Waarde in oude ansichten

Waarde in oude ansichten

Auteur
:   C. van den Bovenkamp en M.J. Goud
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4482-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waarde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Waarde, Jngan~ Dorps raal

9. Ben zeldzame oude ansicht! Links zien we het huis van Wabeke en dan dat van smid Geleedst (later van Van der Poel), In het midden staat de woning van De Looze (later A. Krijnsen); dan rechts de "viele" met bet huisje van Ka Oranje en uiterst recbts staan de oude bakkerij en de schuur van bakker De Jager. Momenteel zetelt hier manufacturier H.M. Dek.

ACHTERWEG, WAARDE

10. De Ach terweg, nu de Groene Kruisstraat, in 1924. Op de foto staan Maarten en Kees de Goffau. Links is de wei van M.H.J. Weststrate, waar thans de beide lagere scholen staan.

Havenstraa ? Waar

11. Een gezicht op de Havenstraat. Geheellinks staat de woning van schoenmaker Kees Smit, nu bewoond door A.P. Overbeeke. Rechts zien we gedeeltelijk de boerderij van M.H.J. Weststrate. De "mistpit" lag aan de straatzijde, afgeschermd door middel van een zware, met teer geschilderde muur. Een jaar1ijks hoogtepunt was ongetwijfeld het leegrijden van de mestput. Eveneens het dorsen met de dorsmachine in de schuur, waarbij het kaf in de mestput werd afgevoerd. Op deze kaart staan onder anderen enkele kinderen van Adriaan Waterman.

't Gude Dorp, Waard~

12. Mobilisatietijd in Waarde. Op de achtergrond ziet u de bomen die rond de "Vaete" stonden. Als Waardenaars ziet u onder anderen van links naar reehts: Pie van Espen, Jaap Kloet, Sientje Braam-de Goffau, Coba Braam, Bet Vroegop, Ma Pieper, reehts van haar een Belgisehe vluehtelinge, Adri Vroegop, de vrouw van Piet Klap, Kees Braam, Jo Pieper, Gilles Allewijn, Jan Bramsen, Marien van Weele en Dolf Nagelkerke. Het kind op de arm van een soldaat is Nee Dek,

13. Hier ziet u het cafe van Kloet, 'lOud Gemeentehuis" genaamd. Het stond aan de Dorpsstraat, ongeveer op de p1aats van het huidige, dat nu wordt bewoond door A. Koeman, Links ziet men nag net het winkeltje van "moe Dina". Rechts van het cafe stand nog een drietal woningen, dat respectievelijk werd bewoond door A. v.d. Vreede, J. Blauwkarner en F. van Houte. In de nacht van 11 op 12 april 1944 stortte er een brandend vliegtuig op het cafe en de ernaast liggende woningen. Hierbij kwam een drietal mensen om. Voor het cafe staat links vrouw K1oet.

14. Links op de foto, met een kapmes in zijn hand, staat Hubrecht van den Berge en rechts zit Marien van Peenen. Laatstgenoemde is later geernigreerd. Zij beiden zijn bezig om de bomen, die op het plein van de voormalige lagere school stonden, een opknapbeurt te geven.

15. Een paard in de "stravalje" bij smid Wondergem wordt beslagen. Verschillende militairen, die hun rnobilisatietijd (1914-1918) in Waarde moesten doorbrengen, staan erbij. De vrouw links in de deuropening is L. Wondergem-Oorns met twee van haar kinderen, Jans en Dien. Rechts bij de "stravalje" staat smid Wondergem met naast hem zijn zoon Max. Uiterst reehts staat Adri Vroegop.

16. Links zien we het huis van meester Kirpestein, thans bewoond door meester Jobse; vervolgens de villa van M. van Fraassen-van de Velde. M. van Fraassen was vele jaren raadslid en wethouder van de gemeente Waarde, alsmede dijkgraaf van bet waterscbap. Op bet driehoekje is duidelijk de "dikke boom" te zien. Uiterst rechts ligt bet weiland, met de koeien van Izak Wagenaar.

17. Hier zien we enkele bekende woningen uit de huidige Mauritsstraat. In het linker huis woont thans de zuivelhandelaar C. v.d. Male, terwijl manufaeturier P. v.d. Maas het reehts gelegen pand als magazijn- en opslagruimte gebruikt. Deze foto werd gernaakt in het begin van de jaren dertig. In die dagen waren de rollen, althans wat de zuivelhandel betrof, preeies omgedraaid. Toen stond de reehts gelegen woning in heel Waarde aangesehreven als de "melksalon". Het linker huis werd toen bewoond door Dolf Nagelkerke. Op deze foto zien we, van links naar reehts: Mientje Oranje, Janna Nagelkerke en Dolf Nagelkerke.

18. Deze foto is in het "Wegje" gernaakt. Het huis links werd aan de ene zijde bewoond door Arjaan Cornelisse, die er tevens winkel in hield. Aan de andere zijde woonde Maria Nagelkerke. Het huis rechts op de foto werd bewoond door Antje Braarn. Van links naar rechts staan: Johannes Koernan, Jane Krijnsen-Waterrnan, Maria Nagelkerke en Jacoba Cornelisse-Waterrnan. De kinderen zijn Marien en Willern Cornelisse en Piet Born.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek