Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39.0 land van mist en mest. .. Deze foto werd op een mistige decemberdag van het jaar 1924 genomen bij het Overijssels kanaal. Rechts was toen nog een zandweg, thans heet het Kanaalweg-Noord. De woningen liggen een heel eind verder dan het voormalig fabriekspand van de firma Jansen & Tilanus, thans meubelboulevard Lowik.

40.Vroeger kenden de dorpen hun 'typen', mensen, die in een of ander opzicht meer van de doorsnee type bewoner afweken dan het merendeel van de anderen. Maar ook in de kleinere plaatsen heeft het leven de neiging tot nivelleren, en de typen worden steeds zeldzamer. Een bekende verschijning in Vriezenveen was vroeger Hendrik Brink. Met zijn postkarretje maakte hij dagelijks zijn route van de damastfabriek van de firma De Lange & Jonker naar het station vice versa om pakjes met gereedgekomen goederen weg te brengen of de post op te halen.

Als het karretje niet vol was, mocht menig schoolkind een eindje bovenop de kar meerijden. Onderweg gafHendrik Brink dan vaak zijn Franse taalkennis ten beste zoals: 'Alons enfants de La Patrie: schep op de waaimen brie.' Hoe kwam deze Brink nu aan zijn Franse taalkennis? U moet weten dat zijn vader en twee ooms in Sint-Petersburg handel dreven. Daar gebruikte men de Franse taal. Zo kwam Hendrik Brink al vroeg met het Frans in aanraking. De jeugd verzamelde zich vaak om Brink, die dan op verzoek zijn zangkunst ten beste gaf Op deze foto, die tijdens de bevrijding werd gemaakt, ziet u tussen de mass a mensen ook Hendrik Brink (derde van rechts met pet op), zijn woordje doen.

41. Het is nu al 57 jaar geleden, maar nooit zuilen we de dag en het uur vergeten waarop onze bevrijders onder jubelkreten van de bevolking onze gemeente binnentrokken, Geen pen vermag te beschrijven, geen redenaar kan vertolken de gevoelens die ons bestorm den bij het zien van de bevrijders uit verre landen, geharde, kloeke soldaten, gezeten op hun machtige oor1ogsvoertuigen. Tegelijker tijd zagen we ook de geslagen legioenen van het eenmaal zo machtige Duitse leger voorbijtrekken. Zij konden aileen maar vluchten. De onontkoombare neder1aag was van hun wanhopige, grimmig vertrokken gezichten te lezen. Dat was het voorspel van de bevrijding. In de aprildagen van 1945 werden veleTwentse plaatsen bevrijd. Op donderdag 5 april werd ookVriezenveen bevrijd. Hoe de bevrijders werden binnengehaald ziet men op deze foto. Deze tank werd bedolven door de uit hun 'dak' gegane Vriezenveense jeugd.

42. 'Opdat wij niet vergeten' werd na de bevrijding een monument opgericht ter nagedachtenis van enige in de meidagen van 1940 gesneuvelde militairen, en in de jaren daarna een aantal omgekomen verzetsslachtoffers, burgers en geallieerde vliegers. Het monument werd eerst geplaatst bij het Groene-Kruisgebouwaan het Platanenplein en daarna bij het gemeentehuis aan het Manitobaplein. Deze foto hebben we genom en op 4 mei 1968 tijdens de dodenherdenking.

43. Zo zag vroeger het interieur van een boerderij er nit. Dikwijls werd het vuur in een grote ijzeren pot gestookt met turf. Daarboven hing dan de waterketel aan het 'hoar, het laatstgenoemde is hier nog zichtbaar. De achterwand be staat uit oude tegels met bloempotmotief (achttiende- ennegentiende-eeuwsWanLi-ornament, met in het midden een strook van drie brandtegels in donkerbruine kleur. Rechts ziet u de bedstede met daarboven een jachtgeweer.Van links naar rechts zien we: Wolter Uitslag (toen koster van de hervonnde kerk). Trijntje Jansen Smit, Trude Roelofs en Io Roelofs.

44. Ongeveer 75 jaar geleden was het in de landbouw nag niet zo gemoderniseerd als thans, daarom rna est alles met paardenkracht gebeuren. Tot 1920 gebruikte men dikwijls een koe of as als trekdier. Op deze foto, die in de omgeving van 't Midden werd gemaakt, ziet men van links naar rechts: J. Bam, en net iets zichtbaar F.H. Bam, Dieks Born en de kleine F.H. Bam, de latere slager.

45. Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd in 1923 door de Oranjevereniging een groot feest georganiseerd. De Dorpsstraat was prachtig versierd. De allegorische optocht trok veel belangstelling. De fraai verzorgde wagen van de Vriezenveense burgerwacht kreeg de hoofdprijs. Dit voertuig ziet U op deze foto afgebeeld. De dame in het wit, die koningin Wilhelmina voorstelt, is mevrouw B. Engberts- Waanders.

46. Prinses Maxima komt. Weliswaar (nag) niet naarVriezenveen, maar er liggen plannen am haar uit te nodigen. De vraag is natuurlijk wat voor hoed ze zal dragen. Keus is er in ieder geval genoeg. Dat was vroeger al zo, zoals uit deze foto blijkt. Het is een foto van enkele Vriezenveense dames, gemaakt in de jaren twintig. De dames poseren omdat ze naai- en kniples kregen bij Femia Evers. Op de foto staan op de achterste rij, van links naar rechts: Hendrika Born, Iule Jansen Smit, Sina Hoff (Kezeboer), met witte hoed Marie Evers en Dika Hoff (Kezeboer). Onderste rij, van links naar rechts: Zina Brink (Mulders), Dieka Jansen (Schiprnans), Femia Evers en Jo Born.

47. In verband met moeilijkheden die zich bij sommige werken in Overijssel, waarbij werkelozen uit de grate steden zijn te werk gesteld, hebben voorgedaan, bracht in 1937 de minister van Binnenlandse Zaken mr. ].B. Kan, met de heer Meijer de Vries, rijksinspecteur der werkverschaffing in algemene dienst, een bezoek aan Overijssel. Op deze inspectietocht werd genoemde minister vergezeld door de commissaris der koningin in Overijssel en rijkslandbouwconsulent ir. Mesu, die met de werkverschaffing in Overijssel belast was. Het bezoek gold deze keer meer in het bijzonder de werken van het Waterschap 'De Regge' en de huisvesting van de werkelozen bij die werken. U ziet mer het hoge gezelschap voor de werkelozenkeren in de Kerksteeg te Vriezenveen.

48. Toen in 1937 de minister van Binnenlandse Zaken mr. I.B. Kan en de heer Meijer de Vries, rijksinspecteur der werkverschaffing in algemene dienst, een bezoek brachten aan Vriezenveen kwam ook de huisvesting van de werkelozen ter sprake en werden deze barakken bezocht. Fotograaf Brusse uit Enschede maakte er deze foto van.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek