Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Vriezenveen in oude ansichten deel 6

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Vriezenveen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3715-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vriezenveen in oude ansichten deel 6'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Nag een foto van de boulevard Newski Prospekt te Sint-Petersburg. In het midden van deze foto, die in 1913 werd genomen, ziet u het gebouwencomplex van de Nederlandse Hervormde Gemeente met in het midden het zogenaamde kerkenhuis. Rechts ziet u de winkel van de firma Jonker & Co. De firmanaam is boven het etalageraam in het Russisch aangebracht. De Vriezenveens-Russische zakenman Jan Jonker was eerst werkzaam in de firma Jansen, Joost & Co. ten tijde der liquidatie. Later began hij een eigen zaak in Perinnaja Linia. Jonker overleed op 3 januari 1914 te Sint-Petersburg.

70. Als we een man moeten noemen met bijzondere verkoopkwaliteiten in Rusland is dat Berend Waanders, geboren te Vriezenveen op 10 mei 1 829, zoon van Gerrit Waanders en Elisabeth ten Cate. Waanders ging in 1840 naar Sint-Petersburg en was werkzaam bij de firma Jan ten Cate. Hij was de schoonvader van de lange Rus Jan Engberts, die met zijn dochter Bertha E.M. Waanders trouwde. Bij de firma Jan ten Cate begon de jonge Berend als jongste bediende, maar door zijn handelsgeest wist hij zich al spoedig op te werken als chef van de sigarenzaak. Door zijn toedoen beleefde de firma van Jan ten Cate 'gouden tijden '. Hij overleed in Vriezenveen op 28 oktober ] 884. Op de foto ziet u de gentleman Berend Waanders.

71. Een van de bekendste Vriezenveense Rusluie-families was die van Gerhard Johannes Engbert Engberts, van wie een zoon, namelijk Ian, meer dan twee meter lang was en daarom de 'lange Rus' werd genoemd. Het gezin Engberts vluchtte v66r het uitbreken van de oktoberrevolutie van 1917 naar Vriezenveen en kwam daar behouden aan. Onlangs kwamen we in contact met een kleindochter van de zogenaamde lange Rus, mevrouw B. Oppers-Bosch, die ons enig fotomateriaal verschafte, waarvan wij enkele opnamen in dit boekje willen plaatsen. Op deze foto ziet u het gezin Engberts in hun woning te Sint-Petersburg. Mevrouw B. Engberts-Waanders heeft hier de jongste dochter Bertha op de arm. Links van haar dochter Maria Jenny en rechts zoon Ben. Deze foto werd in 191 3 gemaakt.

72. De opmerkzame lezer en kijker heeft waarsehijnlijk wel het portret boven de bank zien hangen van een patriarehale 'figuur' in de woning van de familie Engberts in Sint-Petersburg. Als we wat diehter bij het portret komen zien we deze foto van de Vriezenveens- Russisehe koopman Gerhardus Johannes Eng bert Engberts, Hij was firmant van de firma Smelt, Engberts & Co. Later stiehtte hij Gebroeders Engberts & Co. in de voormalige Russisehe hoofdstad. Engberts ging tweemaal per jaar naar Vriezenveen om de paehtboeren te bezoeken, want hi] bezat vele landerijen in Twente. De boeren moehten hem niet met meneer aanspreken, want hij nam alleen genoegen met de titel 'r Heerschop, wat landheer betekent.

73. Nog een foto van de bekende Vriezenveense koopmansfamilie Engberts voor hun buitenhuis in Finland. Van links naar rechts: Bertha Engberts- Waanders, met op schoot Maria Jenny Engberts, Bertha (Beks) Engberts op de arm van een dienstmeisje, mevrouw M. Engberts-Kruys en Ben Engberts. Na hun vlucht uit Rusland ging laatstgenoemde eerst in Vriezenveen en later in Almelo wonen.

74. Aangetrokken door het fortuin dat vele Vriezenveense kooplieden in Rusland maakten gingen vele zakenmensen welgemoed op pad, maar niet allen zijn in de voormalige Russische hoofdstad geslaagd. Sommigen verdienden nauwelijks hun brood, anderen moesten bij de Hervormde Gemeente hun hand ophouden en kregen ondersteuning. Ze ontvingen geld uit de armenkas, de hum voor de waning kon men niet meer betalen, zodat men dikwijls in houten huisjes buiten Sint-Petersbmg ging wonen. Hier ziet uAaltje Smele (met geit) bij zo'n paver bouwsel.

75. Vriezenveners die zich in Sint-Petersburg hadden gevestigd, kwamen vaak schatrijk terug en bouwden in Vriezenveen en Alrne10 riante villa's naar Russisch voorbeeld. Een enkele vinden we nog in het dorp en Almelo terug, maar de meeste van deze patriciershuizen zijn in 1905 verwoest bij een grate brand die het dorp teisterde en waarbij 228 woningen in de as werden gelegd. In Almelo (net over de grens metVriezenveen) stond een van de mooiste herenhuizen van de Rusluie, die door de geslaagde Vriezenveens-Russische koopman Egbertus Diederik Kunst in het midden van de negentiende eeuw werd gebouwd en door hem werd bewoond met zijn Russische vrouw Alexandra Filaretovna Kartschagina. In januari 1990 werd deze fraaie villa afgebroken. Op de foto ziet u de villa, die vernoemd was naar zijn echtgenote en villa Alexandra heette.

76. Russisehe invloeden komen thans (2002) niet meer voor in Vriezenveen en het enige dat aan de handel met Sint-Petersburg doet denken zijn enige straten die naar de voormalige Russisehe hoofdstad en enige vooraanstaande kooplieden werden genoemd, zoals de Engelsstraat (de familie Engels 'leverde' enige voorname kooplieden in Rusland, maar ook een burgemeester), de Kruysstraat (de familie Kruys 'leverde' enige vooraanstaande kooplui in Sint-Petersburg, maar ook een sehout en burgemeesters), de Meester Jan Kunstweg (Jan Kunst was een hoofdonderwijzer, die zijn leerlingen opleidde voor de Russisehe handel) en de Petersburgstraat, wat op het straatnaambord op deze foto staat te lezen. De foto werd op 23 januari 1990 gemaakt door fotograaf Hans van Cooten, een goede bekende van sehrijver dezes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek