Vriezenveen en de Vriezenveners in beeld

Vriezenveen en de Vriezenveners in beeld

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4891-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen en de Vriezenveners in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het zal u als geinteresseerde lezer niet ontgaan zijn dat in de reeks "Kent u ze nog ... de Vriezenveners" reeds een drietal boekjes is verschenen. Met veel genoegen zien we steeds terug op de vaak erg leuke reacties van autochtonen en allochtonen. Nu het derde deeltje "Kent u ze nog ... de Vriezenveners" bijna is uitverkocht en de belangstelling voor een vierde deeltje steeds blijft toenemen, hebben we gaarne voldaan aan het verzoek van de uitgever om opnieuw een boekje samen te stellen. Ook deze keer zult u vee I groepfoto's van schoolklassen en verenigingen in het boekje aantreffen.

Nu er de laatste tijd ook in Vriezenveen zoveel gesproken wordt over de Russische perestroika en glasnost hebben we in dit deeltje ook de aandacht gevraagd voor de rijke historie van de Vriezenveense Rusluie. Er is een aantal portretten opgenomen van die Vriezenveners, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de handelsbetrekkingen met het tsaristische Rusland. Uiteraard zijn er ook enige foto's in het boekje geplaatst van de Rusluie-reiinies.

Op 5 april 1990 is het precies vijfenveertigjaar geleden dat onze gemeente door de Canadezen werd bevrijd. In verb and met het herdenken van dit heugelijke feit zijn er in dit deeltje unieke foto's geplaatst, die betrekking hebben op bezetting en bevrijding van Vriezenveen.

Na de bevrijding van ons dorp hebben er in onze gemeente belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die ingrijpend voor Vriezenveen zijn geweest, wij willen hier onder andere noemen de ruilverkaveling. Ook daaraan hebben we met "plaatjes en praatjes" bijzondere aandacht besteed.

Het was ook deze keer weer vrij gemakkelijk deze verzameling samen te stellen, omdat de Vriezenveners spontaan hebben medegewerkt om zoveel mogelijk de namen van de afgebeelde person en en groepen op te sporen. Voor al die fijne hulp zijn we aIle medewerkers en medewerksters bijzonder dankbaar. Zonder deze hulp zouden we er niet in zijn geslaagd om dit boekwerkje op deze manier te presenteren.

Wij vertrouwen erop dat u bij het bekijken van al deze foto's vele oude, goede bekenden zult tegenkomen en dat daardoor vele, nu reeds vergeten herinneringen uit uw onderbewuste naar boven zullen komen. We hopen dat ook dit boekje weer een kleine bijdrage mag zijn om deze be elden uit het verleden vast te leggen.

Vriezenveen, december 1989

J.Hosmar

1. Dit zijn leerlingen van de christelijke Rehobothschool in het Oosteinde uit 1925. Hoofd van de school was de heer Harmsma.

We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Dina de Lange, Jenneke Peereboom, Albert Berkhof, Hendrika Eshuis, Dina van de Kamp en Johannes Smelt.

Tweede rij: hoofdonderwijzer Harmsma, juffrouw Nijland, Egbert Weijers, Jo Weijers, Jo Hessing, Johannes Pleij, Bertus Kobes, Hanna Twilhaar, Jo Dasselaar, Bertha Webbink, juffrouw Maastricht, meester Borg en juffrouw G. Derks.

Derde rij: Johan Spaling, Marie Mollink, Sina Abbink, Gerhard Abbink, Herman Hessing, Johanna Schipper, Dina Schipper, Leonard Hoff, Johanna Post, Berendina Berkhoff, Cornelis Aman, Gerrit Jansen, Bernarda Kippers en Herman Slot.

Voorste rij: Jan Jonker, Egbert Jonker, Aaltje Meijer, Hanna Meijer, Dieks Meijer, G. Reinink, G. ten Napel, Hanna Jansen, Berend Hospers, Julia Lamberts, Engbert Hospers, Hendrik Protzman, Bertus Folbert en Hendrik Slot.

2. Dit zijn leerlingen van de christelijke Rehobothschool in het Oosteinde uit 1937. Hoofd van de school was de heer A.G. van Gorkum.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Dini Post, Nannie Rutgers, twee zusjes Zwolsman, ? Kobes, Mini Jonker en Jennie Veneman.

Tweede rij: Herman Engberts, twee jongens Zwolsman, ? Schoemaker, Cornelis Olhof, Gerhard Dekker en Appie Wessels.

Derde rij: Lena Smelt, juffrouw G. Derks, Fine Olthof, Grada Engberts, Lena Jansen, Rikie Rutgers, Hendrika Dekker, Dini Smelt, Hendrikie Kobes, ? Schoemaker, hoofdonderwijzer A.G. van Gorkum, Betsie Winkel en H. Veneman.

Vierde rij: knielend: Alie Smelt, Dine Brink, Katie Brink, Jan Meulenbeld, Gerrit Engberts, Hanna Koerssen en Bertha Wilharms.

Voorste rij, zittend: een onbekende, Jan Wessels, ? Zwolsman en Minie Engberts.

3. De heer A.G. van Gorkum heeft als hoofdonderwijzer de Rehobothschool in het Oosteinde vele jaren mogen dienen. Dat hij een goed onderwijzer is geweest bleek uit de vele toespraken, die bij zijn afscheid werden gehouden. Hij was bemind door het personeel en de leerlingen. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd deze groepfoto gemaakt. We zien hier vele leden van het schoolbestuur en het personeel.

Op de bovenste rij, staande van links naar rechts: J. Bramer, L. Eshuis, J. Pape, juffrouw G. Derks, A. Jansen, meester Klunder, H. Coes, meester T. Bulder, juffrouw Bos, me ester H. E. Mulder en een onbekende.

Tweede rij, zittend van links naar rechts: J. Nijkamp, H. Stegeman, dominee O. Groenewoud, G. Hospers, J. ter Steeg en J. Pot.

Vooraan: de scheidende hoofdonderwijzer A.G. van Gorkum en mevrouw Van Gorkum.

4. Op deze foto uit 1931 zien wij een groep leerlingen van de christelijke lagere school in het Westeinde. Bovenste rij, van links naar rechts: Henk Kobes, Hendrik Brink, Jan Winkel, Johannes Protzman, Jan Smelt en Gerrit Jansen.

Tweede rij: juffrouw L. Tamminga, Jans Bokdam, Henk Schipper, Hans Jansen, Gerhard Dekker, Gerhard Kleinhalle, Gerrit Klos en hoofdonderwijzer J. Koning.

Derde rij: Gerda Protzman, Dini Protzman, Jo Abbink, Jo Dekker, Manna Jansen, Jennie Heino, Dika Kleinhalle, Broer Koning en daarvoor Roelf Bokdam.

Vierde rij: Julia Hoff, Gerda Meijer, Jennie Hondebrink, Jennie Hondebrink, Hanna Alberts, Jennie Klos, Mine Lenters en Mine Jansen.

Voorste rij: een onbekende, Bertus Lenters, Henk Hoff, Berend Hoff, Jans Hondebrink, RoelofBokdam en Herman Bokdam.

5. Hier is nag een foto van leerlingen van de christelijke lagere school in het Westeinde. Oak deze foto werd in 1931 gemaakt.

Bovenste rij, van links naar rechts: Dina Tijhof, Dine Dasselaar, Hanna Fokke, Janna Kobes, Dine Smoes en Jo Waanders.

Tweede rij: hoofdonderwijzer J. Koning, Hanna Fokke, Riek Pape, Bertha Pape, Dine Kobes, Mina Ramerman, Aaltje Fokke en Aaltje Vetker.

Derde rij: Gerrit Bramer, Freek Bramer, Riek Jonker, Hanna Alberts, Hendrika Jonker, Hanna Pape, daarvoor Dine Pape en Jo Letteboer, daarvoor Sientje Engberts, Mine Vetker en daarvoor Jo Vetker, me ester Van de Wijk en daarvoor Bertha Vetker.

Voorste rij: Henk Engberts en daarvoor Antoon Dasselaar, Henk Fokke, Hendrik Alberts, Jans Alberts, Jans Schipper, Hanna Jonker, een onbekende en daarvoor Jan Jonker, Derk Pape en daarvoor Broer Koning, Jannie Engberts en Sine Fokke.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek