Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Hier wordt .Jiet oude klooster" getoond met de voorgevel naar het Maurickplein gekeerd. Het gebouw is voortgekomen uit de herberg "de Swaen", die reeds in 1543 bestond. Toen het kerkbestuur van de parochie van St.-Pieter in 1855 het pand kocht, was het een brouwerij van de familie Heuvelmans. Een jaar later vestigden er zich de zusters Franciscanessen uit Oirschot. In 1895 liet pastoor Lips het klooster uitbreiden met een ziekenhuis en een kapel. In 1907 kocht de gemeente Vught de versleten gebouwen en liet die slopen ten behoeve van de verbreding van de Taalstraat. In 1910 bouwde dokter Hillen ter plaatse het kapitale woonhuis.

INGANG MAURICK, VUGHT jO'GJ

20. Op de plaats waar in 1909 door wijnhandelaar Th. van Rijckevorsel dit fraaie woonhuis werd opgericht, stond weleer het huis "de Steur". De witgepleisterde woningen binnen de poort van Maurick herinneren de oude Vughtenaren aan het kleine winkeltje in garen en band van "de Moos", het krasse oude joodje dat elke zaterdagmorgen, keurig in 't zwart gekleed, naar Den Bosch wandelde voor zijn bezoek aan de synagoge. Ook woonde in een van deze huisjes het grote gezin van veldwachter/gemeentebode Sabel. Deze schilderachtige woningen hebben in 1957 het veld moeten ruimen voor de aanleg van de autoweg naar Boxtel. Op de toegangspoort van Maurick zijn de wapenschilden der families van Beresteijn en Bruhl afgebeeld.

21. Deze foto is op 6 oktober 1910 gemaakt op het Maurickp1ein ter ge1egenheid van "de blijde incomste" van burgerneester August van Lanschot en zijn gade Marie Lagasse; zij waren op 30 augustus te Ixelles-Brussel gehuwd. De Vughtenaren waren in de ban van de schoonheid hunner jonge "eerste burgeres". Onder de notabe1en aan de rechterzijde herkent u onder meer mr. George van Zinnicq Bergmann (met wande1stok), voorzitter van devereniging "Vught Vooruit" en het hoofd der school Eduard Tervooren. Links (met blocnote) de journalist Henri Vesters en naast hem de kunstschilder Ernest Grips die op de saxofoon blaast.

22. Bepaald met weemoed denken wij terug aan deze schilderachtige woninkjes aan de dijk van Maurick tegenover de inrijpoort van het kasteel. Ook deze huisjes zijn in 1957 bij de aanleg van de autoweg onder slopershanden gevallen. Beschenen door de avondzon en onder het machtige geboomte van de kasteeldijk blonken ze als een edelsteen in een ring. In het huisje rechts woonde eens de romantische juffrouw Corry van de Westelaken die uitstekend Chopin speelde op de grote vleugel welke bijna het ganse kamertje vulde; later woonde er de jonge kunstenares Wies Grips.

23. Ook deze huisjes sierden eens de zoom van het grasve1d dat tot de grens van het Maurickp1ein reikte; ze zagen uit op de ingang van het Peperstraatje. De woning rechts was nog in 1767 de pastorie van de voormalige St-Pieters- of Strooienkerk, welke in 1884 werd gesloopt. Deze zeer oude huisjes moesten in 1957 ten behoeve van de wegaanleg worden afge broken.

24. Met hun charmante en zeer toegewijde beschermvrouwe, mevrouw M. van LanschotLagasse in hun midden, lieten de schuttersgilden Sinte-Barbara en Sinte-Catharina zich in 1943 door de fotograaf vereeuwigen op de binnenp1aats van kasteel Maurick. De beschermvrouwe wordt geflankeerd door de hoofdlieden G. Adriaanse en H. Maas (beiden met hopmansstaf). Afgaande op de papegaai op hun kazuifel waren toen G. v.d. Grint en C. van Weert koning van hun gilde.

25. Dit is het "Heijms- of Mannengasthuis" eertijds gelegen op de hoek van het Peperstraatje en de oude Boxtelseweg. Het gasthuis werd in 1372 gesticht door Arnd Heijm en stand aanvankelijk in Den Bosch aan de Vughterdijk. Het werd in 1629 in puin geschoten, waarna de stichting door Hendrik Heijm, heer van Maurick, naar Vught is overgebracht. Vier oude mannen en een huishoudster waren de geregelde bewoners. In de beginjaren van de twintigste eeuw was het gasthuis als boerderij in gebruik. Omstreeks 1919 werd het als pakhuis verhuurd aan de molenaar Heijst en in datzelfde jaar is het onder slopershanden gevallen. Een olieverfschilderij van dit gasthuis, vervaardigd door Ernest Grips, hangt thans in het gebouw van de gemeentelijke sociale dienst.

26. Deze foto uit het jaar 1919 toont het voorste gedeelte van de oude weg naar Boxtel in de riehting van het Mauriekplein. Reehts lag destijds de wagenrnakerij van Vierkens, Ter linkerzijde ontbreekt nog elke bebouwing. Tussen de weelderige bornen is nog juist het Heijms- of Mannengasthuis op de hoek van het Peperstraatje ziehtbaar.

27. Huize "Leeuwenstein" zoals het zich in 1901 aan de wandelaar presenteerde, werd in 1900 gebouwd door de heer Herman van Rijckevorsel, bankier te 's-Hertogenbosch. V66rdien stond ter plaatse een eenvoudig landhuis dat in 1753 werd gebouwd door mr. J.H. van Heurn, schepen en raad der stad en schrijver van het vermaarde werk "de Historie der Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch". Onder architectuur van H.W. Va1k is Leeuwenstein tot raadhuis verbouwd en als zodanig op 8 juni 1937 in gebruik genomen. Door de meubilering en de stoffering met zeer waardevolle voorwerpen zijn de namen van de ereburger Willem van Beuningen en zijn echtgenote onvergetelijk aan dit gemeentehuis verbonden.

28. Overhuifd door het loof van de machtige eikebomen van de oude Boxtelseweg lag hier eertijds de uitspanning "Buitenlust", die vanaf 1892 bewoond werd door de familie van Pinxteren; na 1932 was De Werd er de herbergier. Wanneer op het voormalige kasteeltje "Reeburg" (farnilie Van der Does de Wille bois) of op huize "Leeuwenstein" (familie Van Rijckevorsel) diners werden gegeven, werden de paarden van de rijtuigen der gasten op "Buitenlust" gestald en verbleven de koetsiers in de gelagkamer. Helaas zijn het herbergje en de prachtige wegbeplanting in 1957/58 aan het snelverkeer ten offer gevallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek