Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2379-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In Vriezenveen treft men naast de voormalige patriciershuizen en zogenaamde Rusluie-villa's ook karakteristieke boerderijen en burgerwoonhuizen aan, waarvan de gevels (windveren) fraai versierd zijn met allerlei houtsnijwerk. Op deze foto, die in de jaren dertig werd gemaakt, ziet u het boerenhuis van de familie J. Brink (Zwakken Jan) op het Westeinde met fraai versierde windveren. Vroeger had men lange voortuinen, waarin veel vruchtbomen voorkwamen. In het voorjaar vormde het bloeiend geboomte een prachtig decor van de lange Dorpsstraat.

10. Op deze foto ziet u nog enige van deze woonhuizen met fraai met houtsnijwerk versierde windveren. Zo treft men er nog vele aan in Vriezenveen. Links de woning van de familie Winkel en daarnaast het huis van de familie H. Jansen. Het pand waar het wagentje voor staat is de slagerswinkel van Otto Roelofs, waarin thans de keurslager Henk Hessing is gevestigd. De woning rechts op de voorgrond was van Hein Nijkamp (Hein de bode).

11. Wie kan zich nog het loossie van Dieks (Niphuis) herinneren? Hier begon de rijwielhersteller D. Niphuis zijn carriere op te bouwen. De schoonheidscommissie heeft zich destijds over dergelijke bouwsels nogal opgewonden, als zijnde ontsierend voor de Dorpsstraat. Het loodsje, waarin het altijd gezellig was, want Dieks kon zijn verhalen steeds met de nodige humor kruiden, is nu allang verdwenen, evenals het boerenhuis van de famille Smelt (Looboer) op de voorgrond. De familie Smelt betrok jaren geleden een moderne boerderij aan de Russendijk in de Westerhoeven, Rechts naast het loossie van Dieks de slagerswinkel van Otto Roelofs (thans Henk Hessing).

12. De Dorpsstraat, nagenoeg zonder hinderlijk verkeer, in de jaren twintig. Welk een rust heerste er toen. Paard-en-wagen passeert hier het in 1906 gebouwde gemeentehuis, dat in 1970 haar bestemming verloor. Aan het Manitobaplein werd in dat jaar een nieuw, modern gemeentehuis in gebruik genomen. In het oude gemeentehuis is thans de oudheidkamer gevestigd.

13. Tegenover het oude gemeentehuis staat de hervormde kerk a1 sedert 1671. In 1801 werd ze herbouwd en daarna enige malen uitgebreid. In 1853 werd er een orgelgalerij geplaatst voor het orgel, Omstreeks 1922 ontstond er een noodtoestand. Daar niet iedereen meer een plaats kon krijgen, werden de huren van de zitplaatsen enorm hoog opgedreven. Weer moest de kerk worden verbouwd en uitgebreid. In 1923 werd hiermede begonnen en een jaar daarna kon het kerkgebouw weer in gebruik worden genomen. Deze foto laat u de hervormde kerk zien direct na de restauratie van 1923/1924. In 1966 werd de kerk bijna geheel afgebroken. De nieuwe, herbouwde kerk kon op donderdag 14 december 1967 tijdens een bijzondere dienst weer officieel in gebruik worden genomen.

14. Op 4 februari 1943 werd de beroemde Mariaklok, rechts op de foto, met een andere kleine klok uit de toren van de hervormde kerk naar beneden gehaald - ze staan hier al op de begane grond - en door de Duitsers en hun handlangers geroofd. Na de bevrijding werd de Mariaklok in Groningen tussen een grote hoeveelheid geroofde klokken teruggevonden en arriveerde op 17 december 1945 weer in Vriezenveen. De andere kleine klok, links op de foto, is nimmer teruggekomen. Voor de kleine klok werd een nieuwe gegoten, die op 20 juli 1949 in de toren werd gehesen, waarmede het duo weer compleet was.

15. We zijn inmiddels bij het Midden van Vriezenveen beland. Rechts zien we nog een gedeelte van het in 1885 gebouwde postkantoor, waarin thans de apotheek van F. Born is ondergebracht. Daarnaast is nog een gedeelte van boerderij B. Dekker (thans Nutsspaarbank) te zien. De arbeiders van de firma Jansen & Tilanus haasten zich naar huis, want het werk zit er voor die dag weer op. Van links naar rechts: Jan Tijhof, Gerrit Weijers, Riek Drenthen en Johan Dekker. Rechts nog een kruidenierswagentje met pony. Deze foto werd in 1927 genomen.

16. De veehandel was voor de Tweede Wereldoorlog in Vriezenveen bijzonder in trek. De veemarkten werden altijd druk door de kooplieden bezocht. Veel boeren uit de omtrek kwamen met hun koeien en varkens naar Vriezenveen om deze aan de man te brengen, Na de bevrijding is daarin een kentering gekomen. De varkensmarkt bestaat al lang niet meer en de gewone veemarkt is ook zo goed als verdwenen. Op deze foto, die in 1932 is gemaakt, ziet u burgemeester J.M. Krijger, van 1931 tot 1933 eerste burger van onze gemeente, een praatje maken met de veehandelaren.

17. Vriezenveen in vogelvlucht. Op deze foto, die vanaf de watertoren aan de Bouwmeesterstraat is genomen, ziet u op de achtergrond een verla ten veemarkt. Dit was de koeienmarkt. De varkensmarkt werd altijd gehouden op het plein bij cafe Winkel. Daar stonden dan de huifkarren uit Geesteren en omgeving met hun biggen in grote manden. Het was altijd een boeiend schouwspel.

18. Nog een panorama van Vriezenveen. Op deze foto kunt u ook weer zien hoe bosrijk Vriezenveen in vroeger dagen was. U ziet hier een gedeelte van het uitbreidingsplan 't Midden, dat in de jaren dertig tot stand kwam. We kijken hier vanuit de toren van de hervormde kerk op de Kerkstraat, met links de boerderij van de familie Post, die al lang is afgebroken. Recht voor de straat het woonhuis van de familie J.J. Stolmeijer (thans familie J. Poel) en links de woningen van de families Engberts (thans H.J. Dam Wichers) en Waanders (thans L. Roelofsen).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek