Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Vriezenveen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Kobes
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1686-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Koffie malen: Jan Klaossens Janna in daagse klederdracht met muts, schort enjak. Zij zit met haar voeten op de stoof. Voor het raam boven hangt een katoenen gordijn met gehaakte strook en daaronder het "horretje" tegen de inkijk in de woning, doch vooral om ongezien de voorbijgangers te kunnen bespieden. Let ook op het gordijntje boven de deur met prachtig bloemmotief.

70. Dienstrneisjes in zondagse kleding voor het huis van de familie Kruis, Oosteinde. Zij dragen een "knippies muts" van tulle en kant en een japon van zeer fijne zwarte wollen stof, waarop een mooie gouden broche gespeld zit. Dit is een foto van 1912.

71. Jaren geleden deed men in Vriezenveen reeds aan voorlichting op huishoudgebied. Hier ziet u een foto uit 1916 van deelneemsters aan een landbouwhuishoudcursus, die tevens een beeld geeft van de toenmalige damesmode. Cursusleider is de heer Bolk, hoofd van de openbare school Oosteinde.

72. Ook de bijenteelt werd veelvuldig beoefend. Jaspers Bets toont hier een goed bevolkte korf, welke een belofte inhoud voor een goede honingoogst. De korven werden eigenhandig gemaakt van stro of gev!ochten twijgen en overtrokken met buntgras, dat welig groeide op afgegraven veengaten.

73. Foto van een groep leerlingen van de christelijke school Westeinde van 27 juli 1906. Links op de foto zien we het hoofd van de school de heer C.A. de Groot en mevrouw de Groot-Van Oostrom Soede. Rechts herkennen wij juffrouw Fonkert. De heer De Groot was het eerste hoofd van deze school van 1891 tot zijn dood in 1922. Van de vijfendertig leerlingen op deze foto zijn er thans (rnaart 1972) naar wij menen nag dertien in leven.

74. Het oude landschap. Hicr zict u cen van de vcle romantische wandelpaadjes door het oude landschap langs de waterleiding met zijn veil" pitoreske bruggetjes, waar de in die tijd vrijende paartjes met weemoed aan terug zullen denken. Na de ruilverkaveling is helaas veel natuurschoon verloren gegaan. De cultuurtechnisehe dienst dacht blijkbaar aileen aan cultuur in materialistische zin.

75. Hoewel het de bedoeling was in dit boekje gegevens in herinnering te brengen van veer 1930, menen wij voor bovenstaande afbeelding een uitzondering te moe ten maken, omdat deze een beeld geeft van hoe mooi ons dorp versierd was, toen wij met groot enthousiasme, blijheid en dankbaarheid het feest van de bevrijding vierden in 1945.

Literatuur opgave

1. G. Dumbar "Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen" (1859). Pagina 19-48.

2. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.1. ter Kuile en R. Schuiling "Overijssel"

LJonker "Vriezenveen" ] 931.

3. H.Boom "Mijne Reisportcfeuille" derde druk 1954.

4. Jaarboek "Twenthe" ]962 tot en met ]972 waarin bijdragen van H. Jansen en 1. Hosmar.

5. L.A.Stroink ,,stad en Land van Twenthe" (1962).

6. J. Hosmar "Textielhistorische bijdragen" (1962).

7. D.G.Harmsen "Vriezenveners in Rusland" (1966).

8. Dr.H.Entjes "Woordenboek van het Vriezenveens" (1969).

9. Dr.H.Entjes "Die Mundart des Dorfes Vriezenveen" (1970).

] O. J.C.M.Kruisinga "De Blauwe Wimpel no. 3" (1959)

11. Dr.Entjes "Drie-Maandelijkse Bladen" (1967-] 968).

12. L.Jonker "Verslagen en mededelingen Overijssels regt en geschiedenis" (1921).

13. Dr.H.Entjes "Omme Sonderlinge Lieve toe den Vene", Over de geschiedenis en het volksleven van Vriezenveen.

Deze lijst is verre van volledig, meer documentatie vindt U in het archief van de vereniging "Oud- Vriezenveen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek