Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Bij cafe Koebrugge is zoveel te zien dat we er nog even in de buurt blijven. Op de voorgrond ziet men een muziektent. Deze deed niet aileen dienst voor de Vriezenveense harmonie, hoewel er zeker menig nummertje geblazen zal zijn. Soms werd op zaterdagavond in de muziektent vlees verkocht door Marcus de Leeuw, daarbij dikwijls geassisteerd door de heer B. Dasselaar (Poomp-Bats). Na de overname van cafe Bramer door de heer Koebrugge, in november 1924, is de muziektent al spoedig wegens bouwvalligheid afgebroken. Na de afbraak werd aan cafe Koebrugge een veranda gebouwd.

~ No. 33i7

'.V

Dorpstraat (Oostei nde) Vriezenveen.

40. We gaan nu cafe Koebrugge verla ten en kijken in oostelijke richting naar het boerenhuis rechts op de foto, waarin in het begin van deze eeuw timmerman J. Makkinga woonde. Dit huis is later ook geheel verbouwd, wat men kan zien op de vorige foto. Opzij van dit boerenhuis ziet men een oude waterput. Aan deze put is een aardige anekdote verbonden. Volgens overlevering zou Napoleon destijds op doortocht zijn paarden uit deze put hebben laten drinken. Hetzelfde gebeurde bij cafe "De mooie Vrouw" in Mariaparochie onder Almelo, waar ook zo'n put stond.

41. Toen er nog geen gemotoriseerd verkeer was op de dorpsstraat, kon men rustig op straat een paard laten beslaan.Bij smid Pere boom op het Oosteinde, die men hier links op de foto ziet staan achter het paard, kon men altijd terecht. De man die het paard vasthoudt is Berend Hospers (Slot Beemd). Smid Pereboom fungeerde ook als tandarts. Hij had z'n eigen kiezentrekkersgereedschap gemaakt, twee trekkers voor tanden en een voor de kiezen. Als beloning vroeg hij enige borrels brandewijn, Inmiddels had de patient hiermee al z'n mond "gespoeld".

42. Het vroegere Cornpanjens-huis, waarin de Rusluie-families Companjen woonden, werd bij de grote brand van 1905 ook in de as gelegd. Na de ramp werd een nieuw herenhuis op dezelfde plaats gebouwd, dat men toen villa Bouwmeester noemde, aangezien hier een tijdlang burgemeester J.C. Bouwmeester, die eerste burger van de gemeente was van 1885 tot en met 1931, heeft gewoond. Deze burgemeester was een kenner van de bevolking bij uitnemendheid. Hij kende de familieomstandigheden van bijna ieder gezin. Hij had echter ook slechte eigenschappen. Hij kon zeer fel van zich afbijten, tot grote schrik van menigeen.

43. Hoewel het de bedoeling was in dit boekje beelden en gebeurtenissen uit de tijd van 1880-1940 in herinnering te brengen, menen we voor deze afbeelding een uitzondering te moeten maken. Claas Kruys werd op 22 maart 1802 te Vriezenveen geboren. Als zestienjarige knaap ging .hij naar Sint : Petersburg en werd daar bediende en later (van 1832 tot 1837) firmant van de bekende Vriezenveense firma Jansen, Joost & Co. Na zijn terugkeer in Nederland was hij van 1852 tot 1870 burgemeester van Vriezenveen. Als zodanig heeft hij veel voor Vriezenveen betekend.

44. Op deze fraaie foto ziet men vijf van de negen kinderen van de Vriezenveense admiraal Gerhardus Kruys. Van links naar reehts: Gerhardus (1876-1955), Jesina Juliana (1874-1944), C1aas (1867-1945), Pieter (1868-1895) en Elizabeth Anna (1878-1928). Deze foto moet honderd jaar ge1eden zijn gemaakt. Ret spee1goed kent menige oudere nog uit zijn of haar jeugd. De familie Kruys woonde vroeger in villa Kruys op het Oosteinde van Vriezenveen. Deze villa stond tegenover het Companjens-huis, dat bij de grote brand van 1905 in v1ammen opging. (Zie de foto op nummer 42.)

45. Groepfoto van de bekende Vriezenveense familie Kruys, bijna negentig jaar geleden gemaakt in de tuin van villa Kruys op het Oosteinde van Vriezenveen. Aehterste rij, van links naar reehts: Katarina Iwanowna Awdejewa (1854-1921), de Russisehe eehtgenote van Bernardus Kruys (1840-1911), die naast haar staat. Naast hem Elizabeth Anna Gallas (1843-1919), eehtgenote van admiraal Gerhardus Kruys (1838-1902), die geheel reehts staat in burgerkleding. Verder komen op de foto voor: Theodoor Louis Kruys (1884-1940), Johannes Adrianus Kruys (1886-1974) en Marinus Johannes Kruys (1887-1948). De overige personen zijn onbekend.

???? - - - --- e- -~-~.

46. Dit is een ansicht uit het begin van deze eeuw. Links is een gedeelte te zien van de textiel- en lingeriefabriek gebroeders Hospers op het Oosteinde. De textielfabriek is eigenlijk al veel ouder dan velen vermoeden. Omstreeks 1825 begon de heer G. Hospers hoofdzakelijk met de zaadverkoop, maar daarnaast had hij ook een linnenhandel. Begin 1900 werd begonnen met een eigen confectiefabriek, die zich geleidelijk aan uitbreidde. De fabriek is onlangs geheel vernieuwd. Op de voorgrond een oude straatlantaarn. Deze straatverlichting heeft in 1872 in Vriezenveen veel deining veroorzaakt.

~ - ~sstreat G. E. IJriezenl1een

47. De reiziger H.W. Heuvel was tijdens ziin tocht in 1884 onder de bekoring gekomen van de bosrijke dorpsstraat, vooral op het Oosteinde van Vriezenveen. Hij schrijft onder andere: Daar bewonder je die mooie doorkijkjes tussen poorten van hoge eiken of populieren met rustieke landhekken aan de ingang. Op deze ansicht ziet men nog zo'n groene poort van hoge eiken. De mooiste vond men bij het "Engelshof", waar de villa van de Rusluie Engels stond. Deze prachtige villa is er nu niet meer. Zij werd in 1920 afgebroken.

48. Links op de foto is nog een gedeelte van villa Engels te zien. In het midden v66r de Vriezenveense meisjes staat Jan Gerhard Engels, die aeht jaar is geworden, dus is het feest in villa Engels. Op de foto zien we, van links naar rechts, de volgende meisjes: Diente Winkel, Hanna Brink, Diente Fokke, Johanna Engels, Hanna Fokke, Hendrika de Wit, Jesina Juliana Engels en Hanna Hospers. De buurmeisjes mogen dit verjaardagsfeest meevieren, maar ze zullen wel hun klompen bij de deur hebben uitgetrokken, want het was een hele belevenis in zo'n praehtige villa feest te mogen vieren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek