Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WESTEINDE. VRIEZENVE~N

29.0p deze foto uit omstreeks 1920 zien we op de voorgrond het huis van de familie Letterboer (Haan'n Jans).ln het tweede huis woonde broer en zuster Bram en Rozette Salomonson. In dit pand had men vergunning om zwakke alcoholische dranken te verkopen. Het pand had vooraan een woonruimte, die tevens dienst deed als keuken en caferuirnte. Vooral op zaterdagavond na sabbath was het er soms druk van jonge en oudere mannen, die hier een biertje dronken.

r:Jritzen'Oeen. dorpsgezicizt-

A 3S:l1, ~ ??.. ,j .? s.c" ????.??????????? 1oM(

30. Nog een gezicht op de Dorpstraat Westeinde uit de twintiger jaren. Het huis links werd bewoond door Strieks Jans, bedrijfsleider op de weverij van J&T; nu wordt het bewoond door de familie Pape. In het tweede huis had Schuutjans Aaltien haar kruidenierswinkeltje, terwijI aan de westzijde in dit pand Fokko en Grietje Kok woonden, die hier een snoepwinkeltje dreven en allerlei andere, voor de jeugd begerenswaardige snuisterijen verkochten.

31. Dorpstraat Westeinde. Op de voorgrond links staat het woonhuis van de familie Compagne, het is thans afgebroken. Het was een eenvoudige boerenwoning en men kan zich afvragen hoe dit huis aan zo'n fraai bewerkte voordeur met mooie bovenraamversiering gekomen is. Toen de jonge bruid, die hier kwam wonen en als dienstbode in betrekking was, haar trouw- en bouwplannen bekend maakte aan haar mevrouw, kreeg zij deze fraai bewerkte deur als bruidsgeschenk aangeboden.

32. "De Kazerne", zo genoemd omdat er drie woonruimten in waren. De laatste bewoners waren Klompen Mina, Dine Boom en haar dochter en Haarjan. "De Kazerne" stond aan de westzijde van de openbare school Westeinde waar nu de familie Schotman woont.

VRIEZE VEEN

33. Dorpstraat Westeinde met de voormalige smederij van Jan Winkel, thans bewoond door winkelier Pape. Voor het pand zien we nog een ouderwetse wasmachine en enige veevoedersnijmachines. Links op de foto ziet U Bram met de hondekar. Bram was de enige groenteboer in het dorp, zijn assortiment was niet groot en bestond aIleen uit rode- en wittekool en wortelen. Hij was bovendien handelaar in kalveren en jonge geitjes. Hij was een typische dorpsfiguur en bij aIle dorpsbewoners bekend.

lJ~ .???? La R",Olrt 'i.oor ??? Z ?.?. cf.

_0. ~832

GROETE t:IT VRIEZENVEEN .

?

34. Nogmaals een kijkje op de Dorpstraat Westeinde. Links vooraan zien we het huis van de familie Twilhaar (de Koespers), daarachter garage Jan Hospers, nu garage Koning, en heel in de verte is de bovenbouw te zien van de houten brug over het kanaal. Rechts is nag iets te zien van de waning van de familie Ter Brake. Van de foto herkennen wij aIleen Wieher Dam (links) en de heer De Lange (rechts).

35. Hotel Schuurman op het Westeinde, later verkocht aan Jan Hospers die er een rijwiel-, later oak autozaak in vestigde en waarin thans garage Koning gevestigd is. De heer Schuurman bouwde daama een geheel nieuw hotel aan het kanaal wat nu hotel Zandwijk is.

Westelnde. Vriezen1een

36. De voormalige houten brug over het Overijssels Kanaal met schutsluis en draaiboom. Links over de brug ziet U de winkel van Zandwijk, waarin nu Dick Veneman gevestigd is. Rechts achter de bomen staat hotel Schuurman, dat nu hotel Zandwijk (Winkel) is.Dit is een fat a uit de twin tiger jaren.

37. Het Westeinde 1859. De woning rechts is van slager Jansenendewoning links is nu cafe De Boer. Op de voorgrond zien we de brug over de "tochtsloot" met een houten petroleum-lantaarnpaal. De tochtsloot diende voor afvoer van het overtollige water van de buter landbouwgronden en mondde vijftig meter naar het noorden uit it! het Overijssels kanaal. Later werd de afvoer verlegd onder het kanaal door naar de Stouwesloot.

38. Het schip "Op Hoop van Zegen" van beurtschipper Jan Born, later van Johs.Bom, die vanaf 1890 tot eind 1944 een zogenaarnde beurtdienst onderhield met dit schip, eerst een keer per week op Deventer en Zwolle, later twee keer per week aileen op Deventer. H. Kobes(Kleins Herik) en later Johs. Kobes waren vrachtrijders ,en vervoerden de goederen per huifwagen naar hun verdere besternrningen. Links op de foto staat Johs.Born en bij het paard Kleins Jans.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek