Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze zogenaamde Knievels-boerderij overleefde de stormloop van de Munsterse troepen, die in het jaar 1666 de tweede nederzetting van de Vriezenveners aan de Buterweg plunderden en brandschatten, Enkele boerderijen werden niet getroffen door de kanonskogels van de vijand, waaronder de Knievels-boerderij, die echter door de bewoner Harm Luix in 1677 werd overgebracht naar de tegenwoordige dorpsstraat. De nazaten van Harm Luix noemden zich later "Hospers", zodoende werd Harm Luix de stamvader van alle Vriezenveense families van die naam. In 1957 werd deze fraaie boerderij afgebroken.

50. Als Heuvel in zijn reisjournaal van 1884 over het Oosteinde van Vriezenveen schrijft, zegt hij dit: Maar 't Oosteind, dat ook meer boers is, bleef even schilderachtig. Daar heb je nog doorbalkte muren met rieten daken. Hij zal dan ook zeker het zogenaamde Kleefhuussien gezien hebben, dat in 1904 door het gemeentebestuur van Vriezenveen on bewoonbaar werd verklaard, maar waarvan later het voorste gedeelte, het eigenlijke woonhuis, gehee1 werd vernieuwd. Na enige tijd werd het door de familie Mollink gekocht en afgebroken. Deze foto geeft een fraai zijaanzicht van het Kleefhuussien.

51. Ben van de praehtige doorkijkjes die Heuvel op zijn reis door Vriezenveen ook gezien zal hebben. Fraaie bomen besehaduwen deze "hofstede". Vroeger stonden al die mooie boerderijen zo aardig in het hout, om de woorden van Heuvel eens te gebruiken. De hygienisehe toestanden lieten eehter weI eens wat te wensen over. Een watercloset ken de men toen nog niet. Als men een grote of kleine "boodsehap" moest doen, ging men naar het "huussien", dat meestaI op enige afstand van het huis was te vinden, vanwege de stank natuurlijk. Dit huussien ziet men hier reehts op de foto.

52. Ruim een halve eeuw geleden kreeg de dorpsstraat een goede opknapbeurt. Het waren de ingezetenen geweest die de nodige geld en hadden verzame1d om de weg grondig te vemieuwen. De "Westeinders" haalden een bedrag op van f 6916,28; de "Oosteinders" wilden niet achter blijven en brachten f 6660,- bijeen. Op deze foto ziet men de straatmakers op het Oosteinde van Vriezenveen bezig met de herstelwerkzaamheden. Op de voorgrond de jeugdige Herman Hessing (Doesherman) als leerling-straatmaker, Hij werd later een bekende dorpsfiguur. De overige personen zijn onbekend.

53. In het Oosteinde van Vriezenveen stonden vroeger veel panden die rechtstreeks of zijdelings te maken hadden met de Russische handel. Een van de bekendste daarvan was de boerderij van Jan Fik (Nijkamp), met een oude put ervoor, die het jaartal 1787 droeg. Cornelis Fik:, in 1822 te Vriezenveen geboren, werkte na zijn aankomst in Sint Petersburg enige tijd bij de firma Jansen, Joost & Co. Later noemde hij zich Feik en dreef onder deze naam jarenlang met zijn broer Johannes in de voormalige Russische hoofdstad een grate wijnhandel.

54. We blijven nog even bij de boerderij van de familie Nijkamp (Jan Fik) en bekijken de achterkant met het "oonderschoer", een nisvormige ruimte voor de "niendeur". Die niendeur was de grote achterdeur naar de deel. In de deuropening staan, van links naar rechts: Jan Landhuis, Gerhard Nijkamp, Dina Nijkamp, Dikie Nijkamp en Bertha Landhuis.

55. In een fraai patriciershuis, thans genummerd Oosteinde 218, was in het begin van deze eeuw de rijwielzaak en reparatie-afdeling van J. Berkhof ondergebracht. In deze antieke reparatie-afdeling staat links de eigenaar J. Berkhof en rechts van hem zijn knecht H.J. ter Halle. In dit voormalige patriciershuis is thans de rijwiel- en motorhandel van Stegehuis gehuisvest. Deze foto werd in 1923 genomen.

56. V66r de ruilverkaveling waren er in het Vriezenveense landschap vele mooie wandelpaden en de zuidelijke waterleiding was zondagsmiddags een verzamelplaats waar vrienden, buren en kennissen bij elkaar kwamen om de dingen van de dag te bespreken. De honden gingen natuurlijk mee, want met een variant op een bekend gezegde "Men kan nooit weten hoe een hond een haas vangt", ging men het veld in. We zien op deze foto, van links naar rechts: L.B. Abbink, B. Hospers (Slot-Beernd), J. Aman (Hof-Jan), J. Jonker (Kroes-Jans), J. Schipper (Eems-Jans) en B. Schipper (Eerns-Bats),

57. De Vriezenveense verknochtheid aan het Oranjehuis trad vooral bij bijzondere gebeurtenissen van ons vorstenhuis naar voren. In 1898 werd het inhuldigingsfeest van koningin Wilhelmina in ons dorp uitbundig gevierd. De lange dorpsstraat was feestelijk versierd en overal in ons dorp waren erebogen opgericht. Op deze kiek ziet men de ereboog die bij de Almeloseweg werd geplaatst. De bevolking was uitgelopen om dit feestelijk gebeuren van nabij mee te maken. Let eens op de fraaie klederdrachten van die tijd,

58. In verband met het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, was in Vriezenveen een grootscheeps feest georganiseerd. Ook toen waren er overal in ons dorp erebogen opgericht. Het westeinde van Vriezenveen wilde goed voor de dag komen en onder leiding van de bekende Vriezenvener M. Zandwijk (rechts in de erepoort) werd een prachtige ereboog vervaardigd, die dan ook in de prijzen viel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek