Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VUGHT '1<0_"'-

- s
~
':"'
'!-
j
;;'!
;;
.
~
e,
':"'
r-
fr 39. Klooster en ziekenhuis van de zusters Franciscanessen van Oirschot aan de St-Elisabethstraat en de Kloosterstraat. De gebouwen werden op 24 april 1900 betrokken en kregen de naam "St.Elisabethgesticht", naar juffrouw Elisabeth van der Heijden, die voor een deel de stichting van het nieuwe klooster financieel rnogelijk maakte. De kape1 is op deze foto nog niet te zien want ze werd eerst in 1933 gebouwd. Rechts op deze kaart een strook van het beboste terrein van "Rozenoord"; ter plaatse zou enige jaren later het patronaatsgebouw verrijzen. Aanvankelijk bestemd voor jeugdzorg, werd het geleidelijk ook voor teken- en vakonderwijs en als bibliotheek benut.

Nieuw Raadhuis.

YUGHT.

40. Villa "Leeuwenburg" was van 1921 tot 1937 als raadhuis in gebruik en werd in die jaren aanzienlijk verbouwd en uitgebreid. Ret oorspronkelijke "Leeuwen burg" is zeer oud; de oudste mij bekende akte deze villa betreffende, is van 27 mei 1650. Bekende personen uit de Vughtse historie als Van Wiedenkeller, Van Beresteijn, Van Hanswijk, De Loecker en Marggraff waren eertijds de trotse bewoners. Op de foto ziet u veld wachter Schraven en in de deuropening gemeentebode Piet Sabel, aan wiens aandacht geen enkel bijzonder buitengebeuren ontsnapte.

41. Vee1 Vughtenaren zullen op deze foto de mannen herkennen die in 1926 dee1 uitmaakten van de Burgerwacht. In het midden zit burgemeester jonkheer van der Poll en naast hem (met platte pet) commandant Henri Bos. Aan de linkerzijde staan de veldwachters Tak, Maas en Schraven en rechts Voets, Peters en chef-veld wachter Salimans. In de twintiger jaren zal wel niemand het hebben durven bestaan in Vught de openbare orde te verstoren.

42. Deze kaart biedt u het oee,« van net oegm uer K.erKstraat in het jaar 1919. Links op de voorgrond de voormalige winkel in drogerijen, verf en glas van Gijs Vrensen. De vrouwen bij de geopende deur zijn: mevrouw van Leusden en Cato en onder meer Jo en Betsy Vrenzen. Naast dit pand de eveneens verdwenen winkel (het petroleumreservoir in de winkelbank) van loodgieter en lampenhandel V.d. Wittenberg. Mina en Anna staan voor hun deur. In de volgende lagere huizen waren weleer de zuivel- en vishandel van Verleun en de horlogerie van Kleinsmiede gevestigd; na de verbouwingen de fotohandel van Sekhuis en de groente- en fruithal Van Dijk. Het intussen verdwenen lage huisje, reehts op de voorgrond, was eens het slagerijtje van Hein van Roosmalen. Herkent u ook Mina Bekkers uit de Hoogstraat met haar door een hond getrokken melkwagentje?

Vught. Dorostraat.

43. Roepen wij ons in herinnering de jaren to en op de hoek van Kerkstraat en Dorpsstraat zich het cafe en de ijzerwinkel van smid Van de Wiel bevond en waar thans de vleeshal van Van Leusden is gevestigd. De mannen onder ons hebben ook nog heugenis aan de home-trainer in het cafe; voor vijf cent kon men hier op de fiets zijn snelheid en uithoudingsvermogen testen. Links op de foto ziet u de kapperssalon van Jac Aarts en zn. Later was hier de chocolade- en suikerwerkzaak van Van Roosmalen gevestigd, en na de verbouwing, de fraaie juwetierszaak van Van Os. Ook in de kleine aangrenzende woonhuizen zijn, na verbouwingen, thans aantrekkelijke winkelzaken ondergebracht. Dit zomerse straatbeeld lijkt mij gefotografeerd in het begin der twin tiger jaren.

44. De aanblik van het plein bij de St.-Petruskerk, oorspronkelijk H. Hartplein genoemd en sedert 1961 "Heuvel" geheten, is door de bouw van de uit de toon vallende zijportalen van de kerk, maar in het bijzonder door de sloping van de oude herberg "de Valk" in november 1971, weI ingrijpend gewijzigd. Ret gedeelte van het plein dat grenst aan de Ploegstraat heette in de achttiende eeuw "de Spee1heuvel". Op de plaats waar zich sedert 1864 de pastorie verheft, stond weleer het huis "de Oude Troon" en op de plaats van de sedert kort verlaten winkel van Albert Heijn trof men in het begin van deze eeuw een bakkerij aan. Deze werd voorafgegaan door een herb erg en, nog langer geleden, door een oliemolen. Ret pand heette dan ook ,,'t Oliemolentje".

Groete-ult t J!

Vucht.

,

45. Dit is de ingang van de reeds eerder genoemde smederij van V.d. Wiel, in 1911 naast de St.-Petruskerk gelegen. De foto toont u de ingang van de Dorpsstraat, komende van het kerkplein. Reehts ziet u de voormalige slagerswinkel van Romeijnders; deze en zijn eehtgenote kijken belangstellend naar de fotograaf. Na verbouwing van het grote woonhuis, reehts op de voorgrond, was hier gevestigd de ehoeolaterie Meeuwsen van Gerven, in de dertiger jaren het kruideniersfiliaal Tafi (Taberna Fidelis), en tot voor kort een filiaal van De Gruyter. Ook dit pand is, evena1s eerdergenoemde slagerii, met de voormalige herberg "de Valk" in november 1971 geamoveerd in verband met de bouw van drie nieuwe zakenpanden ter p1aatse.

46. In het voormalige cafe "de Valk" aan het kerkplein had de zang- en toneelvereniging "Werkmanskring" haar repetitielokaal. Rein den Otter (breeduit zittende) was de regisseur en Andries van Weert (in witte jas) de kapperfgrimeur. De vrouwelijke leden waren, op de voorste rij, van links naar rechts: de dames A. Kroon, Sjaan Vugts, Pieta Vugts en Marie Kroon. Op de tweede rij: Jo Vrensen, Pieta van Weert, Betsy Vrensen en mevrouw Van Weert. De mannen zullen op deze scherpe, in het begin van de twintiger jaren gemaakte foto, zeker gernakkelijk worden herkend.

47. Met vee1 genoegen ook drukken wij de foto af uit 1910 van de oude bakkerij van de heer W. v.d. Yen, naast cafe "de Valk" op het Marktveid gelegen. In het eerste viertal poserende vrouwen herkent u onder meer: mevrouw Anna Pijnenburg-Eijkemans, Marie v.d. Yen, de dienstbode Hanneke Puls, Bij het tweede viertal: dochter Lucia, de dienstmaagd Drieka Vugts, de huishoudster Lien en dochter Dina. De vier witte mannen zijn: de heer W. v.d, Yen en de knechts Janus van Riel, Willem Schapendonk en Jan Dankers. Door een recente verbouwing en uitbreiding van de winkelruimte is deze oude bakkerij een stijlvo1 sieraad aan het Marktveld geworden.

Vught bij 'a-Bosch

Marktveld '_ ? r ~

48. Ret Vughtse Marktveld had in 1909 nog zijn volledige beplanting; thans is deze grotendeels gerooid, Ret huis van Jos M. Krijnen, rechts op de voorgrond, is nog niet tot winkel verbouwd. In de negentiende eeuw was het de pastorie van de St.-Pieters- of Strooienkerk aan het Maurickplein. Voor zijn deur staat de bekende wethouder en heemkundige Willem van Oers. Ret herenhuis op de achtergrond met zijn witte gordijnen werd bewoond door de heer Schroder een groot vijand van voetballerij op het Marktveld. Ret pand werd later verbouwd tot winkel (beeldenwinkel van Dun-Kok) en thans is er apotheek Willekens gevestigd. Tot 1891 was het de woning van Elisabeth van der Heijden, de weldoenster van het naar haar genoemde "pension Elisabeth" aan de Kloosterstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek