Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De "Groene Poort" zo zou men ook dit gedeelte van de Dorpstraat kunnen noernen, waar links nog net even de voormalige pastorie van dominee Van Oost te zien is. Dergelijke "Groene Poorten" waren tot voor omstreeks twintig jaar op diverse p!aatsen in de Dorpstraat waar te nemen. He!aas heeft ook mer de moderne tijd, met de behoefte aan bredere verkeersbanen en trottoirs, vee! natuurschoon verloren doen gaan.

10. Hier zien we de rooms-katholieke kerk met pastorie. Deze kerk werd gebouwd in 1858 door pastoor Vos (1857-1863). Ook deze kerk en pastorie werden bij de grote brand in 1905 geheel door het vuur vernield. Na de brand werd op dezelfde plaats de tegenwoordige kerk met pastorie gebouwd onder leiding van pastoor Spaan (1903-1911).

11. De "Naoboer" of de "Aaplaatse" aan de Almelose Aa op de grens van Vriezenveen en Almelo, Waarschijnlijk is dit een der eerste vestigingen van de Vriezenveense kolonisten uit het begin van de veertiende eeuw. Sedert 1765 was deze boerderij tevens herberg en pleisterplaats en geen Vriezenvener ging deze herberg voorbij zonder eerst even "aan te leggen". Reeds vanaf het midden van de achttiende eeuw tot heden is de boerderij in het bezit van de familie Niphuis. Op de voorgrond ziet u de brug over het riviertje de Almelose Aa.

15

12. De gereforrneerde kerk met pastorie werd gesticht in 1893 nadat reeds vele jaren vergaderd werd ten huize van verschillende families en later vooral bij de familie Bramer. In 1905 werd ook deze kerk door brand verwoest. Aanvankelijk werd een houten noodlokaal opgezet, waarna een nieuwe grotere kerk werd gebouwd, welke tot 1955 in gebruik bleef en in dat jaar geheel werd gerestaureerd.

Hotel -t TER BRAKE':

Vriezenveen.

13. Hotel Ter Brake, tot ongeveer 1920 eersterangs hotel ter plaatse. Het kwam daarna in eigendom van de cooperatie, Het hotel had reeds een voor die tijd moderne verlichting van carbidgas. In een stenen gebouwtje, achter in de tuin, werd dit gas gewonnen. Na enige jaren explodeerde het hele gcval met een hevige knal waardoor honderden ruiten sneuvelden. Rechts in dit gebouw dreef men nag een winkel in kruidenierswaren en drogisterijartikelen.

14. "De omnibuskno1 gaat nimmer op hol", zo zongen wij als dit koetsje voorbij ging, dat de dagelijkse verbinding was tussen hotel Ter Brake en het station van de N.S., een service voor de hotelgasten. Tevens was het vervoermiddel voor de postzakken van het postkantoor naar de trein. Koetsier was jarenlang Freek Kobes (Derk Jansen), in die tijd winkelbediende bij Ter Brake. Deze foto werd genomen rand 1900.

GROETE t.:IT VRIEZE VEEN.

15. Het huis links op de voorgrond, waarin nu elektrotechnisch bureau Abbink gevestigd is, was vroeger een herenboerderij en stond bekend als "J aonsenspi!". Er woonde tot omstreeks 1890 een zekere Wieher Christiaan Jansen, mede-oprichter van de firma Jansen & Tilanus. Notaris Lammerink huurde het pand tot zijn dood in 1906, daarna gingen huis en landerijen over aan de familie Brink. In 1955 werden aile goederen verkocht en kwam het huis, dat een lengte heeft van ongeveer dertig meter en een breedte van vijftien meter in bezit van Abbink.

V riezenveen

N. K. Kerk

16. De hervormde kerk werd in 1666 op de tegenwoordige plaats gesticht. In de loop der jaren is zij herhaalde malen vernieuwd, doch de houten toren bleef tot 1923 bestaan. In november 1801 werd een nieuwe kerk ingewijd, zoals deze foto aangeeft, welke tot 1923 in gebruik bleef. De houten toren bevatte tevens enige gevangeniscellen. Deze cellen hadden geen verharde vloer, zo kon het gebeuren, dat de celbewoners door een gat te graven onder de houten wand, zichzelf voortijdig in vrijheid konden stellen.

17. De hervormde kerk zoals ze er uitzag van 1923 tot december 1967. De toren heeft twee luidklokken. Op de grote klok, welke dateert uit 1531, staat: "Maria Ys min name, myn ghelut zij ghode bequame. Byddet got urn gracia als gij mij horet slaan. Di op eyn salige ure enstaen. Zeneginus hatileren me fecit Ano Deo MDXXXI (1531)". Deze klok werd in de tweede wereldoorlog in beslag genomen en is na de oorlog door toedoen van Herm. Jansen uit Groningen teruggehaald.

18. Een bekende verschijning op de Dorpstraa twas jarenlang Hendrik Brink. Met zijn karretje maakte hij dagelijks zijn route van de firma De Lange en Jonker naar het station en van de fabriek naar het postkantoor vice versa om gereed gekomen goederen weg te brengen of de post op te halen. Menig schoolkind mocht, als de kar met te vol was, een eindje mee boven op de kar, terwijl hij onderweg zijn Franse taalkennis ten beste gaf: "Alons enfants de La Patrie; schep op de waaimen brie".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek