Vrouwenpolder in oude ansichten

Vrouwenpolder in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen en C.D. de Kuijper
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1366-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vrouwenpolder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

,

5. Links: hier zien we de slag voor Den Haak op 26 augustus 1573. (Catalogus Historische Topografische Atlas Zeeuwsch Genootschap, deel lIl, nummer 47.)

Rechts: de duinen van Vrouwenpolder door J. Verschuere, getekend in 1683. (Algemeen Rijksarchief, inventaris Hingman nummer 2873.)

6. We beginnen onze rondwandeling met een opname van de hervormde kerk. Het is een eenvoudig, gepleisterd zaalkerkje met midden op het schilddak een dakruiter. In 1624 herbouwd met gebruikmaking van muurwerk van de middeleeuwse kerken, gerestaureerd in 1955. Voor deze restauratie werd de kerk verwarmd met een kolenkachel, hetgeen duidelijk te zien is aan de blikken schoorsteenpijp op het kerkdak. Het kon dan ook tijdens het stookseizoen soms erg rokerig zijn in dit knusse kerkje.

7. Een opname van de hervormde kerk. De kerk van Vrouwenpolder werd door toedoen van Wolfert van Borssele, heer van Veere, en de abt van Middelburg in 1324 gesticht. In deze kerk werd in de middeleeuwen een wonderdoend schilderij van Maria bewaard. Daardoor was Vrouwenpolder lange tijd een bedevaartplaats. Het door de Spanjaarden in 1572-1573 zwaar beschadigde gebouw werd hersteld tussen 1622 en 1624, al was het dan niet even kolossaal meer als voordien. Men maakte daarbij gebruik van de muurresten van de oude kerk. In de negentiende eeuw werd de kerk in zijn totaliteit gepleisterd, maar bij de restauratie van 1955 werd het gebouw van deze laag ontdaan. De preekstoel dateert nog van de wederopbouw, namelijk van 1624.

.' .

.,.. .

< ????????? -

, .~

",

oL

8. We laten in dit platenboekje nog een tweetal details volgen van het exterieur van voor de restauratie. Duidelijk is op beide plaatjes te zien dat de pleisterlaag hier en daar volkomen van de daaronder zittende stenen was verdwenen. Dit was zowel aan de muur, als aan de steunberen het geval. Dit kerkje was dan ook hard aan restauratie toe.

9. Dat de restauratie van de hervormde kerk geen overbodige luxe geweest is, toont ons dit plaatje. Hierop zien we op een van de hoeken van het kerkgebouw twee steunberen die dermate door de tand des tijds zijn aangetast, dat herstel dringend gewenst was. Op de linker steunbeer is de pleisterlaag nagenoeg geheel verdwenen, terwijl op de rechter steunbeer deze nog, zij het gedeeltelijk, aanwezig is. De kerk zag er dan ook voor de restauratie erg vervallen uit. Gelukkig werd dit bedehuis door een ingrijpende restauratie voor het nageslacht bewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek