die omstreeks 1960 in hand en van de gemeente is overgegaan. Het huis dat nog gedeeltelijk door de poort te zien is werd bewoond door schoenmaker Heijink. Nu is daarin schilder Weustenenk gevestigd.

36. De hier afgebeelde "School met den Bijbel" op het Hoge is omstreeks 1922 gebouwd. Daarvoor stond er al een christelijke school aan de Smidsstraat. Hier is het omgekeerde te zien van het gebruikelijke beeld in Vorden. Sinds de tijd dat de foto is genomen is hier veel meer beplanting gekomen. Tegenwoordig staan er prachtige bruine beuken voor de school die behalve heerlijke schaduw op het speelterrein in de zomer ook een aantrekkelijk aanzien geven aan de straat. De school is natuurlijk gebouwd volgens de moderne inzichten van die tijd met tamelijk grate ramen; voor de tegenwoordige begrippen toch niet groot genoeg. Enkele jaren geleden is de school verbouwd en van heel grote ramen voorzien waardoor de leerlingen zelfs naar buiten kunnen kijken. Dat was vroeger een groot vergrijp. Let u maar op de matgiazen ruiten onder in de ramen. De grote pomp links diende voor de zelfbedienings-drinkwatervoorziening.

37. En hier zitten dan de bestuurders van de school op het Hoge, breeduit de foto vullend. Deze opname is gemaakt kart nadat de nieuwe school is geopend (omstreeks 1922). Van links naar rechts ziet u de volgende personen: Norde van Wenneker, Winkel van het Gazoor, het hoofd der school meester Rouwenhorst, Berenpas uit Mossel, Reerink uit Delden, Wassink van Den Bramel en Nijenhuis uit de Heegherhoek. Vanaf de achterwand blikt de wijsheid op hen neer in de vorm van de zogenaamde blinde kaarten van verschillende provincies. Ouderen onder u herinneren zich waarschijnlijk nog hoe dat vroeger ging: de meester wees de plaatsen achtereenvolgens aan op de kaart en de hele klas dreunde het rijtje op: Groningen, Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Scheemda, Heiligerlee, Winschoten enzovoort. Let u nog even op de kaart van Noord-Holland.waarop in dunne lijnen de afsluitdijk en de IJ sselmeerpolders al zijn aangeduid.

Varden

Baaksche weg

38. Zo zag het Hoge er omstreeks 1930 uit; het heette toen nog Baaksche weg, met "sch" zelfs. Links, bij de struiken, loopt nu de Hendrik van Bramerenstraat. Bij de grote boom staat de woning van de familie Bloemendaal waarin vroeger bakker Scholten en meester De Regt hebben gewoond. Aan beide zijden van de weg staan nog palen waaraan de bovenleidingen van de elektriciteit en van de telefoon waren bevestigd. Rechts vooraan ziet u pension "Marie-Louise" van de familie Maalderink. Tussen 1925 en 1935 was dit ook al eens een pension geweest, beheerd door de familie Van Spronsen. Daarachter is nog net het bovenste stukje van "De Rusthoeve" te zien, de voorloper van het bejaardentehuis "De Wehme". "De Rusthoeve" heeft inmiddels plaats moeten maken voor een uitbreiding van de christelijke landbouwhuishoudschool die na de laatste wereldoorlog aan het Hoge is gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek