Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een van de beste 'woningen' in het zogenaamde tranendal te Westerhaar- Vriezenveensewijk, die echter voor beesten nog niet goed genoeg zijn. In deze buurtschap waren er nog tientallen die in een nog slechtere toestand waren.

50. De contrasten op woongebied waren vroeger in Vriezenveen bijzonder groot. Er waren woningen die alleen een gat in het dak hadden waardoor de rook een uitweg moest zoeken, maar men kende ook fraaie villa's (met schoorsteen) van de rijke kooplieden, die in Rusland goed 'geboerd' hadden. Hoewel de tegens telling en in de buurtschappen minder groot waren aangezien daar geen rijken woonden, was de woningellende nog groter. Een van deze povere bouwsels ziet men mer afgebeeld. In dit krot 'wonen' man, vrouw en acht (!) kinderen. Het oordeel onzer lezers is voor ons niet twijfelachtig!

5 1 . Hier zien we een van de vele plaggenhutten die men vroeger kon aantreffen ten noorden van het dorp Vriezenveen, waar de buurtschap Westerhaar/Vriezenveensewijk ligt. Aan de rand van het veengebied woonden sedert eeuwen de pioniers, maar deze streek bleef onbewoond. In de jaren 1850 tot 1860 vestigden zich op de hoge zandruggen gezinnen van elders. Pas in de jaren zeventig van de negentiende eeuw vestigden zich in de veenstreek enkele gezinnen. Ze leefden in plaggenhutten en oude woonketen. Voor de plaggenhut zie we een moeder met twee kinderen en de 'koe' van de veenarbeiders ... de geit.

52. Welke 'holbewoner' moest hier zijn in trek nemen? De hutten zaten bijna helemaal in de moerassige veenbodem. Is het verwonderlijk dat de veenarbeiders dikwijls ziek waren? Tuberculosegevallen kwamen hier veelvuldig voor, veelal veroorzaakt door de onhygienische toestanden. De Vriezenveense huisarts K.A. Borggreve trok zich het lot van de veenbevolking aan en stelde alles in het werk om aan deze mensonterende toestanden een einde te maken. Met zijn Harley-Davidsonmotor en later met de auto was hij dikwijls in de veenstreek te vinden. Het is wel eens gebeurd dat hij met zijn auto over een plaggenhut, die bijna helemaal in de grond verscholen was, reed. Met de wijkverpleegster Anne Vos heeft dokter Borggreve heel wat leed kunnen verzachten.

53. De waning en van verschillende veenarbeiders in de buurtschap Westerhaar- Vriezenveensewijk waren wel van steen, maar het woongeriefliet tach te wensen over. De huisjes waren veel te klein am de kinderrijke gezinnen te herbergen. Deze fota werd door de onderwijzer D.P. van der Kamp in oktober 1930 genomen, dus ruim zeventig jaar geleden. De waning op deze foto werd bewoond door de familie Roelofs en stand achter de bijzondere lagere school te Westerhaar- Vriezenveensewijk.

54. Het was niet allemaal 'kornrner en kwel' in de buurtschap Westerhaar- Vriezenveensewijk. Naast de plaggenhutten en woonketen trof men er oak aardige arbeidershuisjes aan, die u hier ziet afgebeeld. Een aardig 'plaatje' in het voorjaar van 1936 gemaakt door fotograafBrusse uit Enschede. De woningen staan aan de Grintweg, die toen nog een zandweg was.

55. In de jaren dertig werden de plaggenhutten en woonketen geleidelijk aan gesloopt. Ze moesten plaatsmaken voor betere woningen. Dit kwam mede door de op 4 augustus 1928 opgerichte woningstichting 'Sibculo en Omstreken'. Op 16 mei 1930 werden de eerste zes woningwetwoningen in gebruik genomen, gevolgd door verschillende complexen woningen, zoals deze foto laat zien. Deze behuizingen werden gebouwd aan de Veenstraat te Westerhaar- Vriezenveensewijk.

56. Op deze foto een oude brug over een kanaal. Toen de turfnog werd ontgonnen waren er talloze van dit soort bruggen. Hoogstandjes van teehniek waren het zelden, maar markant zijn ze allemaal geworden in het dorpsgezieht. Desondanks zijn vele van deze bruggen door de jaren verdwenen. Van enige waarde werden ze zelden geaeht, reden waarom ze stuk voor stuk hun einde vonden onder de slopershamer. Zoals deze brug over het Vriezenveense Veenkanaal in Westerhaar- Vriezenveensewijk. De brug werd in 1 975 afgebroken. Gelukkig zijn niet aIle eomponenten van de brug verloren gegaan. Wat tastbaar blijfi herinneren aan de ophaalbrug is de leuning. Het hekwerk staat nu aan de Hoofdweg, tegenover het Chinese restaurant, en doet dienst als afrastering van het beseheiden weiland van bewoner Holthuis. Toen de brug er nog was, stond Holthuis zo vaak gebogen over de leuning van die brug dat de gemeensehap oordeelde dat de omheining maar naar Holthuis moest gaan. Hij heeft er tot op de dag van vandaag plezier van. Reehts over de brug ziet men op deze fraaie foto, die op 10 januari 1930 werd gemaakt, de voormalige winkel van K. Berghuis.

57. Westerhaar-Vriezenveensewijk. Een aardig 'plaatje' in augustus 1929 genomen bij hetVriezenveense Veenkanaal. De schepen zijn gelost en kunnen ieder moment verder varen. De zandweg rechts op de foto is nu bestraat en heet Grintweg. Links zien we het voormalig winkelpand van K. Berghuis.

58. Tijdens zijn verblijf in Vriezenveen bracht de minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.B. Kan, met de heer Meijer de Vries, rijksinspecteur in algemene dienst en ir. Mesu, rijkslandbouwconsulent, die met de werkverschaffing in Overijssel be1ast was, in 1 937 ook een bezoek aan de turfstrooiselfabriek Terwindt Arntzveen in de buurtschap Westerhaar- Vriezenveensewijk. U ziet hier het hoge gezelschap de turfstrooiselfabriek verlaten. Op de voorgrond en rechts op de foto balen turfstrooisel gereed voor verzending. Turfstrooisel wordt onder andere gebruikt in de tuinbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek