Waarde in oude ansichten

Waarde in oude ansichten

Auteur
:   C. van den Bovenkamp en M.J. Goud
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4482-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waarde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Hier zien we de eeuwenoude rnolen op een kaart, daterend van rond de jaren dertig. In 1935 werd de molen door brand verwoest. Ten gevolge van de harde storrnwind was de molen door zijn "vange" gegaan. De wieken werden door het steeds meer op drift raken gloeiend, Zo ontstond de brand. Molenaar Flip Marcusse werd gewaarschuwd door Jaap Meijer, maar het was al te laat. Veel volk was getuige van het verbranden van de molen. Op deze kaart staan van links naar rechts: Koos v.d. Bos en Paulien Koernan-Karelse met Adrie in de kinderwagen. In 1905 ging bakker Arend Kamerling met een hondekar achterom om meel, De honden en de kar werden geschept door een van de wieken. Ze belandden op de weg en ... mankeerden niets. WeI steeg er een hevig gejank op! Dit is waar gebeurd!

20. Een foto van omstreeks 1910. De woning links, met aan de zijkant het "p1akkebord", had toen de naam van "het manhuis". De tweede woning was een smederij. Ret eerste huis was tevens een snoepwinkeltje. Op de aehtergrond staat de bakkerij van De Jager. De midde1ste van de drie vrouwen links is de weduwe G. van Koeveringe. De twee boerenvrouwen naast elkaar (midden) zijn Maria en Neeltje Weststrate. De man met het vistuig is Adriaan Blauwkamer. De twee vrouwen reehts zijn vrouw Van Peenen en vrouw K1oet. In de smederij woonde Geleedst en in de bakkerij de weduwe De Jager.

( c

" ,,1 ?

(

/ ,/.'

21. Een kijkje op de huidige woning van P, Born, in die jaren een hofstede, bewoond door C. Thorenaar, die zijn hof paehtte van de eigenaar, die gouverneur van de provincie Antwerpen was. Later werd de boerderij ook nog bewoond door P. Overbeeke. Deze kaart dateert van omstreeks 1905. U ziet nog een oude lantaarnpaal, waarop 's winters een vierkante kap werd gezet en die op petroleum werd "gestookt". Thorenaar was destijds nog burgemeester van Waarde met een jaarwedde van driehonderd gulden. Die twee oudere boerenmeisjes, reehts, zijn hoogstwaarsehijnlijk de twee oudste doehters van Thorenaar, Jannetje en Mientje. Hun kleine zusje, Stoffeliene of Pietje, staat in het midden.

~._-_.~---c: -= =-_ ... :..-- r,

-

-_ .....?.??. -

--_. -

--- .?. _-

22. Deze woning zult u niet meer zo direct herkennen. Het was namelijk de woning van Christiaan Weststrate aan de Kerkweg, thans bewoond door J .M. Goud-Weststrate. De tweede jongen van links is Jan Weststrate; rechts van hem, met de sehop in de hand, staat Marien Weststrate. Ben van de vrouwen die buiten staan, is d'oude Rika. (Foto van omstreeks 1896.)

23. In de jaren tussen 1910 en 1920 werd deze foto gemaakt voor de woning van M. van Fraassen. We zien van links naar rechts: Bet van Fraassen, Neeltje van Fraassen, Maarten van Fraassen, Marinus van Fraassen, de vader en grootvader Lou van Fraassen en zijn vrouw, de moeder en grootmoeder P. van Fraassen-de Jager, en ten slotte Francien Blokvan Fraassen.

24. Hier ziet u de boerderij "Anna Put", nu bewoond door Jan Weststrate, gelegen aan de Plasseweg, op een van de hoogste plaatsen in de Waardse polder. Links, zittend op de hooihark, is Ko Pieper, naast hem staan Krina en Johanna Pieper, dan hun moeder met een klein kind op de arm. Naast haar staat haar man, Jan Pieper. Op de Zeeuwse boerenwagen zitten Piet Schrier en Quinten Pieper (uiterst rechts). Op de dag van de watersnood van 1 februari 1953 werd vrijwe1 al het vee van de Waardenaars naar deze boerderij gebracht. Zij was toen het eigendom van M. van Fraassen-van de Velde.

25. Een landelijk beeld uit de jaren twintig. De foto laat ons de woning en schuur zien van Willem van Weele, aan de Plasseweg. Van links naar rechts staan: W. van Weele-Dijl en Willem van Weele. De man die op de kar zit is waarschijnlijk Piet van Weele. In de verte is nogjuist de korenmolen te zien.

26. In 1928 werd de nieuwe schuur links op de foto gezet, maar tevens ook de woning van M. van Fraassen. Van links naar rechts: Jan van Fraassen, Lou van Fraassen (op de kruiwagen), Nee van Fraassen, Kee van Fraassen-Pieper, Paulina van Fraassen-de Jager en Laurus van Fraassen sr.

27. Deze foto toont ons de ijsbaan op "den Waardschen Vliet", die een der "royaalsten" en mooiste uit de omgeving was. "De Vliet" was een overblijfsel van de in J 269 afgedamde rivier de "Hinckele". Door de herverkavelingswerkzaamheden is "De Vliet" geheel verdwenen.

28. In november 1933 strandde op de slikken van de Westersche1de een do1fijn. De vis sloeg een groot gat in de slikken, maar wist niet te ontkomen en kwam om. Hier zien we hoe de aan land gebrachte dolfijn veel bekijks heeft van be1angstellende Waardenaren. U ziet van links naar rechts: Andries Waterman (boven), Marien de Leeuw, Willem Waterman, Lucas Krijnsen, Bet Koeman, Sam Waterman, Dien Koeman, Jan Witte (met hoed), Kees Schrier, Hubrecht Sinke, Ko Schrier, Johannes Koeman, Flip Sonke, Ariaan Blok, Kees de Leeuw, Piet van Houte, Kees van Espen, Chris Koeman, Jan Nagelkerke, Gommert van Koeveringe, Kees van Koeveringe, Jan Koster, Marien Klap, Leen de Graaf, veld wachter Looy, Dolf Nagelkerke en Jan van Espen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek