Waalwijk in oude ansichten deel 3

Waalwijk in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.F. Couwenbergh
Gemeente
:   Waalwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0123-3
Pagina's
:   152
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waalwijk in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het verschijnen van deel 2 van "Waalwijk in oude ansichten" (behandelende het tijdperk 1922 tot 1940) deelde ik in de inleiding mede dat het Waalwijkse gemeentearchief met betrekking tot het tijdperk van oorlog, bevrijding en wederopbouw weer over zoveel materiaal beschikte, dat alleen reeds daarmede een derde deel geheel zou zijn te vullen.

De uitgeverij Europese Bibliotheek heeft deze uitlating blijkbaar ter harte genomen, want in de loop van 1977 nodigde zij mij uit, de voorbereiding voor de totstandkoming van dat derde deel ter hand te nemen. Hoewel toen reeds vaststond dat mijn ambtstermijn als gemeentearchivaris van Waalwijk op 1 januari 1978 zou worden beƫindigd, heb ik niet geaarzeld de opdracht te aanvaarden. Het gemeentebestuur van Waalwijk bleek ook thans weer bereid het nodige fotomateriaal van het gemeentearchief beschikbaar te stellen.

Het gunstige onthaal dat deel 1 (waarvan intussen reeds een herdruk is verschenen) en deel 2 bij het publiek ten deel viel, houdt een waarborg in dat ook deel 3 de volle belangstelling zal hebben. Te verwonderen valt dit niet, want het is opvallend met hoeveel enthousiasme de meeste mensen in onderlinge gesprekken zich bezighouden met het uitwisselen van jeugdherinneringen, vooral wanneer daarbij oude ansichten, groepfoto's enzovoort worden getoond. Vaak valt daarbij echter op hoe in betrekkelijk korte tijd veel dingen in het geheugen vervagen en somtijds reeds na dertig jaar "geschiedenis" zijn geworden. Mijn opdrachtgeefster heeft mij daarom verzocht, de op te nemen groepfoto's van gezelschappen, scholen, enzovoort zoveel mogelijk te voorzien van de namen van de daarop voorkomende personen. Dit laatste gedeelte van de opdracht is, naar is gebleken, veruit het moeilijkste geweest en heeft enorm veel moeite en tijd gekost. Zeer gering bleek het aantal personen te zijn dat zich de namen hunner vroegere klas- of clubgenoten geheel of zelfs gedeeltelijk kon herinneren en het is derhalve niet te verwonderen dat dit speurwerk vele maanden heeft geduurd en dat daarbij de medewerking van veel personen en instanties onontbeerlijk was.

Nu het dan eindelijk zover is dat het derde deel zal kunnen verschijnen, gevoel ik mij gedrongen, alle betrokkenen oprecht dank te zeggen voor de betoonde hulpvaardigheid bij het moeizame speurwerk. Het waren er zeer veel, zoveel dat het ondoenlijk is hun namen hier te releveren.
Nochtans geloof ik aan anderen niet te kort te doen, wanneer mijn dank vooral uitgaat naar de eerwaarde broeder Romualdus, die al het fotomateriaal van het broederklooster ter beschikking heeft gesteld en bovendien, als klassenonderwijzer, de roepnamen van al zijn oud-leerlingen kon leveren; naar juffrouw A.Th.J. Bergman, die eveneens een opgaaf kon verstrekken van de roepnamen van haar oud-leerlingen van de St.-Theresiaschool; naar de heer J.G.L.P. Rehm, de nieuwe gemeentearchivaris van Waalwijk, die (met medewerking van de heer J.M. Vugts) de teksten bij de straat-, gebouwen- en historische foto's samenstelde; naar zijn assistent, de heer M.J. Jagers, die in niet geringe mate behulpzaam is geweest bij het achterhalen van de namen bij de groepfoto's; en ten slotte naar de afdeling burgerlijke stand en bevolking der gemeentesecretarie, waar de bij het speurwerk verkregen honderden gegevens aan de officiƫle gegevens moesten worden getoetst.

Het boekje is als volgt samengesteld: de eerste groep foto's heeft betrekking op de gebeurtenissen van 1941 tot 1953 (de nummers 1 tot en met 39). De tweede groep (nummers 40 tot en met 59) geeft een overzicht van wijzigingen in het straatbeeld door afbraak, nieuwbouw, enzovoort rond de jaren vijftig. De derde groep (nummers 60 tot en met 76) bevat groepfoto's uit de jaren veertig en vijftig, zoveel mogelijk voorzien van de namen der daarop voorkomende personen.

1. Hoewel door de bezetter verboden, bleef de Burgerwacht, kring midden-Langstraat, doorgaan met vergaderen. In 1941 vond zo'n clandestiene bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Waalwijk.
Deze vergadering werd bijgewoond door, zittend van links naar rechts: de heren A.F. Thomas uit Waalwijk, de heer Borstlap uit 's-Gravenmoer, overste Mathon uit 's-Gravenmoer, burgemeester E.C.J. Moonen van Waalwijk, G.F. Couwenbergh uit Besoyen en J. Teurlings uit Kaatsheuvel. Achter hen staan: twee onbekenden, H. Molenschot uit Kaatsheuvel en A.G. Meys uit Waalwijk.

2. Zoals u wel bekend zal zijn, wordt er in tijden van schaarste overgegaan tot distributie van allerlei goederen. Hoe langer zo'n crisis duurt, hoe meer er "op de bon" gaat. In 1942 vergaderde de distributiedienst wekelijks.
Van links naar rechts: J.P. van Nieuwstadt, H. van Iersel, C.J. van den Meydenberg, J.Q. Aerts, M.A. Luypen, J.C.J. Pulles, J.H.L. Lambooy, C.A.G. de Jongh (adjunct-directeur), C.M.G. van der Sanden, J.W. van Son, V.M. Weyers, A. Kools, L.M. Burmanje, A.M. Lansman, G.H. Maas, F.B.M. Hees en M.W.J.E. van Hooff.

3. Distributiekring 251 werd opgericht in 1939. De aangesloten gemeenten waren Drunen, Heusden, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle, Vlijmen, Waalwijk en Waspik. Het centrale kantoor was gevestigd te Waalwijk. De kring werd opgeheven in 1948; Vlijmen werd ingedeeld bij 's-Hertogenbosch en de overige gemeenten bij Tilburg.
In 1942 was A.A.C. Verwiel directeur (links), C.A.G. de Jongh was adjunct-directeur (rechts) en hun secretaresse was P.J.M. (Paula) Bossaerts.

4. Vooral in het begin verliep de distributie nogal eens vrij moeizaam. Toen men vanuit 's-Gravenhage eindelijk toestemming kreeg tot uitbreiding van het personeel, kwam daaraan een einde. Als we de gezichten op deze foto bekijken, blijkt het uitreiken van coupures, bonkaarten en rantsoenbonnen geen problemen meer op te leveren. U ziet hier overigens de uitreiking aan slagers in 1942.

5. In het begin van de oorlog ging het onderwijs in Waalwijk nog gewoon door, zoals blijkt uit deze foto van de Nijverheidsschool in 1943.
Op de voorste rij zit het bestuur van de stichting "Nijverheidsschool voor Waalwijk en Omstreken". Van links naar rechts: J.A. Thijssen, C.P. van Dongen, W.J. Sluyters (directeur), H. J. van Hulten, J.W. van Heesbeen, E.C.J. Moonen (burgemeester), J.P.P. Tielen, A.A.C. Verwiel, A.A. de Kort, 1.J. van Haren, S.F. van Wees, A. van Gent en Chr. J. Klerkx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek