Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I

19. De middenschool werd gesticht in het begin van de negentiende eeuw, althans voor 1808 en is vele jaren de enige school van het dorp geweest, Het gebouw werd herhaaldelijk veranderd: vergroot in 1821, geheel vernieuwd in 1846 en nogmaals geheel verbouwd in 1910. De eerste schoolmeesters waren tot 1863 tevens koster-voorzanger van de hervormde kerk. Door de stichting en sterke groei van de bijzondere scholen liep het leerlingenaantal dermate terug, dat de school moest worden opgeheven.

20. Het eerste gemeentehuis van Vriezenveen. Omstreeks 1874 werd het herenhuis van Herman Jansen (Jezienen Herman) dat stond tegenover de hervormde kerk aangekocht en ingericht als huis der gemeente. Dit gebouw bleef in gebruik tot 1905 toen het ook door de grote brand werd meegenomen. Voordien werden de zaken van de gemeente behandeld in een kamer of kantoor van de ambtswoning van de burgemeester of de scholte (schout) en daarom ook weI het "Scholtenhuis" genoemd.

.;>

Gemeenlehuis Friezenveen

21. Het voormaJige gemeentehuis van Vriezenveen, gebouwd na de brand in 1905. Het is meermaJen gerestaureerd, voora! het interieur. Rechts boven was de burgemeesterskamer waar in vijfenzestigjaar vee! be!angrijke besprekingen zijn gevoerd. Dit is een foto uit de twintiger jaren. In 1970 werd een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen aan het Manitobap!ein, nadat vanaf 1930 plannen waren gemaakt voor een groter gebouw, welke door crisis en oorlogsjaren niet konden worden gerealiseerd.

22. Afscheidsfoto. Burgemeester Bouwmeester, een aristocraat van de oude stempel, neemt afscheid van zijn ambtenaren op 1 mei 1931. Van de achttien personen op deze foto zijn er zeker dertien reeds overleden. Bekende figuren waren onder andere: nachtwaker De Beune; straatmaker Doesherman; ambtenaar van de burgerlijke stand Simpelaar; ontvanger Tromp; gemeentesecretaris F.S. Muller en gemeentearts dr. Borgreve. Het zijn allemaal mensen die nog diep in onze herinnering voortleven.

23. Het huis van "Miete": geboortehuis van Herman Jansen (Mietenherman). Het is vermoedelijk reeds gebouwd voor 1748, kwam in 1869 in het bezit van H. Jansen (de Beron) die metselaar en steenhouwer was. Deze is reeds jong gestorven. Zijn weduwe zette een winkeltje op om in haar onderhoud te voorzien, waar onder andere de alombekende "Beron-moppies" werden verkocht. In 1941 werd het afgebroken, mede op verzoek van het gemeentebestuur, omdat het te dieht op de Dorpstraat stond. In een nieuw pand is nu J.v.d. Heide's groentezaak gevestigd.

24. Dit is het huis van de bekende Vriezenveense familie Jonker, waarvan verschillende leden Ruslandvaarders waren met eigen winkelbedrijven in St. Petersburg. Tevens is dit het geboortehuis van de arts L. Jonker (1866-1940), welke zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met de documentatie van het V riezenveense verleden en dialect.

25. "Het Mottenhuis", vroeger gerichtshuis, sedert het begin der vorige eeuw bewoond door Marcus Meyler. Vier van zijn kinderen bleven ongetrouwd; het waren Joseph, Salomon, Judith en Aaltje. Nadat de beide zusters waren overleden, bleven beide broers tot hun dood in 1898 hier wonen. Salomon handelde in bijenwas (reute) en Joseph, die ook de huishouding deed, smolt de reute tot was. Beiden waren orthodoxe joden, Salomon is bezig zijn baard te knippen. Deze foto is van rond 1890.

26. De Dorpstraat Westeinde op zondagmiddag in de jaren dertig. Toen was het nog heel rustig, geen auto of fiets is er te zien, de mensen gingen nog lopend naar de kerk. We zien op de foto nog vijf vrouwen die de "Knippiesmuts" dragen. De straat was gemaakt van zogenaamd kleinplaveisel met een fietspad van klinkers en een voetpad van kleine veldkeitjes, Het huis links is de Looboer, waar nu de meubelzaak Roelofs is, daarachter ziet u de houten rijwielwerkplaats, waar Tromps Dieks zijn rijwielzaak is begonnen.

27. Deze oude boerenwoning met waterput stond waar tot voor enkele jaren de familie Nijkarnp-Tuurjan woonde, naast bakker Wessels. Op de achtergrond is nog iets te zien van de damastfabriek. De voor die tijd moderne petroleum-straatverlichting vonden de Vriezenveners een zodanige verkwisting van belastinggelden, dat er relletjes uitbraken, zo hevig, dat er van september tot december 1873 een detachement van honderdvijftig infanteristen werd gelegerd. Dit is het punt waar de rellen begonnen.

28. De Peddemorsboerderij werd nog tot 1968 bewoond door de gebroeders Dieks en Bets Peddermors. Zij is thans aangekocht door de gemeente Vriezenveen en geheel in oorspronkelijke toestand gerestaureerd en is in gebruik als museum, waarin voornamelijk zijn onder gebracht oude landbouwwerktuigen en alles wat bij een boerderij behoorde. Links achter de eikenbomen ziet U het "zaandhok" om de keukenvloer, gemaakt van kleine keisteentjes, dagelijks van mooi wit zand te voorzien. De boerderij was sedert 1805 in het bezit van de familie Peddemors.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek