Vries in oude ansichten

Vries in oude ansichten

Auteur
:   H. Kraai en J. Bennik
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2508-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vries in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoe oud is Vries?

Moeilijk, zo niet onmogelijk, te zeggen. De ontwikkeling van Vries zal weI hetzelfde zijn geweest als die van de meeste andere oude Drentse dorpen. De oorsprong ligt in het duister. In de omgeving van Vries zijn bij opgravingen veel sporen van vroege bewoning te voorschijn gekomen, die aantonen dat Vries vanaf een vroege tijd bewoond is geweest. Een boekje met foto's van oud Vries geeft een bijzonder klein deel van de geschiedenis van ons dorp weer. Eigenlijk aIleen de laatste zeventig, tachtig jaar, Ze geven weI aan hoe Vries in de laatste halve eeuw is veranderd van een agrarisch dorp in een forensendorp. De boerderijen in het centrum zijn vrijwel aIle verdwenen als agrarisch bedrijf. Begrijpelijk vanuit bedrijfseconomisch, jammer vanuit historisch oogpunt.

Wie weet nog waar eenmaal in Vries de schulte woonde? Waar het oude dorp lag, de oorsprong van het huidige Vries? Waar Jan Oortwijn in de achttiende eeuw zijn herberg had? Wie heeft er ooit van "Hem-

singhof" gehoord? En zijn er nog mensen die weten waar Bert Homan in zijn prachtige, achttiende-eeuwse hotel woonde? Daarom is het goed dat dit wordt uitgelegd in woord en beeld. Waar de schulte woonde, woont nu de dominee. Jan Oortwijn dreef zijn herberg op de plaats waar nu de grate boerderij naast de kerk staat (raze boerderij aan de Oude Rijksweg). Waar eens de "Olde Hof" stond, voorziet nu, in 1978, kapper Vos de dames van een prachtige haardos. "Hemsinghof" is het stukje land achter de werkplaats van gemeentewerken. Het enige dat niet is veranderd is de oude kerk. Zo'n achthonderd jaar kijkt zij neer op een zich steeds veranderend Vries. Zag zij steeds andere mensen binnen haar muren. Maar zelf is zij nauwelijks veranderd in de laatste eeuwen.

Het heeft enige moeite gekost om aan oude foto's en de bijbehorende informatie te komen, doch door de medewerking van velen kon dit boekje worden sam engesteld. AI deze mensen hartelijk dank.

1. Een oude saksische boerderij met dwarsdeel uit de achttiende eeuw, aan de zuidkant van de brink. Nu staat hier het raadhuis. Eens maakte dit huis met nog enkele huizen de zuidelijke gordel van de dorpskern uit. Op de zuidelijke brink stonden vele oude eiken, van de vele families die hier hebben gewoond. Onder anderen de familie Boelens, van wie de heer Jan Boelens de 23ste februari 1903 tot directeur van de zuivelfabriek werd benoemd. Hij was meer dan veertig jaar de eerste man van "De Vooruitgang". Dan is er het huis waarin de familie Lubbers vele jaren woonde. Lubbers was kippenkoopman en velen zulIen zich nog herinneren dat hij met de hondekar, geladen met de korven en getrokken door twee honden, de boer op ging. Hij was tevens stoelenmatter.

2. Op 3 januari 1896 werd de handkrachtboterfabriek "De Vooruitgang" opgericht en werden de volgende bestuursleden gekozen: Markus van der Molen, voorzitter; Arend Enting, secretaris; Roelof Homan, penningmeester en Jans Vrieling en Roelof Rademaker, leden van het bestuur. De eerste directeur was K. Borgman van Warffum en weI van 9 april 1891 tot 1 november 1897. Op de foto de in 1886 gebouwde "zuivelfabriek" van Vries. Dit gebouw stond waar nu het gemeentehuis staat. Een van de kastanjebomen staat nog voor het gemeentehuis.

L. Lammers, CAe B'in~ zich', Voi s

- ~ .. -

3. Aan de zuidkant van de brink bouwde Johannes Homan (schulte van Vries en Norg) in 1793 een royaal, nieuw huis, to en zijn zoon het oude schultehuis aan de noordkant van de brink betrok. In latere jaren is het gebouw ettelijke malen ingrijpend verbouwd. In 1886 is het pand afgebrand, waarbij bijna alle documenten van de marke van Vries verloren gingen. Later woonde er de familie Jansen (broodbakker). Toen de familie Lammert Lammers erin woonde, werd het pand cafe, "Brinkzicht" genoemd. Nu is het huis omgebouwd tot het bekende hotel "Sint Nicolaas". De foto is in 1914 gemaakt.

4. De brink in winterkleed rond 1914. Het grote huis rechts tegen de kerkmuur was de bakkerij van bakker Hummel. Hij stond bekend om zijn lekkere roggestoeten, in de volksmond "Hummelstoeten" genoemd. De torenhaan vertelt nog dat de wind west was; die dag dus dooi.

5. De jeugd van Vries is uitgelopen om vooral maar niets te missen van de handelingen van de fotograaf, die dit mooie plaatje sehoot. Ret oude bakkershuis staat er nog, reehts tegen de kerkmuur. Ret was midzomer 1935.

6. Een lieflijke aanblik vormen deze vier meisjes met hun .Jiaontie op'n stokkie" voor het huis van de familie Venekamp op de brink. Zo was het vroeger: palmtakjes in de haan gestoken en die takjes kwamen uit de heg van cafe Lammers. Als je het beleefd vroeg, mocht je een paar takjes plukken voor de haantjes. De twee linker meisjes zijn helaas onbekend; de twee meisjes rechts zijn Siena Stoel en haar zusje Lammegien Stoel, gefotografeerd in 1910.

7. Het harmoniekorps van Vries, opgerieht in mei 1914 door de heren Jannes Kluivingh, L. Lammers, A. Ebbinge en A. Seheepstra. Het korps werd opgerieht in cafe L. Lammers, thans hotel "Sint Nieolaas". De laatste drie opriehters waren ook bestuursleden van de ijsvereniging en omdat er tijdens ijsfeesten steeds ter opluistering daarvan muzikanten van elders moesten komen, werd besloten dit met eigen kraehten te doen. De opriehters waren ook de eerste bestuursleden. De foto is gemaakt voor de tent van cafe Kluivingh, tijdens de zomerkermis in 1918. Het is de eerste foto van het harmoniekerps. De muzikanten zijn, op de bovenste rij, van links naar reehts: Borger Frieling (van De Punt), Egbert Dekker (van Rolde), Jan Blanksma (van Vries), Hendrik Suichies (van Rolde), Jannes Kluivingh (van Vries), Luite Jager (van De Punt), Jaeob Bosma Ezn. (van Vries), Jan Timmerman (van Vries) en Willem Abbring (van Vries). Onderste rij, zittend van links naar reehts: Roelof Huizing (van Vries), Jan Engberts (van Vries), Jan van Buren (dirigent, van Assen), Eite Rossing (van Rolde), een onbekende en Talens (van Rolde). Op de aehtergrond, van links naar reehts: Anneehien Barkhuis (van Yde), Jantje Snoeijing (van Zeijen), Grietien Dekker (van Vries), Wubbegien Kluivingh (van Vries) en Jan Kluivingh (van Vries).

Ned; Herv . ke-k Vries.

8. De oude kerk, vanuit het westen gezien, met een gedeelte van de brink. Zo zag het er omstreeks de eeuwwisseling uit, Op de achtergrond de hoeve van de familie Van der Molen. De oude straatlantaarns waren een geliefd plekje vaar de jeugd. Als lantaarnopsteker Bruins's avonds zijn plicht had gedaan, kwam de jeugd en met een speciaal middeltje waren de vier ruitjes in een ogenblik zwart beroet, zodat het licht niet meer was te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek