Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hier ~iet U een veld met "handgegraven" turf, hetgeen lang een veel gevraagde brandstof is geweest. Thans zijn de afgegraven "dalgronden" herschapen in goode landbouw- en weidegebieden.

60. Deze foto werd gemaakt naar een schilderij van Bern.Jaspers Fayer en geeft een beeld van een "span" turfgravers. De man boven, in onderbroek, begon met een stikker het veen op maat te stikken, De man op de voorgrond stak ze met een oplegger los en gaf de turven door aan de vrouw boven, die ze netjes in lange rijden over het veld legde om te drogen. De zittende oude man maakte een lekker bakje koffie klaar, op een turfvuurtje, waarbij de boterhammen met spek goed smaakten.

61. Mechanisatie in de veenderij. Vooral in de jaren 1914-1918 was turf een vee1 gevraagde brandstof en werd zelfs gebruikt om de grate stoomketels van de Twentse industrie brandende te houden. Hier ziet U een locomobiel metjacobs1adder die het veen in een persmachine bracht, waarmee een goede harde brandstof werd verkregen: persturf.

Qriezen1eensewijk Sial. mel brug.

'.

62. Hoewel Vriezenveen eigenlijk geen veenkolonie is, doch voornamelijk is ontstaan door het in cultuur brengen van moerasgronden voor landbouwdoeleinden, was de turfgraverij en de handel daarin voor velen een bron van bestaan, De turf kwam voornamelijk uit de buurtschappen Vriezenveensewijk en Bruinehaar. Hier ziet U een turfschip op weg naar het Overijssels Kanaal.

63. De handel op Rusland in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw, waartoe zoveel Vriezenveners zich aangetrokken voelden, is een unieke en zeer interessante geschiedenis op zich. De foto boven geeft een beeld van een van de vele winkel- en zakenpanden in het toenmalige St.Petersburg. Dit is het pand van de firma Engberts & Co aan de Boulevard Newski Prospect.

64. Deze foto geeft een idee van de omvang en de resultaten van de hande1sbetrekkingen met het tsaristische Rusland aangeknoopt door Vriezenveense kooplieden. De handelsbetrekkingen werden gedutende twee eeuwen (1700-1917) onderhouden. In het St.Petersburg (thans Leningrad) van voor de grate revolutie werden aan de Boulevard Newski Prospect woningen, winkels en magazijnen gesticht 0830-1834). In het midden hiervan werd een Nederlandse hervormde kerk gesticht ten behoeve van de Vriezenveense kolonie.

65. Dit is een reconstructie-foto, gemaakt van een wagen die meereed in een feestelijke optocht en een zo getrouw mogelijk beeld trachtte te geven, van een door Vriezenveense kooplieden ondernomen reis naar Rusland. De reis duurde ongeveer twee weken. De kleren zijn origineel en zijn beschikbaar gesteld door gerepatrieerde Ruslandgangers. Achter de wagen staan twee of meer reserve paarden, die ook wei eens moesten worden prijs gegeven aan de wolven. (Althans volgens een oud verhaal van Purkies Hein.)

3

Jiu JVom de

Sa .5f{ajeste fa !Reine des !Pays-!l3as, !Princesse d'Grange-JVassau, etc., etc., etc.,

fe Consufat~C"Q9"'8l) des Pays-Bas a _ .

~·_ ~ .. ~~ .. 2 .. ~~ .

prie: et requiert toutes fes autorites civiles et militaires des Etats Etrangers de laisser passer

librement g.~.~ .. ~e..~_ .

:~~~~~ ??????

4/e.r· .... b.~·!d~;F.-:;)~ .... a!e. .. b. a-:~.

66. Dit is het paspoort van een der laatsten die uit Rusland terugkwam: John Lambertus Jan Jonker geboren te Vriezenveen. Het paspoort is gedateerd 5 november 1918. Op de binnenzijde staat: Die abteilung C der Schweizerischen Gesantschaft in Petrograd (Vertretung des Niederlandischen Interessen) bescheinigt hiermit dass der Inhaber dieses Passes Herr J.L.J. Jonker beauftragt ist als offizieller Begleiter einer sich nach Holland begebenden Gruppe von Reisenden durch Finland auf zu treten. Petrograd, 4 Dezember 1918.

67. Wat zou de Vriezenveense samenleving zijn zonder de harmonie. Zij is eenvoudig niet weg te den ken uit onze gemeenschap. De harmonie is aanwezig bij elke feestelijke gebeurtenis en bij jubilea zowel van persoonlijke als gemeenschappelijke aard. Wanneer we de vrolijke klanken horen van door haar gespeelde marsen, dan roe pen we: "doar koomp de muziek an" en iedereen gaat voor zijn huis staan, terwijl de jeugd een heel eind meefietst. Dit is een foto uit de twintiger jaren.

68. Burgemeester Krijger wordt hier feestelijk ingehaald door de bevolking, waarbij natuurlijk de harmonie er een vrolijke noot aan geeft. De heer Krijger was tevens lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Tijdens zijn ambtsperiode (16 mei 1931- 15 september 1933) werd onder andere het eerste uitbreidingsp1an voor Vriezenveen in zuidelijke riehting gerealiseerd en werden nieuwe bouwvoorsehriften vastgeste1d.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek