Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In november 1925 mocht burgemeester j.C, Bouwmeester zijn veertigjarig ambtsjubileum vieren. Dat deze Vriezenveense burgemeester geliefd was bij de bevolking bleek duidelijk uit de overweldigende belangstelling bij dit feestelijke gebeuren. Voor het gemeentehuis had men een erepoort opgericht, met bovenin een transparant met de woorden: 'Hulde aan den burgemeester' en tevens de jaartallen 1885 en 1925. Op de foro ziet u de jubilaris met zijn familie, gezeten onder de erepoort.

20. Deze foto werd gemaakt bij het afscheid van burgemeester D.c. Bouwmeester van Vriezenveen op 1 mei 1931. Links ziet u de burgemeester en rechts gemeentesecretaris F.S. Muller. Deze burgervader was een van de bekendste, dieVriezenveen ooit gehad heeft. Hij was iemand van de oude stempel, een krachtige persoonlijkheid, die respect afdwong. Zeker, de heer Bouwmeester kon van zich afbijten, tot schrik van menigeen, maar veelal van hen die een bars toespreken verdi end hadden. Dat was een ogenblik en daarna was hij weer de burgemeester, die met zijn gemeente meevoelde en meeleefde. En die wetenschap deed de band hechter worden. De heer Bouwmeester was een kenner van de bevolking. Hij kende de familieomstandigheden van bijna elk gezin, de ontwikkeling daarvan, maar ook kende hij bijna aIle percelen en perceeltjes grond in de gemeente. Het is te begrijpen dat zijn afscheid hem moeilijk vieL Met de heer Bouwmeester was een markante figuur uit de gemeente vertrokken. De Hellendoornse dialectdichteres Johanna F. van Buren heeft het afscheid van burgemeester Bouwmeester prachtig verwoord in haar gedicht 'Noew Bouwmeister hen geet'.

N oew Bouwmeister hen geet

Borgemeister van her Venne, Goa-j noew hen van oewe leu? Zie- j noa vierenveertig joor her Borgemeister spollen meu?

Borgemeister, al die joren Waa-j metVreezenvenne gek, Ook al mos iej mangs in hooge Waterleerzen deur den drek?

Vol der somtieds wat te vechten, Gung 't neet aaltied veur de wind, 't Vennevolk en borgemeister Waan mekae toch good gezind.

Borgemeister,op oewVenne Ken iej wisse alleman? Ieder'n hoogen holten geve!

Kik oew, duch rniej, kunnig an.

Borgemeister, ik beg riepe,

Det oew 't ofscheidnernmen mouit, Want iej zint in al dee joren

Met oewVennevolk vergreuid.

Borgemeister, volle goods he-j Veur oew Vennevolk edoan,

En noew kui-j op oewen oalen Dag met eeren teumig goan.

Deur de hooge Vensche beume Zoest weemoodig 'r ofscheidsleed. En verscheiden Vensche hdtten Bouwmeister, verget oew neet.

Borgemeister, moch't oew good goan Ginder op oew' nieje stee.

'k Deenke, det er mennigeene Met miej disse weure zee.

En a-j rostig zint ezetten,

't Mooie weer tot reizen rop,

Zee-j dan ook zoo noew en dan nog, Woer de weg noar 'r Venne lop?

JoHa. EVAN BUREN. Heideren, I Mei '3 1.

21.0p 1 mei 1931 werd ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester j.C. Bouwmeester deze foto voor het gemeentehuis gemaakt. Zittend, van links naar rechts: gemeentesecretaris F.S. Muller, een onbekende, mevrouw A. van der Linde van SprankhuizenBouwmeester, de scheidende burgemeester, mejuffrouw C. Bouwmeester, mevrouw H. Bouwmeester en Lex Bouwmeester. Van het overige gezelschap herkennen we onder anderen: de gemeenteveldwachters H.A. Klinge en J.]. van Langevelde, J. Simpelaar, J.]. Stolmeijer, gemeentearchitect]. Dekker, de directeur van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf G. Coes, F.H. Stegeman, veearts E. Rutgers, gemeenteontvanger C. Tromp en gemeenteveldwachterTh. Padberg.

22. Het voormalige gemeentehuis van Vriezenveen gefotografeerd op 21 september 1937. Het is meerrnalen gerestaureerd, vooral het interieur werd in 1937 volledig gerenoveerd. Burgemeester A.P.F.A.]. Albarda had daar telkens in de vergaderingen van het gemeentebestuur op aangedrongen. Door de niet al te rooskleurige financiele toestand van de gemeente waren de restauratiewerkzaamheden telkens uitgesteld. In 1970 werd een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen aan het Manitobaplein. Het oude gemeentehuis is thans ingericht als museum.

23. Bij de renovatie van het interieur van het gemeentehuis in 1937 werd speciaal aandacht be steed aan de raadszaal, die veel te klein was geworden. Ook was er aandacht besteed aan een kleine publieke tribune. Tot nog toe had de 'pers' zich altijd moeten behelpen. Dat een en ander door de [ournalisten op prijs was gesteld, blijkt weI uit het prachtige bloemstuk op de voorgrond, dat door hen werd geschonken.

24. De officiele opening van de vernieuwde raadszaal werd op 21 september 1937 verricht door burgemeester A.P.F.A.]. Albarda. Deze handeling wordt op deze foto in beeld gebracht. Boven de toegangsdeur ziet men nag enige foro's van vroegere burgemeesters van Vriezenveen. Deze 'portrettengalerij' wordt nag steeds aangevuld met foto's van vertrekkende burgemeesters.

25. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden er in Vriezenveen evenals na de Tweede Wereldoorlog vele middenstandsbeurzen gehouden. Dat alles had de volledige instemming van het college van burgemeester en wethouders dat oak regelmatig op deze beurzen vertegenwoordigd was. Burgemeester A.P.F.A.]. Albarda heeft deze middenstandsbeurzen oak van harte ondersteund. Op de fota, die omstreeks 1937 werd gemaakt, zien we de openingsceremonie van de beurs.Van links naar rechts: H. Spit, P. Rotteveel, mevrouw Albarda, die het lint doorknipt, A. Bakhuis, burgemeester A.P.F.A.]. Albarda, enige onbekenden, wethouder J. Pot, een onbekende, ? Coes, een onbekende en D. Boswinkel.

26. In 1946 had Vriezenveen de jongste burgemeester van Nederland. Zijn naam was H.WK. ridder Huyssen van Kattendijke. Bij het woord burgemeester denken we altijd onwillekeurig aan deftige, ietwat zwaarlijvige heren van middelbare leeftijd, met een zware horlogeketting dwars over hun vest. Maar de jongste burgemeester van Nederland heeft met dit beeld wel heel weinig gemeen. Een levendige, slanke jongeman, die helemaal niet deftig deed. Toen we hem wilden interviewen was hij daar eigenlijk helemaal niet enthousiast over. 'Het is geen verdienste om de jongste burgemeester van Nederland te zijn en mijn kwaliteiten als burgemeester zullen in de toekomst nog moeten blijken', aldus de 27 -jarige burgervader. Op de foto Ridder Huyssen van Kattendijke in gesprek met de gemeentesecretaris van Vriezenveen, die wat leeftijd betreft zijn vader had kunnen zijn.

27. Bij belangrijke gebeurtenissen vierde Vriezenveen feest. Toen de eerste zoon in het burgemeestersgezin van H.WK. ridder Huyssen van Kattendijke was geboren, gingen de bestuursleden van de vereniging 'Oud Vriezenveen' 'kroamschudden', bij de voorzitter. Het 'kroamschuddeu' is nog een ouderwetse gewoonte, waarbij de vader en de moeder van de jonggeborene meestal een grote krentenwegge, rijst met pruimen, een kip, enzovoorts worden aangeboden. Zo ging het ook hier. Per huifkar en in klederdracht gestoken ging men naar de burgerneesterswoning in de buurtschap Brumehaar, Hier werd de krentenwegge aangeboden door het bestuurlid H.WTilanus en echtgenote. Van links naar rechts zien we: een kraamhulp, de heer H.WTilanus, een verpleegster, mevrouw Tilanus, de jonge Gustaaf, mevr. C.LC.C.S. Huyssen van Kattendijke-Greven en burgemeester H.WK. ridder Huyssen van Kattendijke. Op bed een bord met rijst en pruimen voor de kraamvrouw ' om aan te sterken'.

28.0p 8 augustus 1946 werden we te werk gesteld op de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie van Vriezenveen. Een gedeeIte van deze afdeling ziet u op deze foto met enige van onze oud-collega's.Van links naar rechts: F.B. Stegeman, ambtenaar van de burgerlijke stand, Trijntje Jansen Smit en Trude Roelofs. Als ambtenaar van de burgerlijke stand maakt men soms aardige dingen mee, Eens kwam een zenuwachtige vader aan het Ioket om een dochtertje aan te geven. De heer Stegeman vroeg de vader hoe zijn dochtertje moest heten, waarop de vader antwoordde 'Hendriete'. De ambtenaar vroeg daarop 'Hendriete ', met of zonder puntjes op de e en met twee t's?' 'Nee', zei de vader, 'zonder puntjes op de e en met een t,' 'Nou', zei de ambtenaar, 'dan staat er eigenlijk kippenstront, want hen is kip en driete is in dialect stront'. Nu wist de vader het ook niet meer, hi] moest nu eerst zijn vrouw raadplegen. Even later kwam hi] terug en zei: 'Mijn vrouw wil wei puntjes op de e en twee t's, want kippenstront vond ze maar niks', dus werd het Hendriette.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek