Vuren en Dalem in oude ansichten

Vuren en Dalem in oude ansichten

Auteur
:   C. Hooykaas
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2135-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vuren en Dalem in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Een pittoresk plaatje van Laag-Dalem uit 19 I 8. Grappige houten woningen en alles omringd door het groen. Kan het Iandelijker? Wat een heerlijke rust gaat hiervan uit! Deze foto doet een beetje aan Marken denken.

31. Het Dalem's mannenkoor werd in 1921 opgericht. Dit gebeurde in het cafe de "Halve Maan". Enkele jaren geleden was daar nog de kruidenierswinkel van Chr. van Veen. Op het uithangbord stond "Wie vermoeid is van het gaan, rust hier in de Halve Maan", De eerste voorzitter, D. Kolijn, heeft het dapper vijfenveertig jaar volgehouden. Op hoge Ieeftijd heeft hij deze functie overgedragen aan S. Baks. De eerste dirigent was H. Advocaat uit Schelluinen. Dit mannenkoor heeft vele jaren goede diensten verleend aan het gemeenschapsleven in het dorp. Bestuur en leden van dit goede koor, tracht het onder uw huidige dirigent, de heer De Graaf, nog vele jaren fijn vol te houden!

32. Dalem bij Gorinchem in 1912. U ziet dat de kaarten toentertijd aan de voorzijde werden beschreven. Het adres stond op de achterkant. Vol trots prijkt hier de Dalemse kerk. Ook de pastorie daarnaast is praktisch hetzelfde gebleven. Deze kerk is ruim honderd jaar oud en de preekstoel en het orgel vallen onder monumentenzorg. De gevelsteen boven de ingang met het opschrift: "Den Christen en van Dalem tot eene oefenschoole van Geloof, Hoop en Liefde" is goed zichtbaar. Langs de westgevel van de kerk is het familiegraf van de Viruly's, De woning en bakkerij van wijlen A. van 't Hof was toen weI heel anders dan de nog bestaande woning. Het dak van het oude schoolhuis en de schoorstenen van de oude school zijn nog juist te zien. De woningen op een heuvel buitendijks zijn grotendeels nog in de oude staat aanwezig. Zij worden nog steeds bewoond door de familie Van den Berg.

33. Om bij doorbraak van Lek- of Waaldijk het overstromingswater uit de Betuwe te kunnen laten afvloeien werd reeds in 1660 bij Dalem in de Waaldijk een sluis aangebracht. De foto is van 1921. Kantonnier Van Veen kijkt nauwlettend toe op de herstelwerkzaamheden aan de inundatiesluizen. Er moesten nieuwe sluisdeuren worden aangebracht. T. Ritmeester woonde jaren1ang in het huis aan de brug. Omstreeks 1910 was deze waning nog cafe "Ret Scheepje".

34. In 1913 brandde buitendijks een grate boerderij af ongeveer tegenover het kerkhof van Dalem. Cornel is Smits (?) zag zijn hele boerderij in vlammen opgaan. Later zijn daar de "nieuwe huizen" gebouwd. Natuurlijk trok de vlammenzee vee! kijkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek