Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2379-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het is erg jammer dat vele gebruiken langzamerhand gaan verdwijnen. In Twente ziet men de laatste jaren ook lang niet zoveel paasvuren meer als vroeger. Ook in Vriezenveen is dat zoo De foto van dit grote paasvuur, dat men aehter smederij Winkel in het Westeinde had opgebouwd, werd genomen op 23 april 1936. Staande, van links naar reehts: Hein Fokke, Herman Braakman, Jan Zomer, Albert Aalderink, Henk Alberts, Johan Dasselaar, Henk Broekhuis, Roelf Veneman, Berend Pape, Gerhard Roelofs, Henk Hoff, Roelf Bokdam, Henk Hendriks, Jan Prinsen, Gerard Prinsen en Jan Winkel. Tweede rij, van links naar rechts: Da Zomer, Hannie Hondebrink, Sine Hondebrink, Janna Alberts, Fine Zomer, Dine Broekhuis, Dine Kobes, Riek Braakman en Kea Hoff. Vooraan, zittend: Albert Roelofs, Johannes Roelofs, Herman Hondebrink, Johannes Hondebrink, Jan Bramer, Wieher Roelofs, Gerrit Pape, Henk Bramer, Riek Bramer, Dini Hendriks en Dini Winkel.

40. Ook in dit boekje zullen we enige foto's plaatsen van de ergste ramp die Vriezenveen ooit trof, namelijk de grote brand van 16 mei 1905, die nog steeds in de herinnering van vele ingezetenen blijft voortleven. Links op deze foto ziet u een van de 225 afgebrande huizen en een boerderij die gespaard bleef. Rechts een opname van de uitgebrande rooms-katholieke kerk.

WELDADIGHEIDSKAART.

STEUNT DE SLACHTOFFERS!

Uitgave J. M. SCHALEKAMP, Buiksloot.

Brand te Vriezenveen,

41. Kort na deze ramp werd met de herbouw van de afgebrande huizen en boerderijen begonnen, waarbij vele vreemde werklieden hun intrede in ons dorp deden, waardoor het niet altijd even rustig bleef. Er speelden zich in die tijd vele onverkwikkelijke tafereeltjes af in het zo zwaar getroffen Vriezenveen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er geregeld door de versterkte politiemacht door het dorp werd gesurveilleerd, zoals op deze oude weldadigheidskaart, die ten behoeve van de slachtoffers werd verkocht, is te zien.

42. De herbouw van Vriezenveens verwoeste boerderijen en woningen yond gestage voortgang. Binnen een jaar waren bijna alle verwoeste huizen herbouwd. Op deze foto ziet U op de voorgrond al een van de nieuwe woningen gereed, met daarachter een oude karakteristieke boerderij, die niet een prooi van de vlammen was geworden.

43. Het oude brandweermateriaal, dat bij de grote brand van 1905 weerloos was geweest tegen een enorme vlammenzee, werd spoedig daarna vervangen. Er werd een voor die tijd moderne motorbrandspuit aangeschaft, waarmede regelmatig werd geoefend, zoals deze foto laat zien.

44. Niet aileen werd in de loop der jaren het brandweermateriaal uitgebreid, maar ook het personeel. Het afgebeelde oude brandweerkorps bestaat uit de volgende personen. Onderste rij, van links naar reehts: H. Nijen Twilhaar, B. Eshuis, J. Abbink, H. Hospers, J. Fokke, H. Bramer, H. Mulder, J. Kobes en F. Goosselink. Tweede rij, van links naar reehts: J. Eshuis, J. Berkhof, E. Pereboom, B. Albers, H. Hams, 1. Webbink, H. Nijkamp, 1. Eshuis en F. Webbink. Derde rij, van links naar reehts: H. Heino, J. Winkel, B. Sehoemaker, G. Dubbink en B. WinkeL Bovenste rij, van links naar reehts: B. Dekker, F. Alberts, M. Landhuis, H. Kobes, J. Mulder, F. Goosselink, R. Jansen Smit en J. Voerkneeht. Van dit korps zijn er thans (zomer 1983) naar wij menen nog twee in leven.

45. Drie dagen na de grote brand van Vriezenveen, op 16 mei 1905, bracht koningin Wilhelmina, vergezeld van prins Hendrik, een bezoek aan ons geteisterde dorp om persoonlijk de omvang van de ramp in ogenschouw te nemen. Dat bezoek heeft toen diepe indruk op de bevolking gemaakt. In 1958 zou er weer een koninklijk bezoek aan Vriezenveen plaatsvinden. Mede in verband met de uitvoering van de ruilverkavelingswerkzaamheden bracht op 6 mei 1958 - nu vijfentwintig jaar geleden koningin Juliana een werkbezoek aan onze gemeente. U ziet hier de aankomst van onze vorstin met haar gevolg. Links, met ambtsketen, burgemeester H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke, ingenieur A.J. Markvoort en achter onze koningin ingenieur J.B.G.M. ridder de van der Schueren en mevrouw W.A. Repelaer van Driel-van der Willigen, dame du palais. Rechts een groep enthousiaste Vriezenveners.

46. Tijdens haar rondgang in Vriezenveen bracht koningin Juliana ook een bezoek aan de bekende boerderij met de historische naam "De Fieneman", Bij de woning hadden de heer J.H. Eshuis en mevrouw F. Eshuis-Kobes hun opwachting gemaakt met de kinderen. Hier ziet u de zesjarige Alie de vorstin een antiek tegeltje aanbieden. Naast de koningin onder anderen de oudste zoon Henk, vader J.H. Eshuis, de elfjarige Hans, burgemeester H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke en achter hen moeder F. Eshuis-Kobes met de elfmaanden oude Janneke op de arm.

nl1,(I" Ilp1"'IIl" "1)(,""11 111'1 1t'1"11 11 1 'l!" "1'>< I" pdpl'll"r I'ri"tall

C. ill:.TI:yoYI-'I'b

ST. PETERSBOURG

R, .~ J U, ISt<) g

47. De belangrijkste episode uit de Vriezenveense histone is ongetwijfeld die van de eeuwenlange handelsbetrekkingen met het tsaristische Rusland, waaraan door de oktoberrevolutie van 1917 een abrupt einde kwam. De factorijen van de ondernemende kooplieden uit ons dorp waren hoofdzakelijk gevestigd in Sint Petersburg, de toenmalige hoofdstad van Rusland. Op de foto Sint Petersburg zoals het was in de tijd van de Vriezenveense handelaren.

48. De meeste winkels van de Vriezenveense kooplieden in Sint Petersburg yond men aan de grote boulevard Nevsky Prospect. In het grote winkelcomplex Gostinny Dwor hadden vele voomame zakenlieden uit ons dorp zich in de negentiende eeuw blijvend gevestigd. Enkele bekende firma's waren onder moor Engberts & Co., Harmsen & Co. en Kunst & Co. Rechts ziet u het gebouw van de grootste "supermarkt" van Sint Petersburg, de Gostinny Dwor. Het bidkapelletje op de voorgrond moest na de oktoberrevolutie verdwijnen. Deze foto werd omstreeks 1900 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek