Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De biggen werden op de varkensmarkt in Vriezenveen niet altijd per kleedwagen aangevoerd zoals men op deze foto kan zien. De krulstaarten waren vaak onhandelbaar en boden de nodige weerstand. Niet voor niets spreekt men van zo eigenwijs als een varken. Toch ging het er dikwijls vrolijk aan toe zoals dit 'plaat[e'Jaat zien. Dit markttafereeltje werd in 1935 'gekiekt'. Op de foto ziet men, van links naar rechts: E. Schipper, H. Jansen, J Hoff, ? Schipper, H. Hoff, E. Holland, ? Ruhof ? Hondebrink en G. Hoff.

10. De veemarkt in Vriezenveen, die am de twee weken op woensdag werd gehouden, heeft een hele lange geschiedenis. Hoewel in de loop der tijden de omvang kleiner is geworden, is het marktterrein uit 1932 nog steeds in tact. In 1988 heeft het complex zelfs nag een ingrijpende renovatie ondergaan. Hoewel de aanvoer van rundvee door de MKZ-crisis is gestaakt hoopt men in Vriezenveen, dat dit verbod tijdelijk is. WeI worden er af en toe paarden aangevoerd. De markt heeft nag steeds een wezenlijke functie in de Vriezenveense samenleving. Voor veel inwoners met een agrarische achtergrond of sympathieen is het nag steeds een aanleiding am tweewekelijks de gang naar 't Midden te maken. Op de foto het oude veemarktterrein voor wijk IV nummer 417.

11. Met de meimarkt van 1932 werd het tegenwoordige veemarktterrein feestelijk in gebruik genomen. Burgemeester J.M. Krijger verrichtte de opening met het doorknippen van een lint. Met de marktcommissie maakte hij daarna een rondgang over het nieuwe marktterrein, waar de restanten van de aanleg nog aanwezig waren. Burgemeester Krijger hoopte in zijn rede op een sterke vooruitgang van het marktwezen in Vriezenveen. Er zal die morgen in de nabijgelegen horecagelegenheden van 'Dickie Boom' (cafe Veneman) en 'Het wapen van Vriezenveen' (cafe Hofte) zeker een extra borrel zijn geschonken. Op deze foto ziet men dat op de rneimarkt van 1932 de handel in volle gang is.

12. Drie op een rij. Op de meimarkt van 1932 stonden deze drie kalveren in het ' gelid'. 'War maken die lui toch een hoop drukte, en waarvoor eigenlijk? Hadden ze ons maar rustig op stal laten staan. Nou weet je wat je hebt, en als je verkocht wordt ... 't abattoir misschien wel: Mooi vooruitzicht!' Zo peinsde een stel viervoeters op de Vriezenveense veemarkt. Kunnen koeien dan echt denken?

13. De marktcommissie he eft altijd een actieve rol gespeeld bij het marktwezen in Vriezenveen. De commissie heeft veel werk verzet random de feestelijke opening in 1932. Op deze foto zien we enige leden van deze commissie met in het midden de heer B. Nijland (Stiegbernd), die een van de stuwende krachten was.

14. De Vriezenveense veemarkt was gedurende een lange reeks van jaren een markt waar rundvee, schapen, varkens en biggen werden verhandeld. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kende men nog niet een 'echte' warenmarkt zoals tegenwoordig het geval is. Toch stonden er ook al kramen en handkarren met allerhande koopwaar. Een bekende verschijning voor 1940 was de zaadhandelaar Jan Abbink, die we hier op deze foto zien afgebeeld. Hij stond met zijn kraampje op 't Midden van Vriezenveen.

15. Op mitiatief van Gerrit de Lange van de firma 'De Lange & Jonker' kwam in 1893 de cooperatieve zuivelfabriek 'Ons Belang' tot stand. Op deze foto, genomen door de Enschedese fotograafBrusse in 1930, ziet u de 'boterfabriek' afgebeeld, want zo werd de zuivelfabriek toen genoemd. In latere jaren werd de 'roombater' -fabriek sterk uitgebreid. Enige jaren gel eden werd de fabriek afgebroken. Er verrees een nieuw gebouw, waarin thans 'Wildkamp' is gevestigd.

16. Een hele gewone foto zult u zeggen, maar dat is het tach niet. Het is een bijzonder kiekje van 't Midden van Vriezenveen, genomen in de jaren dertig taen het uitbreidingsplan 't Midden nog gestalte moest krijgen. Nadat burgemeester A.P.F.A.].Albarda de eerste spade in de grand had gestoken, kon men met de werkzaamheden beginnen. Op de achtergrand ziet u de toren van de hervormde kerk boven het geboomte uitsteken.

17. V 66r de ruilverkaveling waren er in het Vriezenveense landschap vele mooie wandelpaden en de zuidelijke waterleiding was zondagsmiddags een verzamelplaats waar vrienden, buren en kennissen bij elkaar kwamen om de dingen van de dag te bespreken. De honden gingen natuurlijk mee, want met een variant op een bekend gezegde 'men kan nooit weten hoe een hond een haas vangt', ging men het veld in. Op de foto ziet u zon idyllisch plekje bij de waterleiding.

18. Vriezenveen heeft altijd met een drassige bodemgesteldheid gezeten. De ruilverkaveling heeft een geweldige verbetering daarin gebracht. De landerijen zijn nu doorsneden met behoorlijke afwateringssloten, waardoor aan deze 'waterige' toestand een halt is toegeroepen. In de jaren dertig van de 20ste eeuw had men daarmee ook al een probleem. Misschien werd toen ook daarom een dam in de Veenenleiding bij de Hollandergraven geslagen. Hiermee is men op deze foto druk bezig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek