Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Deze foto werd genomen in het begin van deze eeuw. De brug over het Overijssels Kanaal geeft een mooi doorkijkje naar de dorpsstraat. Rechts hotel J.C. Schuurman (thans hotel Zandwijk). Tegenover dit hotel ziet men een woning; hierin is nu de winkel van Dick Veneman gevestigd. Op de voorgrond enige melkbussen, die men in het tegenwoordige Vriezenveen niet meer aantreft.

10. Turf is er vroeger in Vriezenveen veel gegraven. Ret is lang een veel gevraagde brandstof geweest. De turfgraverij en de handel in turf waren voor velen een bron van bestaan. De turf kwam voornamelijk uit de buurtschappen Vriezenveensewijk en Bruinehaar. In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) was turf ook een veel gevraagde brandstof. Ret vervoer ging meestal per schip, zoals men op deze foto kan zien. Deze kiek geeft tevens een goed beeld van de omvang van de fabriek van Jansen & Tilanus, eens een bloeiend bedrijf, maar ze onderging hetzelfde lot als zovele Twentse textielfabrieken in deze tijd.

11. We zijn nu de brug over het Overijssels Kanaal gepasseerd en trekken het dorp in. Rechts is nag een gedeelte van hotel Zandwijk (Winkel) te zien. Daamaast het huis van slager Jansen (Schuutjaans Jans). Links een oude straatlantaam. Deze foto is veer 1922 genom en, aangezien men in dat jaar met de elektrificatie van Vriezenveen is begonnen.

12. Vriezenveen is een orthodox dorp, dat grotendee1s bestaat uit hervormden. Toen deze foto in 1927 gemaakt werd, waren hier twee hervormde predikantsp1aatsen. Ze werden vervuld door dominee O. Groenewoud en dominee J. Jukema. Toch werd er in ons dorp ook nog vee1 geevangeliseerd. Het Leger des Hells zag men regelmatig in Vriezenveen. Soms zag men een klein muziekkorps door de dorpsstraat trekken, zoals men op deze foto ziet, die op het Westeinde van Vriezenveen werd gemaakt.

13. A1s onze reiziger uit 1884 Vriezenveen intrekt, is hij verrukt over de lange dorpsstraat. Hij zegt: Welk een overvloed van geboomte. En even verder merkt hij op: 't Leek een sprookjesland en die eindeloze dorpsstraat scheen weI een boslaan; hier en daar vormde 't houtgewas een groene poort. En inderdaad, hij had gelijk. Als we deze foto bekijken, die in 1937 op het Westeinde van Vriezenveen in de omgeving van boerderij Winter werd genomen, komen we tot dezelfde conc1usie. Door het verbreden van de dorpsstraat in de 1aatste jaren zijn echter ve1e fraaie bomen verdwenen.

14. Dit fraaie huis werd vroeger bewoond door de familie Winter. Aan het eind van de vorige eeuw woonden er Jan Winter en zijn vrouw Johanna P1ey. De familie Winter is een zeer oud Vriezenveens ges1acht. Op de lijst van schouten en burgemeesters van Vriezenveen komt onder anderen Gerrit Winter voor, die van 1752 tot 1756 schout van Vriezenveen was. Berend Winter, die in 1743 in Vriezenveen het 1evenslicht aanschouwde, was een bekend hande1aar in linn en en zaden. In tegenste1ling met de Rus1uie, bood hij zijn waren te koop aan in de Duitse Oostzeeprovincies.

1 S. Oprij1aan ("brink") van villa Harmsen op het Westeinde van Vriezenveen. Dit herenhuis staat dieht in de buurt van het fraaie woonhuis van de familie Winter (thans familie Nijkamp). De bekende Vriezenveens-Russische koopman Derk Gerhardus Harmsen (1816-1893) liet deze villa bouwen in de jaren 1879-1881. Later werd het huis bewoond door de familie J. Jonker en thans is het eigendom van de firma F.J. Goosse1ink, die het a1s opslagruimte gebruikt. Bij de villa links, tegen het hek ge1eund, dominee W. Hoek, dan drie onbekende dienstmeisjes en rechts (zittend) Jacoba Hoek.

16. De eeonomisehe vooruitgang van ons dorp is mede te danken aan de eeuwenlange handel van de Vriezenveense kooplieden met het tsaristisehe Rus1and. Deze kooplieden waren over het gehele dorp verspreid, maar ze waren ook in het Westeinde te vinden. Op deze foto ziet men het koopmansgeslaeht Harmsen. Staande van links naar reehts:

Johanna Julia (1856-1944), Johannes (1845-1922), Jan (1844-1922); zittend: Leonard Johan (1849-1915), Bernardus Johannes (1862-1926), Derkdina (1864-1921) en Barend (1853-1938).

17. Deze foto werd genomen te Vriezenveen in 1895. Het huis werd sedert 1685 (of vroeger) bewoond door de voorouders van Jennegien Waanders en was door haar geerfd in 1800. Zij was gehuwd met Derk Harmsen (1754-1831), waardoor het in handen van de Harmsens kwam. Hier hebben gewoond: Jan Harmsen (1786-1862), Barend Winter (1818-1883), gehuwd met Berendina Johanna Harmsen (1827-1886) en, na het overlijden van haar broers Jan (1844-1922) en Johannes (1845-1922), ten slotte door Johanna Julia Harmsen (1856-1944), weduwe van Hendrik van Gunst (overleden in 1897). Na de Tweede Were1doorlog werd het huis afgebroken.

18. De Peddemors-boerderij in winterpracht. Zij was sinds 1805 in het bezit van de familie Peddemors. Deze fraaie, oude boerderij werd nog tot 1968 bewoond door de gebroeders Bets en Dieks Peddemors. Daama werd zij aangekocht door het gemeentebestuur van Vriezenveen en volledig gerestaureerd. Rechts naast de boerderij ziet men een houten gebouwtje, dat in 1924 werd gebouwd door de familie G. Pape. Dit gebouwtje was de werkplaats van de 1aatste klompenmakers van Vriezenveen, namelijk Gerhardus Pape (1880-1955) en zijn zoon Johannes, geboren 2 september 1908. In de wintermaanden assisteerde Albert de Witte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek