Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam

Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam

Auteur
:   Thomas Herman Bianchi en Kees Kaldenbach
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3765-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vrijmetselaarsloge Wending (1953-2003), Amsterdam'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Aonkondiqinq, tevens oorkonde met lint, 30 augustus ]955. Het Logegebouw aan de Vondelstraat werd bij uitzonderinq gebruikt om de huwelijksplechtigheid van de zeemun breeder Don Griot em feestelijk mnconnick vervolg te gevm met em bijeenkomst in de Tempel en em broederrnncl.

33

Drooqpenninqen van Wending en voorschoot. Elke nieuw inqewijde breeder krijgt een Wending-penning uitqereikt, en een voorschoot. De herkenningskleur van de bies van Wending is blauw.

een bittere beker vonden. Dit laatste leidde weer tot het oncontroleerbare en waarschijnlijk apocriefe verhaal dat om die reden in het logo van de Loge Wending de bitt ere beker voorkomt. De bittere beker is een bekend symbool in de maconner ie dat verwijst naar een tekst van de profeet ]esaja in het Oude Testament (Jesaja 18: 1 7): 'Zie, mijn bitt ere beproeving werd mij tot heil.' Een bitt ere ervaring kan immers de mens uiteindelijk tot heil en voordeel strekken. Dat kan dus ook bij Wending het geval zijn geweest. Overigens: het is net alsof de oprichters met die bittere beker, een voorgevoel van de verdere geschiedenis van de Loge hebben gehad. Er zijn in de loop der jaren binnen de Loge heel wat onenigheden geweest en soms was de conilictbeheersing vanwege het bestuur niet geheel, of te laat, of onvoldoende, zoals hier enkele alinea's verder met een voorbeeld zal worden aangeduid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek