Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1880 begon Gerrit de Lange een handweverij in de voonnalige woning van burgemeester A.L. Nilant, die in 1872 door de Vriezenveense bevolking was weggejaagd. Een gedeelte van deze woning, waarin later de zogenaamde damastfabriek zou worden gevestigd, ziet men links naast het grote gebouw, dat in 1905 verrees. Op 1 oktober 1888 associeerde Gerrit de Lange zich met Johannes Frederik Jonker. Later traden meerdere Jonkers in de zaak. Nu wordt de fabriek gedreven door de heren Abbink en Nijkamp. In 1980 werd de fabriek afgebroken en verrees een nieuw pand aan de Krijgerstraat.

20. Op 23 augustus 1908 overleed de oprichter van de damastfabriek, de heer G. de Lange. Hij werd opgevolgd door zijn neef, de heer J .R. ter Brake, die in 1910 in het huwelijk trad met mejuffrouw H. ten Have. Ter gelegenheid van dit huwelijk werden door het personeel verschillende toneelstukjes opgevoerd, onder andere het sketchje "Inhuuzen", waarvan u hier een afbeelding ziet. De groep die het opvoerde bestond uit, staande van links naar rechts: Anna Toet, Hanna Mulder, Bernarda Aalderink, Chris Tromp, Fina Dekker en de heer D. Webbink. Zittend, van links naar rechts: Dikie Nijkarnp, Marie Peters en Lena Hospers.

21. Het met sneeuw bedekte "Jonkershuis" met serre, van de achterkant bezien. In dit oude patriciershuis werd op 3 augustus 1896 de laatste Rusman van Vriezenveen, namelijk John Lambertus Jan Jonker, geboren. Hij vertrok in 1916 naar Sint Petersburg en werd te werk geste1d in de zaak van de firma Kunst & Co. Hij kwam, na vee1 ontberingen te hebben geleden, in 1918 in Vriezenveen terug. Daarna heeft hij nog een tijd lang in Nederlandsch Oost-Indie gewerkt en in 1936 werd hij met zijn broer Johannes opgenomen in de zaak van zijn vader, de damastfabriek van De Lange & Jonker, die we bij plaatje 19 beschreven.

22. P1aatjes die door de auteur en fotograaf H.W. Heuve1 in 1884 tijdens zijn wandeling door Vriezenveen zijn gemaakt. Op deze foto zien we gehee1 rechts het woonhuis van de familie H. Jansen. Het is het geboortehuis van Herman Jansen (Mietenherman), die onder andere bekend is geworden door de in de Vriezenveense courant gepubliceerde artike1enserle "Ken uw dorp ... en heb het lief". Links, tussen het geboomte verscho1en, zien we de hervormde kerk, die door Heuvel bezocht werd. De kerk werd in 1801 gebouwd en in 1867 en 1923 gerestaureerd. In 1967 werd ze herbouwd.

23. Nog een foto uit 1884. Rechts op de foto de houten kerktoren, die meer dan twee-eneen-halve eeuw, van 1671 tot 1923, aan de westelijke kant van de hervormde kerk, waarvan links nog een gedeelte te zien is, gestaan heeft. In deze houten toren waren de luidklokken opgehangen. De houten toren heeft jarenlang een gevaar opgeleverd voor de omgeving. De schout Jan Kruys schrijft hierover in 1819:

Desselfs toestand baart sedert verscheidene jaren bekommering. Inzonderheid bii sterken wind en het gelui der klokken. In 1923 kwam er een stenen toren.

24. Na zijn ontboezemingen over de fraaie dorpsstraat schrijft H.W. Heuvel in 1884: En dan die antieke huizen met zwarte plankengevels, kleine ramen met halve blinden, kleine ruitjes, soms nag in load; die waterputten van Bentheimersteen met wip en zwengel of wei beneden van turfmuurtjes [goede filters) en boven met plan ken; die verweerde btjgebouwtjes: schuurtjes, varkenshokken, tot een overdekt zandhok toe. Dit alles heeft hij op de gevoelige plaat vastgelegd, zoals u hier ziet. De foto werd in het Oosteinde gemaakt.

ยท "

.. ", ~

' ..

25. Het oude gemeentehuis (voormalig herenhuis van Herman Jansen, "Jezienen Herman") werd met de grote brand van 16 mei 1905 met 228 panden een prooi der vlammen. Op dezelfde plaats werd een nieuw gemeentehuis gebouwd, dat in 1906 gereed was en dat we op deze foto zien afgebeeld. Voor het gemeentehuis een gedeelte van het personeel van de secretarie en veld wachter De Jong. Te herkennen zijn: Hendrik Winkel en Jacobus Stolmeijer, tweede van rechts burgemeester J.e. Bouwmeester en geheel rechts secretaris F.S. Muller.

26. Met de grote brand van 1905 werd ook de oude villa van de Rusluie-familie Engberts in de as gelegd. Kort na de grote ramp werden de eeltige handen van de nijvere bevolking in elkaar geslagen en terwiil de klompen als het ware nog schroeiden op de grond werd met de opbouw begonnen. Een van de eerste panden die weer verrees was de villa van de familie Engberts, die we op deze foto zien afgebeeld. Ret grote en hoge herenhuis van weleer was nu heel wat lager van opbouw. Ret kreeg de naam "Mon Repos".

27. Deze foto werd in 1924 genomen vanaf de nieuwe, stenen toren van de hervormde kerk. We blikken in oostelijke riehting. Links is nog een gedeelte van de witte villa "Mon Repos" van de familie Engberts te zien. Daarnaast de boerderij van de familie B. Dekker en het woonhuis met smederij van de familie E. Sehoenmaker. Het hoge gebouw dat er links boven uitsteekt, is het oude postkantoor. Het grote huis reehts op de voorgrond was destijds eigendom van de familie Brink. In 1955 werd het huis verkoeht aan de heer H. Abbink.

Yrtezenveeu.

28. Deze foto werd genomen in 1913. Rechts op de foto hotel Ter Brake met winkel, toen beheerd door Piet Lammerink, die gehuwd was met Mies ter Brake. In de winkel verkocht men kruidenierswaren en drogisterijartikelen. Hotel Ter Brake was in die tijd een eersterangs hotel. Later kwamen hotel en winkel in eigendom van de "Cooperatieve Winkelvereniging", waarin later de "Edah" zich vestigde en sinds 1977 bloemenhal "De Lelie". Op de foto bij de kinderwagen links Hendrika Arendshorst en reehts Dina Zomer; achter de kinderwagen Bertha Derks. Staande op straat: G. Tijhof, H. de Lange en D. Bom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek