Waalwijk in oude ansichten deel 2

Waalwijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.F. Couwenbergh
Gemeente
:   Waalwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1480-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waalwijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

7. De hervormde kerk aan de Grotestraat in 1932. In 1232 was op deze plaats al een kerk. Tussen 1460 en 1470 werd de kerk, die in 1571 elf altaren had, herbouwd. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd deze kerk met de toren in 1580 grotendeels verwoest. Met steun van Jan van Leefdael, heer van Waalwijk, de aartshertogen Ferdinand en Isabella en de Bossche bisschoppen Masius en Zoesius werd de kerk in 1617 hersteld, echter zonder toren. Op 27 maart 1936 werd door de gemeenteraad besloten rnedewerking te ver!enen aan de ontmanteling van de kerk, waarmede de restauratie, begonnen in 1930, kon worden voltooid. De op de foto aan de kerk aangebouwde ijzerwarenhandel van I.e. Mortier werd in 1938 gesloopt. Rechts op de foto is de Wagenstraat, nu Hugo de Grootstraat, die toegang gaf naar de Haven.

8. De hervormde kerk aan de Grotestraat na de restauratie die op 22 januari 1944 was voltooid, gezien vanuit het zuidoosten.

9. De Stationsstraat westzijde. Door de gemeente Waalwijk werd op 7 mei 1889 de bouw aanbesteed van een waaggebouw voor boter, een tekenschool en een veldwachterswoning (het gebouw rechts op de foto). De architect was J.J.J. van Dijck en de aannemer de firma Struik en Co. te Oisterwijk voor f 9.408,-. Ret pand bleef tot 1950 in gebruik als gemeentelijke avondtekenschool. Daarna werd het verkocht aan R. Klijn en werd het verbouwd tot groente- en fruitzaak. In het kader van het cityplan zal dit pand moe ten worden gesloopt. Links op de foto staat het schoolhuis bij de openbare lagere school. In 1959 werd dit pand verbouwd tot modehuis Van Dijk.

10. De Grotestraat in 1960, gezien ongeveer vanaf de Mr. van Coothstraatin de richting van de hervormde kerk (op de achtergrond). Rechts staat de apotheek van Van Gils, daarna Zeegers en daarna Geers (nu Pollmann die het pand heeft verbouwd).

11. De St.-Antoniusstraat met de St.-Autoniuskerk en de pastorie, gezien vanuit het oosten. Op 13 maart 1901 werd A. Kuypers, kapelaan van de parochie Sint Jan de Doper, benoemd tot pas to or van de te stich ten St.-Antoniusparochie, een afscheiding van de parochie Sint Jan de Doper, ten zuiden van de spoorlijn. De bouw van de kerk werd aanbesteed op 16 april 1901 en een heraanbesteding vond plaats op 30 april 1901. De architect was J. Bouwman. Op 13 juni 1901 werd de eerste steen gelegd door pastoor A. Kuypers. De plechtige inhuldiging van pastoor A. Kuypers was op 28 april 1902 en hij was het ook die op 30 april 1902 de nieuwe kerk inzegende. In 1929 werd de kerk, onder pastoor L.J.W.I. Hasselbach, aan de westzijde vergroot. De kerk werd in 1962 buiten gebruik gesteld door het bouwen van een grotere nieuwe St-Antoniuskerk en in maart 1971 werd de kerk gesloopt.

12. Ret interieur van de oude St.-Antoniuskerk na de uitbreiding van 1929 met het gezicht op het priesterkoor (westzijde).

13. De Grotestraat nabij het Hoekeinde in 1953. Het pand rechts, waarin de bakkcrij van A. van de Water was gevestigd, werd in 1954 gesloopt voor het doortrekken van de Grotestraat naar het oosten. Het pand links, brandstoffenhande1 Slaats, werd in 1967 gesloopt ter vervanging door nieuwbouw.

14. De Kloosterweg met de watertoren in 1950. Het waterleidingbedrijf, gebouwd door een particuliere onderneming, werd op 10 december 1902 feestelijk geopend. Op 8 augustus 1919 besloot de gemeenteraad het waterleidingbedrijf van de "Maatschappij De Langstraat" aan te kopen voor f 20.000,-. De rnachinistenwoning, rechts op de foto, werd in 1965 gesloopt en de machinekamer (midden) in 1967 bij de vernieuwing van het bedrijf.

15. De Grotestraat zuidzijde met het monumentale pand Grotestraat 184 (rechts op de foto). Waarschijnlijk is in dit pand prins Frederik Hendrik op 24 maart 1625 beedigd tot kapitein en admiraalgeneraal door de afgezanten van de staten van Holland in verband met de ziekte van zijn broer, prins Maurits.

16. De omgeving van Waalwijk aan de Roestelberg. De ontspanning "Roestelberg" staat aan de voet van de Loonse duinen, Reeds v66r 1940 was dit pand een broeinest van de N.S.B. In 1944 is het afgebrand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek