Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Vriezenveen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2029-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op deze ansicht ziet men het nieuwe cafe Holthuis, dat omstreeks 1918 al moest worden uitgebreid. Er werd toen achter een zaal bijgebouwd. Dit cafe staat nu recht tegenover de plek waar vroeger het oude cafe (zie vorige foto) stond. Binds die tijd ziin de buurtschappen Westerhaar-Vriezenveensewijk sterk uitgebreid. Het aantal inwoners is vooral de 1aatste jaren enorm toegenomen. De woningstichting "Sibculo en Omstreken" heeft juist in deze buurtschappen vee1 woningen gebouwd. Waar eerst de krotten en plaggenhutten stonden, zijn nu moderne huizenrijen verrezen.

70. De brug over het Vriezenveense Veenkanaa1 kwam in 1914 tot stand. In het gemeenteverslag van 1926 wordt verme1d dat in dat jaar de gunning van een schuts1uis annex werken in het Vriezenveense Veenkanaal p1aats heeft aan K. Huisman, aannemer te Avereest, voor de som van f 30.118,-. Op deze foto is men met deze werkzaamheden bezig, Het Vriezenveense Veenkanaa1 heeft een belangrijke functie gehad bij de afvoer van turf. In februari 1907 was het Veenkanaal voltooid en toen doorsneed het de grate venen vanaf de Paterswal tot aan het Overijsse1s Kanaal. De totale kosten van het kanaal hebben f 35.000,- bedragen.

71. We gaan nu nog even met de reiziger H.W. Heuvel uit 1884 een kijkje in De Pollen nemen. Hij zegt ervan: Daar verder komt men bij de Pollen, een buurtje van huizen en hutjes op hoogten of pollen, zo aardig in het hout. Op deze foto ziet men het huis van de familie Wiltvank. Links op de foto Gerrit Wiltvank (de Krukke). Hij had maar een been en liep altijd met krukken. Naast hem zijn zuster Johanna Wiltvank (Potsen Hanne). Bij haar op schoot Johanna Wiltvank. In deze woning werd vroeger zondagsschool gehouden. Later werd zondagsschool gehouden in de in 1929 gestichte bijzondere lagere school, waar Johanna toen les gaf.

72. In 1910 werd er in de buurtschap De Pollen een gebouwtje gep1aatst, waarin onder andere catechisatie kon worden gehouden. Eenmaal per maand werd er zondagsmiddags een godsdienstoefening gehouden. Na korte tijd bleek het gebouwtje te klein te zijn. Er werden plannen voor een nieuw kerkgebouw gemaakt. Die kerk kwam er, op 24 februari 1932 werd de inwijdingsdienst gehouden. Dit jaar (1982) werd het vijftigjarig bestaan van de kerk herdacht. Op deze foto is de hervormde kerk in De Pollen afgebeeld. In 1972 yond een grondige restauratie van de kerk plaats. Vooral het interieur werd verfraaid.

73. In De Pollen was en is een bloeiend verenigingsleven, ondanks het feit dat het geen grote buurtsehap is. Op deze foto, die in 1940 werd genomen, ziet men de 1eden van de ehristelijke jongelingsvereniging "Ora et Labora". Staande, van links naar reehts: C. Weijers, G. Brunink, J. Wiltvank, B. Beuving, H. van der Stelt, B. van de Kamp, B. Kerkdijk en H. Kerkdijk. Zittend, van links naar reehts: H. Vrielink, D. ter Harmse1, meester P. van Raalten, H. Kerkdijk en J. Nijeboer.

74. De meisjesvereniging "Doreas" werd omstreeks 1930 opgerieht. Bovenste rij, van links naar reehts, de dames: G. Nijkarnp, D. Winkel, H. Kunst, H. Wiltvank, D. Nijkamp, R. Nijeboer, L. Brunink, L. Letteboer, J. Kerkdijk, H. Brunink en H. Letteboer. Middelste rij, van links naar reehts, de dames: G. Webbink, M. Nijeboer, J. Nijkamp, A. Webbink, D. Sehuurman, M. Olthof, D. Nijkamp, Z. Slot, J. Wessels, D. Webbink en G. Seherphof. Zittend juffrouw Jollema en meester Galjema. Zittend op de grond, van links naar reehts, de dames: D. Wiltvank, H. Beuving, D. Slot, H. Webbink, D. Kerkdijk, J. Wiltvank en M. Brunink.

75. Heuvel was op zijn tocht in 1884 door Vriezenveen bijzonder geboeid door het schilderachtige De Pollen. 't Is daar indrukwekkend. Hij vervolgt dan: Over heiden en venen ziet men heel, heel ver weg naar de eenzame buurten Bruinehaar en Kloosterhaar. We gaan dan nu ook naar Bruinehaar, waar in 1859 de school verrees die men op deze zeer oude foto ziet afgebee1d. In 1929 werd deze school verkocht aan de Hervormde Gemeente in Tubbergen. Het gebouwtje heeft toen dienst gedaan als kerkgebouw. In 1957 werd het een dorpshuis. In 1929 werd in Bruinehaar een nieuwe school gebouwd.

76. Zoals we op de vorige pagina al meldden, werd in 1929 een nieuwe openbare lagere school gebouwd, die op 1 april 1930 in gebruik werd genomen. Het was die dag groot feest in de buurtschap. Alle leerlingen en oud-leerlingen woonden de festiviteiten bij, Zoals men ziet, is het een aardig schooltje geworden. Maar of het in de toekomst alle leerlingen kan bergen, is een vraag. Bruinehaar heeft zich de laatste decennia aanmerkelijk uitgebreid. Er zijn meer bewoningsmogelijkheden, er zijn ook woningwetwoningen gekomen. Met een groet uit de buurtschap Bruinehaar sluiten we dit boekje af.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek