Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Het Binnenpad, dat de verbinding vormt tussen Marktveld en Schoolstraat, kreeg op verzoek van de bewoners in 1939 de naam Torenstraat; en toen werd ook de gebrekkige verharding van dit pad verbeterd. De drie jongens op de voorgrond zijn: Bezemer, Reinier van Hooff en een jongen, luisterend naar de naam Flip. Iedereen kende hem als de loopjongen van Jos. M. Krijnen die de "Bossche krant" aan huis bezorgde. Op de achtergrond staat het in 1970 gesloopte schoolhuis dat in 1902 bewoond werd door schoolhoofd Eduard Tervooren, later door Theodoor Drijvers. Veel Vughtenaren hopen dat, na de afbraak van de oude school en herbeplanting van Torenlaantje en kerkplein op de duur, de eertijds schilderachtige orngeving van de Lambertustoren en voorts het gezicht op een vrijliggeride kerk zal worden herkregen.

Vught bij 's- Bosch

13innenpao .??...

Ultz. J. J. N. Loret., fum. Wed. J. Lord., 's- Bosch.

50. Door het Binnenpad - thans Torenstraat - komen we via de Schoo1straat in de Dorpsstraat. Op de hoek staat de voormalige herberg ,,'t Trepke", die in 1911 geexploiteerd werd door Joostje Verhoeven. Deze had in de Schoolstraat ook een steenkolenhandel en verkocht op een binnenplaatsje bovendien regenwater voor 5 cent per kan, dat toen nodig geacht werd voor het bereiden van erwtensoep. Na verbouwing van de herberg en het belendende huis is in deze panden de fraaie bloernenzaak "Margriet" gevestigd. Ook de volgende woonhuizen, nu tot winkels verbouwd, hadden - evenals die in de Schoolstraat - zeer hoge stoepen; zij dateerden uit de tijd, dat men in dit deel van het dorp des winters veellast had van hoog water.

51. De onaanzienlijke, vooruitspringende huisjes op de vorige foto van de Dorpsstraat alsmede de daaropvolgende kleine woningen, zijn in de loop der jaren gesloopt en door keurige woonhuizen vervangen. Het eerste huis, rechts op deze kaart, is het toenmalige postkantoor dat hier in 1897 werd gevestigd. Tussen 1882 en 1897 was het kantoor aan de overzijde gevestigd in het voormalige raadhuis en politiebureau, nu het bureau van de gemeentelijke sociale dienst. Naast het postkantoor staat het woonhuis van directeur P. Rentmeester (1894-1914). De twee daarop volgende winkelpuien zijn die van de sigarenzaak-kapsalon van W. van Lamoen en van de winkel der koekbakkerij "de Hommel" van Henri Linsen.

.'

52. Op 23 oktober 1850 kreeg Vught zijn eerste hulppostkantoor. Omtrent het perceel van vestiging in dat jaar ontbreken betrouwbare gegevens, Er zijn wel altijd postbestellers geweest. Bovenstaande foto toont ons de boden uit 1895. Zittend links: Jan van den Heuvel en naast hem Frans van de Wiel. Staande links:

Leendert van Dalen en naast hem Koos Pijnenburg. Deze mannen had den twee voorgangers narnelijk Jan van Boxtel en Bredo. De uniformen der postboden waren vervaardigd van blauw laken en hadden rode biezen; er werden zogenaamde bottines bij gedragen.

53.0udere Vughtenaren herinneren zich de herberg "De Roode Leeuw" gelegen naast de tegenwoordige boekhandel "Edele Brabant" op de hoek van de Kerkstraat. Deze herberg bestond reeds in 1568; ze werd v66r 1695 uitgebreid met een brouwerij. In de nacht van 27 op 28 augustus 1802 brandden de herb erg en de drie huizen, die toen langs deze straatzijde stonden, af. De herberg is blijkbaar herbouwd bij de gespaard gebleven brouwerij. In het begin van deze eeuw werd het cafe geexploiteerd door de familie Van de Laarschot, die in een alkoofruimte van de gelagkamer ook nog een kleine barbierssalon had. Tot de opheffing was Antoon Kluijtmans de waard in "de Roode Leeuw"; daarna werd in het pand de intussen weer verdwenen groentehal "Westland" gevestigd, en ten slotte de huidige bar "Taxandria".

54. Het korps van de vrijwillige brandweer van Vught, gefotografeerd bij gelegenheid van de ingebruikneming van de eerste motorspuit in de jaren dertig. Commandant was G. Bekkers (tweede ri], vijfde van links). De drie heren in burgerkleding zijn de raadsleden mr. Gerrits, W. v.d. Laarschot en W. van Beuningen.

- ~.

~DOR~STRAAT, VUGHT

55. Een fraaie foto van de Dorpsstraat m de zomer van 1919. Hoe weelderig was toen nog het geboomte dat nu he1aas grotendee1s verdwenen is. Links op de voorgrond ziet u de toenmalige schoenmakerij Kwantes. Daarnaast de winkel van Wetemans, wiens echtgenote in de deuropening staat. De gemeentebode Piet Sabel, eens veld wachter en dus op1ettend, is op het lawaai van de straatjeugd even uit het gemeentehuis gekomen. Aan de muur van het raadhuis grensden de winkel en timmermanswerkp1aats van Bekkers. De dan volgende oude pastorie en het koetshuis zijn tijdens de bevrijdingsdagen in vlammen opgegaan en door een nieuw huis voor de dominee vervangen. Het enige voertuig in deze hoofdstraat was de hondekar van melkboer Jan Bekkers.

56. Aubade van de schoolkinderen voor het raadhuis in de Dorpsstraat ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909. In de deuropening staat burgemeester Aug. van Lanschot in ambtskostuum. Op de stoep van het raadhuis, links (met witte baard) ziet u schoolhoofd Eduard Tervooren en schoo1hoofd E. Eijkemans ais dirigent van de zanghuide. Ter rechter ziide (bij de boom) zijn de onderwijzers Antoon de Kort en Frans de Bekker (de Iatere gemeentearchivaris) duidelijk herkenbaar. Verschillende nieuwsgierige en dus omkijkende meisjes zullen zich zelf herkennen; een ervan is de vrouw van de schrijver dezes.

--j; / / r j )

/

57. Deze foto (van vee1 oudere datum can de vorige) geeft u een bee1d van de feestelijke installatie van burgemeester A.M.J. Th. van Rijckevorse1 op 4 maart 1886 in het intussen herhaaldelijk verbouwde "Oude Raadhuis" bij de Lambertustoren. Hij was de zevende burgemeester van Vught en woonde op de prachtige villa "Roucou1eur" bij Mariaoord. De burgemeester, die tevens voorzitter was van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw, was gehuwd met de in Amsterdam geboren Maria Bonneke. Hij werd op zijn verzoek eervol ontslagen op 10 augustus 1894 en overleed in Voorburg (Z.H) op 25 december 1925.

flEI V01RTSCHE: wr'a. UGHT 19/~.

58. We1k een prachtige en rustige baan de He1voirtseweg in het jaar 1919 was, toont u deze ansicht. Tussen Koestraat en hotel Zionszicht ontbrak nog iedere bebouwing. De tuin van het hotel met een vijver en tennisbaan, strekte zich tot de Koestraat uit. De machtige iepen vormden des zomers een gewe1f als van een immense kathedraal. Op het einde van het jaar 1807 kwam voor het eerst een min of meer verharde verbinding tussen Vught en He1voirt tot stand. In de jaren 1822-1824 is deze baan met keien bestraat, Tot groot verdriet van de Vughtenaren moest de door iepziekte aangetaste beplanting worden verwijderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek