Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2379-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Nog een kijkje in de "Vriezenveense wijk" te Sint Petersburg omstreeks de eeuwwisseling. Rechts op de achtergrond ziet u de koepel van de hervormde kerk, die in 1834 gereed kwam. Bij de totstandkoming van deze kerk hebben de kooplieden uit ons dorp een belangrijk steentje bijgedragen. De kerkeraad, die in 1830 het besluit nam tot de bouw van deze kerk met bijgebouwen, bestond op een na uit Vriezenveense zakenlieden. In 1977 werd de voormalige hervormde kerk (thans leeszaal met openbare bibliotheek) grondig gerestaureerd. U ziet op deze foto nog geen gemotoriseerd verkeer op de Nevsky Prospect, maar weI de paardetram en de zogenaamde droschken (huurrijtuigen).

50. Het waren niet alleen textielhandelaren die vanuit ons dorp naar Sint Petersburg trokken. Andere Vriezenveners vestigden in de voormalige Russische hoofdstad allerlei andere zaken, zoals slijterijen en tabakswinkels. We noemen hier onder andere de bekende tabaks- en sigarenwinkel van de firma Ten Cate & Co. - De naam Ten Cate had toen een bekende klank in Sint Petersburg, zoals thans in de Twentse industrie. In 1887 werd in het gezin van de tabakshandelaar Jasper ten Cate een zoon geboren, die niet de voetsporen van zijn vader wilde drukken, maar het wel ver zou brengen. Hij heette ook Jasper, maar hij ging de wetenschap beoefenen. Na de revolutie vertrok hij met zijn Russische vrouw naar Amsterdam en werd daar hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Op deze foto, die in 1902 werd genomen, ziet u de famille Ten Cate. De jongen met petje op is de latere professor doctor Jasper ten Cate,

51. Op deze foto zien we professor doctor Jasper ten Cate weer terug, maar dan op oudere leeftijd. Hij staat hier temidden van onder anderen een aantal bekende "Rusluie". Van links naar rechts (gedeeltelijk te zien): mevrouw C.E. Gerretson-Harmsen, ingenieur E. Engberts, doctor D.G. Hoek, J. Hosmar, secretaris van de Vereniging "Oud Vriezenveen"; professor doctor Jasper ten Cate, A.O.H. Tellegen, D.G. Harmsen, schrijver van het boek "Vriezenveners in Rusland"; mevrouw N. Tellegen-Engberts (gedeeltelijk te zien), G.O. Kruys, J.L.J. Jonker en mevrouw M. Andre de la Porte-Jansen. Van deze groep zijn er thans (zomer 1983) nog twee in leven.

52. Weer andere Vriezenveners kwamen in het tsaristisehe Rusland tereeht bij de houthandel. Op deze foto zien we Eduard Herman Smelt (tweede van links), die in 1903 employe was van de firma Wijlhuizen & Co. (filiaal van de N.V. Houthandel voorheen William Pont te Zaandam). Verder treffen we op deze foto aan Sjoerd Leering uit Hardenberg (tweede van reehts), een vriend van Eduard Herman Smelt, die in Rusland bomen liet hakken en opkoeht voor rederij Vinke te Amsterdam. We kregen onlangs inzage in het arehief van de koninklijke houthandel William Pont N.V. te Zaandam. Uit het jaarverslag van 1918 citeren wij het volgende: Van onze houtwaren aan de Russische Oostzee-havens kon slechts een stoombootlading met balken van Riga worden uitgevoerd. Van de houtwaren der firma Wijlhuizen & Co. (onze firma in Rusland), werd een partij ter boekwaarde van circa 80.000 Roebel door de Bolsjewiki in beslag genomen.

53. Tijdens de Russische revolutie van 1917 werden ook verschillende Vriezenveense zakenlieden gevangen genomen. We zien hier op deze foto dat de gebroeders Feik per vrachtwagen worden afgevoerd. Later werd onder anderen ook de laatste predikant van de hervormde gemeente, dominee H.P. Schim van der Loeff, gevangen genomen. Hij werd in mei 1920 op vrije voeten gesteld en kon Rusland ongehinderd verlaten.

54. Na de revo1utie van 1917 werd er nog lange tijd over de boulevard Nevsky Prospect door de Russische cavalerie gepatrouilleerd. U ziet hier de cava1eristen de "Vriezenveense wijk" in trekken. Tussen de toeschouwers bevinden zich ook de Vriezenveense kooplieden Derk Gerhardus Harmsen, John Lambertus Jonker en Jan Johannes Hoek.

55. De contrasten op woongebied waren vroeger in Vriezenveen bijzonder groot. Er waren woningen die alleen een gat in het dak hadden waardoor zich de rook een uitweg moest zoeken, maar men kende ook fraaie herenhuizen (met schoorsteen) van de Rusluie. Hoewel de tegenstellingen in de buurtschappen minder groot waren, aangezien daar geen rijke kooplieden woonden, was de woningellende nog groter. Een van deze povere bouwsels uit de buurtschappen Westerhaar-Vriezenveensewijk ziet u hier afgebeeld. Er was een groot aantal van deze krotwoningen, dat men met recht het "tranendal" noemde. Dergelijke bouwsels stonden er nog na 1945. Gelukkig is dat nu allemaal verleden tijd en zijn er de laatste jaren ook in de buurtschappen rijen fraaie woningwetwoningen verrezen.

56. De woningen van verschillende veenarbeiders waren weI van steen, maar het woongerief liet toch veel te wensen over. De huisjes waren meestal ook veel te klein om de kinderrijke gezinnen te herbergen. Deze foto werd genomen in de meimaand van 1930, dus ruim vijftig jaar geleden. De bloeiende appelboom siert "de zaak" nog een beetje op, maar overigens was het dikwij1s alleen maar doffe ellende, aangezien de veenarbeiders een veel te laag loon verdienden.

57. Turf en nog eens turf. De heer E. Slot, vroeger zelf veenarbeider, laat hier een veld met "handgegraven" turf zien. Lange tijd was turf een veel gevraagde brandstof. Thans zijn de afgegraven "dalgronden" herschapen in goede landbouw- en weidegebieden, waarbij fraaie, moderne boerderijen werden geplaatst.

58. Vriezenveense fabrieksarbeiders (wevers) die bij de textielfabriek van de N.V. Spanjaard te Borne niet voldoende werk hadden, gingen in 1943 turf graven achter de zogenaamde "Bomslanden" te Vriezenveen om de grote stoomketels van "Spanjaard" met deze brandstof brandende te houden. Bovenste rij, vanaf links: Hendrikus Kerkdijk, Jan Nijkamp, Freek Fokke, Wieher Alberts, Hink Letteboer, Jans Jonker, Bets Hoff, Gerrit Jansen, Harm Olthof, Luuks de Jong, Hendrik Broekate, Johan Jonker (Toet Johan), Herman Meulenbeld en Roelf Nijeboer. Eerste rij, vanaf links: Jan van Oosterwijk, Hendrikus Peddemors, Harm Scherphof, Leonard Bosch, Harm de Witte, Frits Jonker, Gait Bokdam, Jan Aman en Jan Slot. Zittend midden voor: Jans Slot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek