Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2379-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Ondanks dat de dames Engels wat teruggetrokken leefden, gingen ze toch weleens bij de naaste buren op bezoek. Jo Engels ziet u hier links achter de bank staan en Emma Engels zit op de bank tussen de twee andere dames. Man en paard moesten natuurlijk ook op de foto, maar we kunnen u de namen van man en paard niet noemen, aangezien ze tot op heden voor ons onbekend gebleven zijn.

30. Vriezenveen kende vroeger vele rustieke pIekjes. Een mooi doorkijkje tussen een "poort" van hoge eiken. Al die opwegen hadden ieder hun bijzondere bekoring. Deze foto werd door de VriezenveensRussische zakenman Jan Engels in 1912 op het Oosteinde gemaakt. De boerenwagen met schuur maakt het plaatje compleet. Een kunstschilder zou dit schilderachtig geheel zo op het doek kunnen "toveren". En dan te bedenken dat al deze fraaie plaatjes ons via een omweg vanuit Rusland bereikten ...

31. Vriezenveen had vroeger veel boerderijen van dit type. Deze huizen dateren dikwijls van het begin van de achttiende tot het midden van de negentiende eeuw. Bouwmeesters vermelden gaat niet, daar deze huizen door dorpstimmerlieden uit die tijd zijn gebouwd. In verschillende van deze oude boerderijen waren nog de zogenaamde krown kasten en krown kisten te zien, die versierd waren met boerensnijwerk. Deze boerderij uit het Oosteinde bestaat at lang niet meer, maar de foto wil iets weergeven van het antieke Vriezenveen uit 1912.

32. Vredig en rustig ligt het oostelijk gedeelte van ons dorp erbij op die zomerse dag in 1912. Deze foto zal wel op een zondag zijn gemaakt, als bijna alle inwoners ter kerke zijn gegaan. Aileen deze twee meisjes kijken in de lens van fotograaf Jan Engels. Op de Dorpsstraat is geen sprake van verkeer. De boerenwagens schijnen allemaal in de schuren te zijn opgeborgen. Er heerste een serene rust in het oude Vriezenveen.

33. Naast de Dorpsstraat liep vroeger nog een weg, die men de wagenweg noemde. Dit was een gewone zandweg. Aangezien verschillende boeren wagens bezaten waarvan de raderen niet van ijzerbeslag waren voorzien, was het handhaven van deze zandweg weI noodzakelijk. Als het behoorlijk geregend had, kon de wagenweg in een modderpad veranderen, zoals deze foto uit 1912 duidelijk laat zien.

Uriezemleen

34. De bosrijke omgeving van de korenmolen op het Oosteinde heeft een aparte bekoring. In 1845 werd de molen gebouwd door de farnilie Smelt. Later ging deze molen over in handen van de familie Dekker. Op 16 oktober 1936 ging deze windmolen in vlammen op. Hij werd niet meer herbouwd.

35. De zijl en de oude "Kozakkenbrug" op het Oosteinde van Vriezenveen omstreeks 1924. In 1925 werd tijdens een raadsvergadering besloten de ophaalbrug te vervangen door een nieuwe brug, die de scheepvaart niet zou belemmeren. Enige jaren daarna was het geheel afgelopen met de scheepvaart op de Schipsloot en kon men de turfschuitjes in een desolate toestand daar aantreffen. Thans is ook de Schipsloot verdwenen en op de plaats waar vroeger de schippers samenkwamen is nu een nieuwe woonwijk verrezen.

36. In de tijd toen er nog geen combines waren kon men nog deze plaatjes "schieten" in het oogstseizoen. "Sikkels klinken, sikkels blinken, ruisend valt het graan. Zie de bindsters garen, zie in lange scharen, garf bij garven staan." Deze regels zouden van toepassing kunnen zijn bij deze foto, die omstreeks 1925 werd gemaakt. Van links naar rechts: Janna Smelt, Adolf Smelt, Jan Smelt, vader Jan Johannes Smelt en Aaltje Smelt.

37. De Vriezenveense kunstschilder Bernard Jaspers Fayer legde zijn impressie uit de vroegere oogsttijd vast, zoals deze reproduktie van zijn schilderij "In 't raggelaond" (in 't roggeland) weergeeft. De hele familie was meestal bij dit gebeuren betrokken.

38. Van de vele gewoonten en gebruiken die vroeger in acht moesten worden genomen bij geboorte, huwelijk en overlijden, kunnen we slechts een voorbeeld laten zien. Deze foto van "de Grauve" (naar een schilderij van Bernard Jaspers Fayer) laat ons zien hoe het in het verleden toeging bij een begrafenis. De rouwdienst werd meestal op de deel van de boerderij gehouden. Na deze plechtigheid werd de overledene, die meestal in de boerenkeuken stond opgebaard, per boerenwagen naar zijn of haar laatste rustplaats gebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek