Vught in oude ansichten

Vught in oude ansichten

Auteur
:   H. Donkers en V. de Kort
Gemeente
:   Vught
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1772-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vught in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In 1903 werden door de politiek van de anticlericale minister Justin Combes vele congregaties van religieuzen uit Frankrijk verdreven; zo ook de zusters kanunnikessen van de H. Augustinus der congregatie van O.L. Vrouw. Zij vestigden zich op 7 september 1903 in villa "Eikenheuvel" die nog heden ten dage op het terrein van Regina Coeli 1igt. Het huis bestond reeds in 1853; het werd toen bewaond door de eigenares, de weduwe B. van Rijckevorsel.

70. Beter nag dan op de vorige foto komen hier het park, de gazons en de fraaie villa "Eikenheuvel" zelf tot hun recht. De "franse zusters" had den zich - naast een conternplatief leven - tot taak geste1d een pensionaat en mid del bare school voor "meisjes uit de deftige stand" te leiden. De pensionnaires droegen een uniform, bestaande uit een zwarte jurk met wit kraagje en een sjerp in de kleur van de schoolklas waartoe het meisje behoorde. Het eertijds heerlijke park en gazon uit 1910 hebben thans veel van hun aantrekkelijkheid verloren.

l':/ght

71. Deze kaart van de oude He1voirtseweg uit 1919 met zijn machtig geboomte spreekt voor zich. Het is het punt waar de Bos1aan en de Vijverbosweg op die weg aansluiten. Op de hoek ziet u het intussen aanmerkelijk verfraaide cafe "de Vier Ko1ommen". Tekenend voor de verkeersdrukte op deze hoofdweg naar het westen der provincie is wel het feit, dat men rustig op de rijbaan een mankement aan zijn auto kan verhe1pen, zonder ook maar een passant te hinderen.

72. Dit is villa Wargarshuyse. Het landgoed, gelegen langs de weg naar Helvoirt, zou zijn naam kunnen ontlenen aan de familie de Wargarshuyse, waarvan de eerste telg - Jan van Wargarshuyse - rond 1300 leefde, en een zekere Dideric die in de vijftiende eeuw schepen van Helvoirt was. De naam lOU ook ontleend kunnen zijn aan de familie Wargares. Wargarshuize was tot in de negentiende eeuw de naam van het huidige landbouwgebied Bergenshuizen. De gronden rondom het huidige in 1842 gebouwde nieuwe landhuis (zo ver van Bergenshuizen gelegen) behoorden in vroegere eeuwen tot het gebied van "de Boortmanshoeve".

"itg. los .. 1. Krijnen. I r:

:lis. iehuis .,Sparrcndaal". Vught.

73. Dit is "Sparrendaal", het missiehuis der paters van Scheut, links van de weg naar Helvoirt gelegen, zoa1s het zich in 1902 aan de wandelaar toonde. Ret is voortgekomen uit het landhuis Sparrendaal, dat vermoedelijk in 1802 gebouwd werd door de ontginner Thomas Cornelis van Rijckevorse1, wijnhande1aar in Den Bosch (1751·1818). De missiecongregatie kocht het landhuis op 13 oktober 1899 van de heer en mevrouw Bernard van Riickevorsel-Snijders. In 1901 is de villa onder meer uitgebreid met een schuur, een koetshuis en een oranjerie. Aanzienlijke vergrotingen in 1930 en 1atere jaren hebben aan het huis het tegenwoordige uiterlijk gegeven.

Pa'liljoen - I]zerenman.

? I

74. Ret was vermoedelijk na het einde van de mobilisatie 1914/18, dat de heer E. de Jong aan de boulevard van de IJzeren Man het eerste paviljoen liet bouwen. Ret stond op de plaats, waar nu het eveneens door hem opgerichte hotel-cafe-restaurant zich bevindt. Let u eens op c}e deftige auto's voor het terras, op de grote wie1en en de carbidfabriek op de treeplank. In de middelste der drie, de wagen met witte imperiaal, meen ik de auto van de Vughtse burgemeester Van Lanschot te herkennen.

75. Zo reden de Cromvoirtse boerinnetjes na hun bezoek aan de Bossche markt huiswaarts. De jonge meisjes droegen in 1901, en ook later nog, zwarte mutsen. De oudere vrouw, op de voorste rij draagt, een witte muts zander poffer omdat het slechts een werkdag is. Achter op de kar de met een doek van Brabants bont afgedekte eierkorven; nu zijn die waarschijnlijk gevuld met kruidenierswaren voor thuis. De boer heeft onderweg zeker het liedje geneuried: ik heb m'n wagen vol geladen met jonge meisjes,

IC/ 1'1.

UJtr· J. J. N. Lcrete, Fa. Wed. J. Loretz, 's-Bosch.

Crornvolrt

R. K. Kerk en School.

76. Dit is de Dorpsstraat van Cromvoirt in de twintiger jaren. V66r J 811 behoorde Cromvoirt tot het dorp Vught, In dat jaar werd het een ze1fstandige gemeente. Op 1 januari 1933 hield het wederom op ze1fstandig te zijn en werd toen opnieuw bij de gemeente Vught gevoegd, Links, op de voorgrond, ziet u de oude school uit 1873 en post bode A. Me1is. Het torentje van de school, dat bouwvallig was, werd in 1933 gesloopt. De ranke kerktoren werd tijdens de bevrijdingsdagen in 1944 door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen. Reeds in 1717 bezat het dorp een kape1, toegewijd aan St.Hubertus, zij werd in dat jaar tot parochiekerk verheven. De parochie nam evenwe1 St.-Lambertus tot patroonheilige, vermoedelijk omdat de Cromvoirtenaren vroeger tot de Vughtse parochie van St.-Lambertus had den behoord.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek