Waarde in oude ansichten

Waarde in oude ansichten

Auteur
:   C. van den Bovenkamp en M.J. Goud
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4482-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waarde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Deze foto is genomen voor de ,juunrenne", staande op het weiland achter de boerderij van M.H.J. Weststrate (thans Jac. Schrier), waar nu de beide lagere scholen staan. Staande van links naar rechts zien we: Kees v.d. Vreede, Francoys v.d. Hart, Martina Weststrate, Arjaan Bramsen Mzn., Arjaantje Born, Brecht Schrier, Dingna Waterman, Arjaantje Schouwenaar, Arjaan Bramsen, Lukas v.d. Vreede, Arjaan Krijnsen en Marinus Weststrate. Zittend: Jan Griep, Maria Schouwenaar, Pietje de Leeuwen Piet de Leeuw.

30. Polderwerk in 1928. Dit gebeurde in de Zimmermanpolder. De aannemer was J. Visser uit Sliedreeht. Hier zien we een groep mannen, bezig met het zware werk. We zien van links naar reehts: Dries Weber, Arjaan de Leeuw, Flip Sonke, Leen van Zweden, Ko Bramsen, Willem Waterman, Jan Krijnsen, Bartel Kusee en Marien Braam.

31. Zo ging het sproeien in de boomgaarden er vroeger toe (1931). Van links naar rcchts zien we: Kees Goud, zijn vrouw Marina GoudKoster, Jacob Harthoorn en Maria Koster. De sproeibussen werden eerst op voldoende druk opgepompt, zodat men dan tijdens het sproeien beide handen kon gebruiken om de lange en zware sproeigeweren te hanteren.

32. Op deze twee toto's ziet men de voormalige boerderij van Hubrecht Poley afgebeeld. Deze eeuwenoude boerderij werd kort voor de watervloed tweemaal op een zondag door de bliksem getroffen. Zij brandde echter niet af. Ook bleef de schuur tiidens de watersnood van 1 februari 1953 overeind staan. Spoedig daarna werd zij echter afgebroken.

33. Op de toto links ziet u vier gezusters, allen afkomstig van Waarde, uit het begin dezer eeuw. Zittend: links S. van Koeveringe-van Liere en reehts A. Vercijs-van Liere. Staand: links K. Borger-van Liere en reehts Johanna van Houte-van Liere.

Op de reehter toto zien we een groepje lotelingen. Dit is de liehting van 1926. We zien op de aehterste rij: Hubreeht Born en Bram van Houte. Op de voorste rij zitten van links naar rechts: Leen Sinke, Kees de Leeuwen Olivier Koster.

34. Vele ouderen zullen zich deze twee mensen weten te herinneren. Zij waren een vertrouwd beeld in ons dorp: Leendert de Looze en zijn vrouw Geertje de Looze-Wellernan, Getrouw gingen zij samen met "peterolie" langs de deur. Geertje droeg de geldbuidel en Leendert de tas met de bekende "peterolie-boekjes", waarin spannende kinderverhalen stonden. De foto is gemaakt voor de schuur van C. Goud. Het huis was toen bewoond door de weduwe Meeuwsen.

35. Deze foto toont ons een gedeelte van de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Waarde ten tijde van dominee D. van Maanen (1919-1924). Van links naar rechts zien we: Willem van Weele, Matthijs Weststrate, dominee Van Maanen, Bram de Smit en Jan Oranje, Zij staan voor de lnllang van de kerk.

li,,-

36. Hier ziet u de gerneenteraad in het begin van de jaren dertig, Zittend achter de tafel, van links naar rechts: J.e. van Burg (secretaris), W. van Weele (wcthouder), C. Bal (burgemeester), L. van Koeveringe (wethouder) en J.J. Mol. Staande van Jinks naar rechts: A. Waterman, A.S. Wisse, M. Waterman, A. Dees en veld wachter Looy.

37. Het bestuur en het personeel Van de Gereformeerde Gemeenteschool, staande voor het oude voormalige schoolgebouw. Op de voorste rij van links naar rcchts: F. van der Maas, St. Sinke en M.H.J. Weststrate. Op de achterste rij het personeel: juffrouw Van de Berge, juffrouw Van de Waard en het hoofd der school, J.W. Kirpestein. De heren Van der Maas en Kirpestein waren tevens ouderling en de overige twee leden van het bestuur waren diakenen van de Gereforrneerde Gemeente te Waarde.

38. Hier zien we een foto van wat reeenter datum. Zij is namelijk genomen na de watersnood van 1953 tijdens ceo bezoek aan Waarde door een aantal gemeenten, dat Waarde had geadopteerd, onder andere Woerden. De Waardenaren die op de foto staan, waren leden van de gemeenteraad en de adoptie-commissie. Geheel links boven staat meester Jobse. Op de tweede rij onder anderen C. Goud, H. Waterman, C. van Houte en A. Dek. Derde rij: N. van Houte-Roelands, M. van Fraassen en A. Blok. Voorste rij: H. Weststrate, A. Mol, J.J. Straub, A.S. Wisse, M. Zandijk-Franje, mevrouw Van Burg en burgemeester Van Burg (met ambtsketen). Geheel reehts staat meester Van de Zande.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek