Vrederust 1909-1984

Vrederust 1909-1984

Auteur
:   'Vrederust' Psychiatrisch Ziekenhuis
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2780-6
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vrederust 1909-1984'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje is een jubileumgeschenk aan allen die ten tijde van het vijfenzeventigjarig bestaan op "Vrederust" werkzaam zijn. Het is op initiatief van de personeelsvereniging samengesteld en uitgegeven.

Door mid del van ansichtkaarten en foto's beoogt dit boekje een uitbeelding te geven van de geschiedenis van" Vrederust" in de periode 1909-1984.

In deze vijfenzeventig jaar is er enorm veel veranderd in de opvattingen omtrent psychiatrische hulpverlening. Deze veranderingen vinden hun afspiegeling onder meer in de huisvesting van de patienten, Dienden hiervoor in het begin van deze eeuw grote overzichtelijke paviljoenen, thans zijn deze voor een groot deel vervangen door kleine wooneenheden, gebouwd en ingericht naar sociotherapeutische principes. Deze nieuwbouwactiviteiten kregen voornamelijk hun beslag in de jaren 1978-1983.

In 1909 begon "Vrederust" zijn activiteiten als een mod erne psychiatrische inrichting. Thans, in 1984, is het een grotendeels vernieuwd algemeen psychiatrisch ziekenhuis, volledig toegerust om in de komende tijd behandeling en bescherming te bieden aan hen die hiervoor in aanmerking komen.

De basis die in de beginjaren is ge1egd, is dermate doordacht en solide gebleken dat er voortdurend op kon worden voortgebouwd. De sfeer op "Vrederust" is al die jaren gekenmerkt door grote tolerantie en humaniteit. Veranderingen vonden geleidelijk plaats, zodat de continuiteit zoveel mogelijk kon worden gewaarborgd, ook tijdens de woelige perioden die de vaderlandse psychiatrie doormaakte.

Moge dit boekje zijn weg vinden en voor velen een waardevolle herinnering zijn aan het jubileumjaar 1984.

De directie

1. De koopakte. Het begin van "Vrederust". De aankoop van gronden in de omgeving van Bergen op Zoom.

2. De boerderij, het landgoed "Buitenlust", werd aangekocht (1906). Hier een foto met de toenmalige bewoners, de familie Bakx.

3. Zo zag de Hoofdlaan er in het begin uit. Met de eerste aanplant van jonge bornen.

4. De eerstesteenlegging. Ben zeer bijzondere gebeurtenis. De bouw van een eigen Psychiatrisch Ziekenhuis. Deze vond plaats bij de bouw van paviljoen 1. De steen is ingebouwd aan de frontzijde.

:; ..?....?.

?..?. ~"'"--

5. Ret terreinindelingsantwerp van architect E. Knevel.

-,

, , /

./

.....

_;e~

:bt:.'Jll' to.~:z:.oo,.,.

,---,

'-~-~~

,.....-,

_~~~OU_""'o

"'''''''::)''~''''''r:.:... ~W ??? ~ ~OI.~,,",'N.

:J!!I.UIZ.."'~.r:.~

_. ~II':z:.a ?..? _:lr:.~.l~'~~ r(,o_e.~~'" ~.=-.""-!.2."'~c;':tlf"o<.'.

___ ~.~T .?.... ,..n~e..~.

~ .?.. It.,.. T. 1.. ???? ~~<t..aN.

__ ~CH Pi" '" l.ZOOo __

6. Woningen aan de Loolaan, eigendom van "Goed Wonen".

7. De bouw van "V rederust" was ook voor Bergen op Zoom een groot gebeureno In korte tijd werd veel gebouwd. Gelukkig werd er al snel een prachtige serie foto's gemaakt. Deze volgen hierna.

Bergen op Zoom. nne n trale Keuken,

8.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek