Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Vriezenveen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2379-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Per zogenaarnde jakobsladder had een bijna verticaal transport van de turf plaats. Duizenden turven werden zo bijeengebracht en opgestapeld, wachtend op vervoer naar de afnerner. Deze foto geeft u een duidelijk beeld van dit transport.

60. In de crisisjaren werden tijdens de werkverschaffing onder andere ook de gronden bij de derde Leidijk te Vriezenveen ontgonnen. Op deze foto, die op 4 aprill936 werd genom en, ziet u een aantal werkloze arbeiders, die op dit object werk hadden gevonden. Van links naar rechts: Gerhard Greveling, Leonard Bosch, Jans ten Napel, Johan Kruiskamp, Thijs Schreurs en Gait Greving (Pundergait).

61. Uit het gemeenteverslag van 1851 citeren wij het volgende: De woeste veengronden, voorzover die niet gebrand worden, dienen tot weide der schapen. Het aantal schapen, dat derhalve wordt gehouden is dan ook vrij groot namelijk 1562 stuks. Er zijn echter drie houders van grote schaapskudden en 36, die kleine troepjes van 30 Ii 40 schapen houden. Omstreeks 1900 was het aantal schaapskudden sterk teruggelopen. Toch kon men vooral in de buurtschappen overal nog schaapskooien aantreffen. Velen daarvan kon men vinden aan de Leidijken. De foto boven, die op 27 augustus 1930 werd genomen, toont u het zogenaamde "Hullenschot" bij de derde Leidijk. De foto onder laat ons een schaapskooi zien die in de omgeving van het "Hullenschot" werd aangetroffen,

62. Doordat het aantal inwoners de laatste decennia sterk is toegenomen in de buurtschappen Westerhaar-Vriezenveensewijk breidde het aantal zaken zich ook gestadig uit. De naam Klinkhamer heeft in deze buurtschappen een bekende klank gekregen. U ziet hier hun autozaak en garage "De Twentsche autohandel", Rechts, bij de luxe wagen, de oude heer J. Klinkhamer. De foto is genomen direct na de. bevrijding (1945), want er staat onder andere ook nog een Canadese jeep voor de garage.

63. Dit jaar (1983) is het vijfenzeventig jaar geleden dat de openbare lagere school te Vriezenveensewijk werd gebouwd. Op 29 november 1907 had de aanbesteding van de school plus onderwijzerswoning plaats. Laagste inschrijvers waren de aannemers J.H. Dekker en J.H.J. Makkinga voor de som van f 7974,-. Tot hoofdonderwijzer werd op 1 september 1908 benoemd de heer O. Bouma. Een maand daarna kwam de onderwijzeres mejuffrouw G.J. Somon de gelederen versterken. In 1968 werd de school verlaten en betrok men een modern schoolgebouw aan de Oranjestraat. De vroegere school is thans baptistenkerk. Op deze foto ziet u de oude school met onderwijzerswoning aan de Hoofdstraat.

Rehoboth 1885 - 1925

Bijz School Westerhaar - Vriezenveen

64. De Rehobothschool te Westerhaar hoopt in 1985 haar honderdjarig bestaan te vieren. In 1885 is men op bescheiden wijze met het onderwijs in deze buurtschap begonnen. Het lokaal, waarin eerst godsdienstoefeningen en catechisaties werden gehouden, deed later dienst als school. Het was een vreemde manier van school houden. Iedere maandagmorgen werden de kerkbanken uit het lokaal verwijderd om plaats te maken voor de schoolbanken. Meester Van der Linden was de eerste onderwijzer aan de Rehobothschool. De foto werd gemaakt in 1925, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van deze school.

65. Met zijn wit geschuurde klornpen was de kruidenier Gerrit Dekker (Stoet'n Gait) vroeger een opmerkelijke verschijning op de Dorpsstraat te Vriezenveen. Met paard-en-wagen trok hij het gehele dorp door om zijn waren bij de klan ten te bezorgen. De kruidenierszaak van de heer G. Dekker was vroeger gevestigd in het Oosteinde, direct naast het pand van de tegenwoordige Centrakruidenier Dekker. "Stoet'n Gait" overleed in 1939. Deze foto werd gemaakt omstreeks 1920.

66. Een gezellig onderonsje bij de waterleiding te Vriezenveen. Waarover spraken zij, die twee daar op die plek? "Hij zet oons op 't petret," sehijnt Bats Dekker (Bats van Petiet) te zeggen tegen zijn buurman Gait Spijker (Broodgait), want hij wijst in de richting van de lens van de fotograaf. V 66r de uitvoering van de ruilverkaveling waren er in ons dorp vele mooie plekjes, waar men graag bij elkaar kwam om een praatje te maken met vrienden, buren en kennissen. Een van die "verzarnelplaatsen" was gelegen bij de waterleiding, waar ook dit plaatje werd gemaakt.

67. Deze foto werd in augustus 1939 genomen ter gelegenheid van het huwelijk van Stephan Marc Tilanus, een van de firmanten van de firma Jansen & Tilanus, met Johanna Geertruida van de Craats (trouwdatum 18 augustus 1939). Op deze kiek ziet u ook een gedeelte van het personeel van genoemde firma. Van links naar rechts herkennen wij onder anderen: G. Boes, D. Schipper, G. Veneberg, ? Jansen, J. Boes, Johanna Dekker, Dika Nijen Twilhaar, Dika Jansen, Jan Jansen (Jan Kist), Aaltje Fokke, Berend Fokke en Gerrit Fokke. In het midden van de groep staat het bruidspaar S.M. TilanusJ.G. van de Craats.

68. In het feestelijk versierde Vriezenveen werd ter gelegenheid van het zilveren regeringsju bileum van koningin Wilhelmina in 1923, naast verschillende andere festiviteiten, een allegorische optocht gehouden. U ziet hier een van de praalwagens, waarop leden van het gemengde koor (althans de dames) hebben plaats genomen. De heren staan bij de wagen. Bovenaan, van links: koetsier Johan Broekhuis, Ziente Boswinkel, Bertha Webbink, Bertha Pley, Nelly Jansen, Hendrikje Winkel, Zina Born en Dina Nijkamp. Tweede rij, van links: Lammy Jansen, Dine Jansen Smit, Hanna Folbert, Hanna Abbink, Hanna Nijkamp, Suze Peerlkamp, Greta Peerlkamp, een onbekende dame, Dina Ramerman, Jennigje Dekker, Zina Coes en Dine Goosselink. Voorste rij, van links: Jasper Dekker, Hendrik Arendshorst, Gerhard Roelofs, Bets Pley, Gerrit Coes en Johan Jonker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek