Vorden in oude ansichten

Vorden in oude ansichten

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4481-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

~ Huize ? Wientjesvoort"

59. lets verder langs de Ruurloseweg in de gevaarlijke bocht staat het huis Wientjesvoort. Deze naam is ontleend aan de herberg, die zo genoemd werd en die daar iets terzijde van de weg stond. Dat gebouw staat er nu nog al wordt het niet meer als herberg gebruikt. In de naam is ook het woord "voorde" te herkennen, dat doorwaadbare plaats betekent. Huize Wientjesvoort is omstreeks het midden van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van twee zusters, de freules Van Dorth, die van Het Medler kwamen en apart wilden gaan wonen. Als architect wordt weI de bekende P.H.J. Cuijpers genoemd. Het huis is thans in bezit van de familie von Mengden. Door brand is in 1968 de kap verdwenen, terwijl het gebouw veel waterschade opliep. Het is daarna niet meer bewoond. Freiherr von Mengden liet het koetshuis verbouwen waarin hij nu met zijn vrouw woont. De foto toont het huis omstreeks 1910.

.r

R. K. Kerk met Pastorie

60. Tussen Vorden en Ruurlo ligt aan de Rijksweg de buurtschap Kranenburg. De kern van deze, van oorsprong rooms-katholieke, nederzetting is op de foto van omstreeks 1930 te zien. Rechts de roomskatholieke kerk gewijd aan de H. Antonius van Padua, met de pastorie en links het cafe-restaurant van de weduwe Boerkamp, later Meijer. De kerk is in het midden van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van de familie Van Dorth tot Medler. Omtrent de architect bestaat hier wel zekerheid, dat was namelijk de bekende P.H.J. Cuijpers, onder andere ook ontwerper van het centraal station in Amsterdam. Zijn neogotische stijl is in het kerkgebouw duidelijk te herkennen. Het cafe-restaurant is in 1959 afgebrand; het werd toen al beheerd door de familie Schoenaker. Een geheel nieuw pand met cafe, winkel en zaalruimte is op ongeveer dezelfde plaats gebouwd.

61. Bij een kerk hoort ook een school en bij een school horen schoolfoto's. Deze foto uit 1911 geeft een indruk hoe mooi zo'n groep er vroeger uit zag. Van links naar rechts ziet u, op de achterste rij:

Mies Takkenkamp, Truus Hartman, Anna Lichtenberg, Mina Baakman, Mina Cornelissen, Herman Molendijk, Bernard Brugman, Jan Mokkink, Herman Hartman en Jan Greuters. Op de tweede rij: juffrouw Hengeveld, Jan Helmink, Wim van Bussel, Hendrik Waarle, Anton Mokkink, een onbekende, Gradus Brugman, Gradus Baakman, Gerrit ten Tije, Jan Vreeman, Herman Cornelissen en meester Abeling. Op de derde rij: Dora Lichtenberg, Annie Meijer, Zus Abeling, Nolda Helmink, Jopie Abelink, Marie Helmink, Grada Mokkink, Johanna ter Bogt en Rika Cornelissen. Knielend: Hendrik Besselink, Dorus Grotenhuis, Gradus Bleumink, Dieks Grotenhuis, Bernard Mokkink, Frans Lebbink, Bertus Hartman, Jan Nijenhuis, Jan Mokkink en Reint Bleumink. Liggend: Bernard Lebbink, Herman Eijkelkamp en Anton Mokkink.

62. Kasteel De Wildenborch ligt aan de weg van Vorden naar Lochem. Reeds in 1372 wordt het genoemd; het was toen bewoond door Sweder Rodebaert van Wisch, een vechtersbaas die onder andere strijd leverde met de steden Deventer en Zutphen. Het verhaal gaat dat bij een van de belegeringen het 1aatste varken, ondanks de honger, werd bewaard om het aan de staart te trekken en het zo te laten schreeuwen dat de belegeraars dachten dat er binnen nog volop te eten was. De ronde middentoren is het oudst, hoewel daaraan ook vee1 is verbouwd. De beide v1euge1s zijn er in 1782 aangebouwd door H.D. Staring, vader van de dichter. Ook de dichter zelf, mr. A.C.W. Staring woonde op De Wildenborch. Hij was degene die de eerste Amerikaanse eik in Nederland heeft gepoot. Deze boom staat nog op het landgoed. Nadat het goed enige malen van eigenaar is gewisse1d is het weer in handen gekomen van de Starings; het wordt nu bewoond door D.M.W. Staring.

He! Schoolhuis - Wildenborch bij Vorden.

63. In de buurt van De Wildenborch, aan de Schoolhuisweg, stond vroeger het schoolhuis, gesticht door de dichter mr. A.C.W. Staring die, behalve voor verbetering op het gebied van de landbouw, zorgde voor het onderwijs in de omgeving. De kosten hiervan werden ook door hem gedragen. Ret oude schoolhuis staat er niet meer; het is vervangen door een moderne boerderij. De buurtschap Wildenborch is een tijd verstoken geweest van eigen onderwiis, tot in 1913 weer een school aan de weg naar Lochem is gebouwd. Ret schoolhuis is gesticht in 1797 ter nagedachtenis aan W.E. Everdina Maria Staring, geboren Van Loben Sels, zoals op de oude gedenkplaat staat aangegeven. Zij was de eerste vrouw van de dichter en stierf op de leeftijd van zevenentwintig jaar. Deze gedenkplaat schijnt later nog als wijzerplaat te zijn gebruikt. De dichter was iemand die op velerlei gebied het goede voorbeeld gaf; hij stopte onder andere met roken!

64. De bewoners van kasteel De Wildenborch zijn steeds bijzonder betrokken geweest bij het weI en wee van de mensen uit de omgeving. Dat blijkt ook weI uit de foto van deze groep die achter het kasteel staat opgesteld en voornamelijk bestaat uit kinderen met hun ouders. De foto is genomen ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe school in 1913. De drie besnorde heren zijn de gebroeders Brants; de middelste was de bewoner van het kasteel in die tijd. Hij heeft veel bijgedragen tot de oprichting van de school en de grand ervoor beschikbaar gesteld. De man met het lichte vest, meer naar rechts, is meester Offeringa, het toenmalige hoofd der school. Let u nog op het spitse torentje rechts van het dak, dat ook op de foto van de voorzijde van het kasteel te zien is. Bij de verbouwing in 1931 is dat torentje verdwenen.

VORDEN

H uize Medler

Uitg. A. }. En,ink. Verden.

65. Kasteel Medler wordt al in 1843 vermeld; het was toen een bezit van de Hackforts, Daarna heeft het vele bezitters gekend,totdat het in de zeventiende eeuw in het bezit kwam van het geslacht van de Van Dorths. Rudolph van Dorth, die in de achttiende eeuw leefde, maakte zelfs een ingewikkeld testament om zeker te stellen dat het bezit in de katholieke tak van de Van Dorths zou blijven, hetgeen hem is gelukt, want nu woont er nog mr. R.E. baron van Dorth tot Medler met zijn gezin. Ret huis is omstreeks 1760 geheel verbouwd en vergroot en nogmaals verbouwd en verhoogd omstreeks 1892. Ret fraaie achttiende-eeuwse toegangshek is mogelijk voor een deel afkomstig van de Ehze bij Almen. Door de tralies van het hek zijn nog de fraai bewerkte hondehokken te zien die erachter staan. De foto is genomen in het begin van deze eeuw; het gebouw is sindsdien weinig veranderd.

66. De openbare school in de buurtschap Medler staat aan de Ruurloseweg. De school dateert van 1911, maar voordien heeft er al een school gestaan (1829) op het perceel ernaast. Uit de tijd van deze foto, omstreeks 1903 genomen, ziet u van links naar rechts afgebeeld, op de bovenste rij: Vruggink, Gert Koning, Gert Breuker, Mina Elshof, Bertha Koerselman en Mies Berendsen. Tweede rij: Dientje Meulenbrugge, Dina Berendsen, Dika Lindenschot, Dika Kelderman, Drikus Bosch, Hendrik Verstege en Bertus Klein Geltink. Derde rij: Willem Lindenschot, Willem Ruiterkamp, Berend Tiessink, Gert Jan Breuker, Derk Kelderman, Hendrik Jan Klein Haneveld, Berend Koning, Jan Berendsen, Gert Jan Bosch, Mina Koerselman, juffrouw Zeevalkink, Dientje Tiessink, Marinus Koerselman en me ester Koerselman. Voorste rij: Albert Jan Verstege, Gerdina Lindenschot, Tonia Bosch, Hendrik Berendsen, Lambertus Klein Haneveld, Vruggink, Janna Breuker, Mina Breuker, Jan Groot Jebbink en Hilferink.

67. Ook het landgoed De Wiersse heeft vroeger aan de Hackforts behoort, terwijl ook de Van Voerdens omstreeks de vijftiende eeuw worden genoemd. In oude tijden werd ook de naam Wedersche gebruikt, later ook Wyersche. Het landgoed verwisselde vele malen van eigenaar. Vanaf de zeventiende eeuw was het onder andere in bezit van de families Ten Broeck, Van Heeckeren en Van Limburg Stirum. In 1893 werd jonkheer V.E.L. Victor de Stuers eigenaar. Hij was eeri van de grote voorvec

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek