Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In januari 1937 nam de heer ]. Smelt ontslag uit de gemeentedienst wegens de pensioengerechtigde leeftijd. Op de foro, zittend van links naar rechts: E. Bramer, de scheidende ambtenaar]. Smelt en G. Coes, directeur van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Van de staande personen herkennen wij: veldwachter Klinge, H.G. Fokke, ].J. Stolmeijer, G. Prinsen, gemeentearchitect J. Dekker, burgemeester A.P.F.A,J. Albada, F. Smoes, veldwachterW Brand, gemeenteontvanger H. Stegeman en gemeentesecretaris F.S. Muller.

30. Deze foto werd in 1937 door de Enschedese fotograafBrusse op 't Midden van Vriezenveen gemaakt. De woning links op de foto is her huis van 'Miete'. Omdat het huis te dicht op de Dorpsstraat stand werd het in 1941 afgebroken. Rechts zien we de voormalige Middenschool en het oude gemeentehuis. Het bestelbusje is van de heer F. Blorner uitA1melo.

31. Op deze oude ansicht ziet u het Pastorielaantje, dat leidde naar de woning van de dominee. Aan het eind van het laantje is nag net de pastorie te zien. Op 11 december 1820 was Jan Kunst als koster van de hervormde kerk aangesteld. Hij moest 's zondags 'den Predikant en Kerkenraad opwagten, en den Kerkbijbel van de pastorije in de Kerk op den Predikstoel brengen, als oak na verrigtinge der dienst weder vandaar aan de pastorije bezorgen'. In gedachten zien we deze koster al in dit laantje lopen, de zware statenbijbel torsend. Rechts zien we de boerenwoning van de familie Meulenbeld.

32. De hervormde kerk werd in 1667, nadat de kerk aan de Buterweg (tweede nederzetting) tijdens een gevecht in 1666 door de ttoepen van de Munsterse bisschop Bernhard van Galen in brand was geschoten, op de tegenwoordige plaats aan de Dorpsstraat herbouwd. In november 1801 werd een nieuw bedehuis in gebruik genomen, dat tot 1923 in gebruik bleef In dat jaar werd de kerk geheel gerestaureerd en in plaats van een houten toren kwam een nieuwe van steen. Op deze unieke foto ziet u dat de stenen toren al op zijn plaats is, maar de houten is nog niet afgebroken.

33. In 196 6 brak men de hervormde kerk geheel af, behoudens enige oude muren, en op 14 december 1967 werd het hernieuwde bedehuis weer in gebruik genomen. In 1999 was de kerk weer aan een grondige renovatie toe. Het interieur werd helemaal opgeknapt en de kansel werd vervangen door een nieuwe preekstael. Ook werden de glas-in-loodramen verplaatst. Op 14 mei 1999 volgde de her-ingebruikneming van de 'grate kerk'. Op deze fota ziet u het geheel vernieuwde interieur van het bedehuis.

34. Op deze foto, die in december 1932 werd gemaakt, ziet men links het huis van 'Miete': geboortehuis van Herman Jansen (Mietenherman), die op 22 december 1899 hier hetlevenslicht zag. Hij was destijds redacteur van de Vriezenveense Courant en werd onder andere bekend door de artikelenreeks 'Ken uw dorp en heb het lief'. In 1949 was hij met burgemeester H.WK. ridder Huyssen van Kattendijke en ]ohan Hosmar medeoprichter van de Vereniging 'Oud Vriezenveen' en de oudheidkamer. Het geboortehuis van Mietenherman is vermoedelijk reeds gebouwd voor 1748, kwam in 1869 in het bezit van H. Jansen ( de Baron), die metselaar en steenhouwer was. Deze is reeds jong overleden. Zijn weduwe zette een winkeltje op om in haar levensonderhoud te voorzien, waar onder andere de alom bekende 'Beron-rnoppies' werden verkocht. In 1941 werd het huis afgebroken, mede op verzaek van het gemeentehuis, aangezien het te dicht op de Dorpsstraat stond. In een nieuw pand werd een groentezaak gevestigd van de familie]. van der Heide. Nadat de groentezaak werd opgeheven kwam er in het pand een kapsalon. Rechts op de foto de dikke eikenboom, waarover jarenlang in de gemeenteraad werd 'geboomd' of hij nu zou blijven staan of niet. Het werd 'ja' en de dikke eikenboom sraat er nog.

35. Met dit soort vrachtwagens is het veetransportbedrijf Companjen in Vriezenveen in de jaren dertig begonnen. Het veevervoer, hoofdzakelijk varkens, had later plaats met veel moderner materiaal. Bertus Companjen & Etha Transport BCT is in Vriezenveen gevestigd aan de Harmsenweg. Het is een internationaal transportbedrijf en het veevervoer gaat door vele Enropese landen. Op de foto staat naast de vrachtauto Henk Companjen.

36. In de beginjaren van de negentiende eeuw heerste er een grate bedrijvigheid op en rond het Overijssels kanaal. Het zuidelijke gedeelte en met name de Wierdenseweg van Vriezenveen werd mede bekend door het in de volksmond bekende 'brikettenfabriek'. De firma Elferink & La Roy maakten in hun fabriekscomplex houtskoolbriketten merk 'Bussum", gloeibouten en strijkijzers merk 'Dolly' enzovoort. Vele Vriezenveners maakten deel uit van het personeel.

37. Op deze foto ziet men het Overijssels kanaal met rechts op de achtergrond de fabriek van Jansen & Tilanus. Deze 'kiek' werd op 25 mei 1932 genomen. In die tijd werden bouwmaterialen, vooral zand, grint en stenen, per 'bok' aangevoerd. De firma Hemmer had toen een vaste opslagplaats langs de westzijde van het kanaal. Ook trof men in die tijd hele voorraden stenen langs het Overijssels kanaal aan.

38. Een fraaie foto van de fabriek van de firma Jansen &Tilanus te Vriezenveen. Jansen &Tilanus was vroeger een begrip. Evenals zovele textielfabrieken in Twente moest ook de fabriek van deze bekende firma de deuren sluiten en het personeel ontslaan, want men kon niet op tegen de lage lonen in de derdewereldlanden. Thans is in deze fabrieksgebouwen het concern Lowik Meubelen ondergebracht. Momenteel beschikt Meubelboulevard Lowik over 40.000 vierkante meter verkoopvloeroppervlak, waar men dagelijks klanten uit geheel Oost-Nederland kan tegenkomen. Met zo'ri ruim 40 medewerkers kan men verzekerd zijn van een prima serviceverlening. Merkwaardig dat in het fabriekspand van de eens zo vermaarde firma Jansen &Tilanus thans een meubelconcern is gevestigd met ook een grote vermaardheid. Een meubelgigant verscheen, waar een textielgigant verdween.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek