Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Midden. IJriezen1een

29. Op het Midden van Vriezenveen trof men vroeger veel panden aan die thans (1982) zijn verdwenen of verbouwd. Links op deze foto de galanteriezaak van H. Derks. Deze zaak is in de loop der jaren ettelijke malen verbouwd tot een moderne winkel. Verder links ziet men nog een gedeelte van het tegenwoordige bondscafe-restaurant Hofte. Rechts ziet men de voorgevel van het boerenhuis van de familie Arendshorst. Hier staat thans de slagerswinkel van H. Kenkhuis. Daarnaast het "walvisvaardershuis" van de familie Engberts, thans slagerij L. Nijeboer.

30. We slaan nu op het Midden rechtsaf en rijden de Almeloseweg in. Hier ziet men de dokterswoning van huisarts Klaas Abel Borggreve, die zich op 10 mei 1915 in Vriezenveen vestigde. De woning, die nu geheel verbouwd is, wordt thans bewoond door dokter I.M. Buitenhuis, voor hem door dokter H.G. van Grol. Mede op initiatief van dokter K.A. Borggreve kwam de woningstichting "Sibculo en Omstreken" tot stand. Deze syrnpathieke arts heeft ertoe bijgedragen dat vele krotten en plaggenhutten in de buurtschappen Westerhaar- Vriezenveensewijk verd wenen.

Almelosche Weg. Vriezenoeen

31. Nadat zuster A. Vos in juni 1922 als eerste wijkverpleegster van het Groene Kruis in dienst trad, werd uitgezien naar een "Groene-Kruisgebouw". Lange tijd heeft men gebruik gemaakt van het pand Almeloseweg 19, waarvan de toegangspoort rechts nog te zien is. In de jaren vijftig werd het verbouwd tot woning, thans bewoond door de familie J. Hurink. Het eerste huis rechts was de woning van de familie J. Abbink (thans J. Folbert). Daarnaast staat het huis van veearts R. Rutgers, later veearts R. Feddes (thans F. Veneman). Dan volgt het huis van arts J .M. Buitenhuis.

32. Nog een kiekje van de Almeloseweg. Over deze weg trokken in september 1872 enige detachementen huzaren naar Vriezenveen om daar de rust te herstellen. Er was toen in het dorp een kleine "revolutie" uitgebroken, omdat men het niet eens was met de door burgemeester Nilant getroffen maatregelen. Hij wilde straatvertichting invoeren, opruiming doen houden van verschillende mesthopen, watergangen doen schoonmaken en achterstallige schoolgelden doen innen. De orde werd gelukkig hersteld, anders hadden wij dit boekje niet kunnen schrijven.

33. Bij het vorige plaatje kwamen we even op een "zijspoor" door het verhaa1 over de onrust op Vriezenveen. Die onrust is nu a1weer honderd tien jaar ge1eden, we kunnen dus veilig onze weg vervolgen! We waren op weg naar de cooperatieve zuive1fabriek "Ons Be1ang", waar we nu zijn aangekomen. Gerrit de Lange, die in 1880 een handweverij (de 1atere damastfabriek) begon, maakte zich ook verdienstelijk op ander terrein. Op zijn initiatief kwam in 1893 de cooperatieve zuive1fabriek "Ons Belang" tot stand. Hier nog een oud, vertrouwd bee1d: melkwagens met melkbussen.

34. Koeien melken met de hand ziet men in deze tijd niet meer, ook in Vriezenveen niet. Sedert de ruilverkaveling, waartoe op 17 september 1954 werd bes1oten, is er in deze gemeente vee1 veranderd. Het kleinschalige werd grootschalig. Boeren op ouderwetse voet kon niet meer. Alles werd gemoderniseerd en gemechaniseerd. Vroeger hield men acht koeien, nu zijn er boeren met meer dan honderd stuks melkvee. De melkmachines hebben de plaats ingenomen van het melken met de hand. Op deze "antieke" foto, van links naar rechts: Janna Smelt, Aaltje Fokke-Smelt, Hendrik Brink en Jan Smelt.

35. Geleidelijk keren we van de Almeloseweg naar het Midden terug, waar we nog even een kijkje gaan nemen bij het oude natuurbad ,,'t Vjennebad", dat in de jaren dertig tot stand kwam, maar al lang niet meer bestaat. Thans is het een vijver, een eldorado voor eenden en waterhoentjes, die hier heerlijk kunnen nestelen. Ruim tien jaar geleden kwam aan de Schout Doddestraat een nieuw, modem zwembad tot stand, een onoverdekt zwembad, waarvan het water verwarmd wordt. We kijken nag even op de oude foto en wijzen u op badmeester H. Schonewille (in wit overhemd). Hij heeft veel voor de zwemmende jeugd betekend.

lJriezem1een

36. We zijn inmiddels weer op het Midden beland en gaan in oostelijke richting, waar we even stil blijven staan bij de rooms-katholieke kerk. De oude kerk was bii de grote brand van 1905 in vlammen opgegaan. Direct na deze ramp werd met de herbouw begonnen onder leiding van de actieve pastoor C.P. Spaan (1903-1911). Op deze oude foto ziet men de herbouwde kerk met pastorie. De grot van Lourdes was toen nog niet bij de kerk gebouwd. De bloembak op de voorgrond heeft de grate brand overleefd. Toen was het ook nog bosrijk bij en om de kerk.

37. Cafe Bramer met winkel in galanterieen werd in november 1924 door de heer B. Koebrugge overgenomen en vanaf die tijd werd het cafe Koebrugge. Op deze foto ziet men links in het pand de galanteriewinkel, waarin onder andere ook brillen werden verkoeht, en reehts het cafe. Naast het cafe staat reehts de boerderij van de heer J. Leunk (Jaspers-Hendrieks). Deze boerderij werd omstreeks 1930 verbouwd tot woonhuis, waarin onder anderen de familie Tichelhoven heeft gewoond. Thans zijn er de families G. Wiegerink en B. Koebrugge in gehuisvest.

Greet uit Vriezenveen.

38. Nogmaals cafe Koebrugge met galanteriewinkel. Het woord galanterieen moet wel ruim opgevat worden, want in het woordenboek staat dat het snuisterijen betekent. Voor de winkel ziet men echter ook ingepakte kinderwagens staan. Waarschijnlijk zijn deze kinderwagens en ander ingepakt goed zojuist gebracht door vraehtrijder B. Hospers (SlotBats), die in die tijd ook voor het goederenvervoer zorgde. Men ziet hem hier reehts op de foto met paard-en-wagen. Van gemotoriseerd verkeer was toen nog weinig sprake. Het was heerlijk rustig op de dorpsstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek