Vorden in oude ansichten

Vorden in oude ansichten

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4481-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39. Een zijweg van de Baaksche weg was het Smidsstraatje, dat hier te zien is met op de achtergrond (aan de Zutphenseweg) het huis dat "Wiemelinkskamp" heet. Daarin heeft vroeger dokter Monnink gewoond en later de notarissen Numans en vader en zoon Rombach. Het pand staat er nog steeds, al is het nu meer achter begroeiing verscholen, Het is aangekocht door de Vordense Rabobank die de bedoeling heeft het te vervangen door een nieuw bankgebouw. De woning staat alleeg. Het straatje was vroeger erg smal maar het gelukte toch nog er bomen langs te laten groeien. Zo te zien zijn het geschoren linden, echte "platte" bomen dus, die weinig ruimte aan de zijkanten nodig hebben. De gebouwen links zijn moeilijk herkenbaar; het pand helemaal links zal de woning van de doktoren Lulofs zijn en het donkere gebouw daarnaast de eekschuur van cafe "De Zon". De foto zal van rond de eeuwwisseling dateren.

40. De school aan het Smidsstraatje is oorspronkelijk in 1879 als christelijke school gebouwd en heeft als lagere school dienst gedaan tot in 1922 de nieuwe school aan het Hoge werd gebouwd. Daarna is het gebouw voor vele doeleinden gebruikt, onder andere enige jaren als u.l.o.-school. Onder die naam bleef het gebouw het meest bekend. Na de tweede wereldoorlog is deze oude u.l.o. tot vier woningen verbouwd. Achter de school is de onderwijzerswoning te zien waarin onder andere de meesters Boseke, Zijdeveld en Rouwenhorst hebben gewoond en waarin later het schildershuis Blaauboer is gevestigd. In de tussentijd is het nog even bewoond geweest door de gemeenteontvanger d'Aumerie. Aan het begin van deze eeuw woonde op de hoek van het Smidsstraatje en het Hoge smid Dekkers die de Hackfortse smid werd genoemd. Aan hem dankt het straatje zijn naam. Intussen is het wegdek verbreed en is de officiele naam Smidsstraat geworden.

Herstellingsoord H. IJ. S. ~., Vorden

41. Als we het Smidsstraatje doorlopen en de Zutphenseweg schuin oversteken belanden we op de weg die naar de Decanije loopt en die dan ook de Decanijeweg heet. Heel vroeger behoorde de Decanije, die toen nog Decanie heette, bij de kerkgoederen van Vorden. De kerk droeg toen de naam van de heilige Anthonius. Later is dit goed in particuliere handen overgegaan en is er, omstreeks 1827, een huis op gebouwd. De burgemeesters Gallee hebben daarin tot het begin van deze eeuw gewoond. In 1906 kwam het gebouw met de omliggende grond in het bezit van de "Herstellingsoordvereeniging 1835-1905", opgericht door personeel van de "Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij H.IJ.S.M.". Hoofdconducteur Van Spankeren was in die vereniging de stuwende kracht. De afbeelding toont het gebouw, omstreeks 1920, juist voor de eerste vleugels werden aangebouwd. Het wordt nog steeds als herstellingsoord gebruikt.

42. Dokter Lulofs was aan het begin van de eeuw de dorpsdokter. Hij was ook als arts aan "De Decanije", het herstellingsoord voor spoorwegpersoneel, verbonden. Hier ziet u hem in die functie. Op de achterkant van de kaart, die ook als ansicht te gebruiken was, staat de naam van het herstellingsoord en verder de volgende beschrijving van de afbeelding: "Onze geneesheer, Arts C. Lulofs, in de dokterskamer (op den achtergrond ziet men de zoo veel in gebruik zijnde Hoogtezon en de geheel verstelbare onderzoeklamp)". Deze uitrusting zal voor de tijd, waarin de foto werd genomen, omstreeks de jaren twintig, modern en vooruitstrevend zijn geweest, gezien de trots waarmee deze wordt vermeld. Geen wonder dat het herstellingsoord, dat ook op gebied van algemeen beheer, verzorging en veiligheid bij de tijd blijft, in Vorden en daarbuiten bijzonder gunstig bekend staat.

43. In de jaren 1921/22 werd bij het herstellingsoord De Decanije een kinderhuis gebouwd voor bleekneusjes, dat de naam kreeg van Van Hasseltpaviljoen. Het werd in 1922 geopend, tegelijk met de eerste aan de Decanije gebouwde vleugels. Later is het paviljoen nog vergroot door er een volledige verdieping op te bouwen. Het gebouw wordt nu niet meer als kinderhuis gebruikt maar doet dienst als dagverbJijf voor gehandicapte kinderen en vervult zo een nuttige functie in streekverband. Vlak bij dit gebouw Jigt de groentetuin van de Decanije waar nog steeds nagenoeg aile benodigde groente door eigen personeel wordt gekweekt. Verser kan het niet en het is dan ook een van de dingen waar de Decanije trots op is. Tussen het kinderhuis en het hoofdgebouw Jigt, iets terzijde een fraai wandel park dat ook bij de "Decanije" hoort.

44. Vanaf de Zutphenseweg loopt, in noordelijke richting, de Burgemeester Galleestraat, vroeger ook wel Nieuwe weg of Nieuwe Stationsweg genoemd. Op de foto staan de mannenbroeders er gewichtig op, zij het niet at te duidelijk herkenbaar. Met enig voorbehoud worden de volgende namen genoemd: links, van voor naar achter: baron Van der Borch, Harwig, baron Van Westerholt, Barendsen en baron Van der Heijden. Rechts, van voor naar achter: gemeentearchitect Mellink, Koning, Gotink, Tjoonk, Van Mourik en burgemeester Arriens. De gelegenheid ter ere waarvan de foto werd genomen zou het aanbrengen van de keitjes-verharding kunnen zijn, doch daarover bestaat geen zekerheid. De foto is in de jaren twintig genomen. Het gebouw aan de Iinkerkant met het platte dak was toen nog de borstelmakerij van Haverkamp.

Stendermolen - Vorden.

45. Aan de Molenweg in Vorden heeft een standerdmolen gestaan. Plaatselijk werd deze meestal de stenderkaste genoemd. Het houten bovenstuk kon helemaal draaien am de molen goed naar de wind te zetten. Op de afbeelding, die van ongeveer 1920 dateert, is nog iemand op de trap te onderscheiden; dit kan de molenaar Gerrit Jan Lebbink zijn of zijn knecht Chris Hezeman. Boven hem liikt ook nog iemand door het luikgat naar buiten te kijken, maar bij nadere beschouwing blijkt dat toch een meelzak te zijn. De molen heeft vroeger dichter bij het kasteel Vorden gestaan en behoorde toen aan de kasteelheer, baron Van der Borch. Omstreeks 1925 is de molen gesloopt; de afkomende materialen zijn door molenmaker Ten Have weer voor andere molens gebruikt. De dubbele woning in het midden is eigendom van De Gems en staat nog aan de Molenweg en daarnaast zien we de woning van bakker Voskamp.

Vorden Stationsweg

46. Steden of dorpen die aan een spoorbaan zijn gelegen kennen meestal een Stationsstraat, Stationsweg of Stationslaan. In Vorden is het de Stationsweg,die u ziet afgebeeld omstreeks 1920. Reehts is nog een stukje te zien van het pakhuis van de cooperatieve landbouwersvereniging "De Eendraeht", dat omstreeks 1915 is gebouwd. Daarvoor staat de direeteurswoning en helemaal reehts aehter de boom is de smederij te zien die vroeger aan Van Ark en later aan Barendsen toebehoorde en die nu bij het cooperatiecomplex behoort. De woningen links zijn sindsdien weinig veranderd. AIleen de typisehe lattenhekjes met hun op- en neergaande bovenlijn van witte punten staan er niet meer. Reehts liggen de tramrails; de jongen met de transportfiets staat er vlak bij. Aehter hem is nog een goederenwagen van de tramwegmaatsehappij te zien, die van de hoofdbaan is gerangeerd om te worden geladen of gelost.

47. Het stationsgebouw is een hoge kast en eigenlijk niet zo passend bij de in het algemeen eenvoudige en lage bouwwijze die in Vorden gebruikelijk was en is. Aan het einde van de vorige eeuw werden door het gehele land spoorwegen aangelegd en stations gebouwd. Toen Vorden aan de beurt kwam zal, evenals in andere plaatsen, de tekeningenkast wel zijn opengetrokken voor een pasklaar eenheidsplan voor een stationsgebouw. Dat was omstreeks 1880, lang genoeg geleden om over de historische waarde van dergelijke gebouwen na te denken. Daarom zijn er onlangs enkele op de landelijke monumentenlijst geplaatst. Door de gelijkvormigheid van stijl kon met een betrekkelijk gering aantal worden volstaan. Het stationsgebouw van Vorden behoort daar niet toe en het is dan ook niet denkbeeldig dat het gebouw eens zal worden vervangen door een eenvoudige schuilgelegenheid, evenals dat op vele andere plaatsen gebeurt. We zullen het dan toch missen.

Zuivelfabriek - Vorden.

48. Vlak bij het station, aan de Burgemeester Galleestraat stond de Vordense cooperatieve roomboterfabriek. Niet op de huidige plaats, maar nog dichter bij het stationsgebouw in de panden, die nu worden gebruikt voor de borstelfabriek van Haverkamp. In de jaren 1893/94 werd de boterfabriek opgericht nadat enige eerdere pogingen waren mislukt. Meester Bieleman, die ook als voorzitter heeft gefungeerd, was een van de stuwende krachten achter de plannen en de uitvoering ervan. In 1929 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe zuivelfabriek op de hoek van de Almenseweg en de Burgemeester Galleestraat. Laatstgenoemde fabriek is nog steeds volop in bedrijf. De achterste schoorsteen, die net boven de bomen uitsteekt, is van de vleeswarenfabriek Poesse-Bosch, De woning rechts veor de schoorsteen werd bewoond door Nienhuis die directeur van de boterfabriek was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek