Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2

Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2

Auteur
:   De heer Kaasjager
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0167-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

19. Schuin tegenover de kerk vinden we de kruidenierswinkel, annex bakkerij van de familie Van Stuijvenberg. De winkel werd beheerd door de zussen Dick en Trui. De bakkerij was het domein van vader Dorus, en later van zoon Dirk. Het brood werd grotendeels verkocht door het dagelijks langs de deur in de gemeente uit te venten. De foto is gemaakt aan de achterkant van het woonhuis op een rustige dag. Op de foto, van links naar rechts: dochter Dick van Stuijvenberg, vader Dorus van Stuijvenberg, (daarboven links) zoon Dirk van Stuijvenberg, (tegen deurpost) Cor van Woerden (neef), (deuropening) dochter Trui van Stuijvenberg, daarnaast Gerard de Jongh (bakkersknecht) op de bank Dora Van Woerden, Gina van Woerden, en Janske van der Vliet (dienstmeisje). Deze familie werd op handen gedragen door de bevolking. Zij waren er voor de mensheid en zeker voor de minderbedeelden. Het was de gewoonte dat het personeel na gedane arbeid pas naar huis ging nadat men gezamenlijk brood had gegeten. Op de plaats naast de winkel en bakkerij, waar de schuren stonden en de groentetuin was, zijn nu 5 woningen gerealiseerd.

20. We vertrekken weer bij de familie van Stuijvenberg en gaan terug naar de Steenweg en dan richting kruispunt. Hier komen we op de kruising van de Steenweg met de "Nij eweg " (1933) zoals deze in de volksmond werd genoemd.

Een nieuwe verkeersweg, van noord naar zuid v.v. Aangelegd met betonplaten en bestaande uit twee rijstroken en wat nu de A-2 is. Op de verkeersdruppel een richtingwijzer van deA.N.WB., getooid met het embleem (gevleugeld wiel) in de top en de voor toen, moderne verlichtingslampen. Op de achtergrond zien we het transportbedrijf en het woonhuis van Beb den Hartog. In deze dagen werd o.a. transport verzorgd voor Docter Conserven uit Zaltbommel. Veel groenten en fruit van deze firma werden schoongemaakt ten huize van Willem en Sien Kardol, wat net voor het kruispunt stond. Aan de westkant van deA2, bij de oprit naar Zaltbommel langs het fietspad, zijn aan het eind van de tweede wereldoorlog drie gesneuvelde Duitse soldaten in kleden gewikkeld en inderhaast begraven. Op de graven hebben drie witte kruizen gestaan totdat deze soldaten vrijwel direct na de tweede wereldoorlog weer zijn opgegraven om elders herbegraven te worden. Een hele kijk tot het einde van de Steenweg tot aan de stoep bij Jan Kunst in Tuil.

21. Kruispunt overgestoken en verder gelopen, de Steenweg uit richting TuiL Daar zijn in de jaren '20-'30 een aantal huizen gebouwd die inmiddels weer zijn afgebroken voor de uitbreiding van de A - 2. We staan nu voor een huis dat voor die tijd uniek was: twee onder een kap. In het linker deel woonde de weduwe B. Kardol. Zij dreef daar een kleine kruidenierswinkel:

Het pand is altijd bewoond door twee gezinnen. Er woonde o.a. aan de rechterzijde Jan en Leen van Oort, die door de afbraak van Molenzicht, waar zij woonden, een ander onderkomen moesten zoeken. Tegen de omheining voor de winkel zien we de transportfiets met mand staan, waarmee de boodschappen aan huis werden bezorgd. Ook kunnen we de sloot voor het huis zien waarover toentertijd een stenen boogbruggetje lag. De kinderen op de voorgrond zijn waarschijnlijk de kinderen van Stien Kardol. In ieder geval is één van de meisjes Cor Kardol. Verder naar links staat de woning van Gerrit en Cor van Dooijeweert en het laatste huis is van Jan Antonie Pelle en zijn vrouw Geertrui van den Bergh, die het eind 1926 hebben laten bouwen. Broer en zus Christiaan- en Jaantje Pelle zijn er tot op hoge leeftijd in blijven wonen.

22. Direct na de bevrijding in 1945 waren er ook in Waardenburg en Neerijnen spontane Festiviteiten. En zo ontstonden er ook hier buurtverenigingen. De Steenweg, vanaf het kruispunt tot aan de grens met Tuil, een gedeelte van de dijk en de Achterweg deden daar niet voor onder en vormden samen een buurt in vereniging. De feestelijke optochten door de dorpen Waardenburg en Neerijnen werden door de gezamenlijke buurtverenigingen georganiseerd. De "jongedames" van de Steenwegbuurt deden hier natuurlijk ook aan mee en escorteerden een prachtig versierde wagen die werd "gesponsord" door de winkel van Stien Kardol, waar toen zoals we kunnen lezen, tabakswaren en levensmiddelen werden verkocht. De dames met hun mandjes met bloemen en hun prachtige kleding zijn v.l.n.r.: Ottolien van Os, Dirkje Pelle, Cor Kardol, Alie van Dooijeweert, Geertrui de Ruiter, Gijsje van Driel, Gijsje Pelle, Maaike de Jongh, Jozien van Driel. Helemaal rechts zien we de enige man, Christiaan Pelle, de koetsier.

23. In hetzelfde pand waar we de winkel van Stien Kardol zagen, vonden we sinds okto berl 958 de Centrawinkel van Anton en Marie van Wijk. Anton van Wijk breidde de winkel uit van 15 naar 60 vierkante meter. Voor die tijd al een behoorlijke oppervlakte. In de rechter helft van het huis woonden Arie en Jannie den Hartog, die later naar Opijnen zullen verhuizen. Het assortiment in de winkel bestond uit kruidenierswaren, galanterieën, textiel en klompen. Omdat de winkel toch vrij ver van het centrum van het dorp lag, moest ongeveer 70% van de omzet worden bezorgd, wat in de eerste jaren nog gebeurde met de transportfiets met mand. Later werd dat een auto. Tonny van Wijk nam later de zaak van zijn vader over en in 1976 werd de toenmalige "Santossa-wlnkel" gekocht (voorheen winkel van Anton Sannen) en verplaatste hij zijn winkel naar dat pand en kon daar, met zijn Corrie zijn assortiment verder uitbreiden. Door de jaren heen is er flink verbouwd en aangebouwd en hebben er nog enige malen aanpassingen kunnen plaats vinden. Dat was mogelijk geworden toen Tonny "de Felicitas" aankocht en de er achter gelegen tuin aangrenzend was aan het terrein van de winkel. Tonny was een zakenman ten top maar wist zijn klanten te binden en te waarderen. Hij kende elk huis van binnen, hij was dan ook erg geliefd. Tonny en Corrie zijn met hun dagelijkse activiteiten in de zaak gestopt om het wat rustiger aan te kunnen doen. De "Coöp." heeft de zaak voortgezet.

24. Vanaf de Steenweg (Rijksstraatweg) wandelen we naar de dijk via de Koa, (een kade met voetpad langs de Vliet, lopende tussen de Steenweg en de dijk) waar in de voet van de dijk een alleraardigst huisje heeft gestaan alwaar de familie Van Hemert heeft gewoond. Boven op de dijk gekomen staat daar nog steeds het enige huis buitendijks in onze voormalige gemeente Waardenburg, het "Sluishuis" . Vervolgens konden we daar aantreffen, "kapsalon De Jongh", (binnenzijde van de dijk), het huis van Gijsje van Oort, en even verderop het huis van Gosje en Art Rit met hun zoon Driekus. Er was toen in dit huis een winkeltje, waar tabaks- en kruidenierswaren werden verkocht. Nadien woonden hier nog Cor Bayense en Ottolien van Os. Daarna werd deze dijkwoning, wat eerst voor een gedeelte met geteerde en later met geverfde planken was beschoten, bewoond door Gerrit en Marietje van Os-Ilmer. Zie foto: Marietje staat in de deuropening. Er stond nog een huisje, aan de oostkant vastgebouwd, dat bewoond werd door Nicolaas van Herpen. Tijdens de laatste dijkverzwaring is ook deze dijkwoning verdwenen.

25. Weer verder oostelijk langs de dijk na het huisje van Gerrit van Os. Bij de stoep aan de Achterweg stond een blokje woningen halfweg in de dijk gebouwd die in de volksmond bekend stonden als de "Barakken". Dit waren knus aandoende arbeiderswoningen, gebouwd door baronesse Van Pallandt voor de arbeiders die op hun landgoed werkzaam waren. Het waren 4 woningen onder één kap en met riet gedekt. De ons nog bekende bewoners waren o.a. Hannes Paerels, waar later Aart en Marie Paerels in kwamen wonen. Arie Wijtmans, Klaas en Hanneke van Oort en Zus van Santen. Op de foto zien we de karakteristieke "geul" als looppad langs de voordeuren van deze dijkhuisjes. Het bruidspaar dat we daar aantroffen zijn Jan Verschoor en Art je Paerels (23 januari 1958). Hun zus en schoonzus Riek Paerels houdt de sleep omhoog om vuil worden te voorkomen. De huisjes zijn medio 1958 gesloopt. Het trapje van de dijk naar beneden naar de voordeuren stelde niet veel voor, maar van de achterweg stoep liep een breed pad tot achter langs de woningen en gaf redelijk toegang. Op de foto: het feestelijk getooide bruidspaar in de winter, maar de sneeuw en het zonnetje maakte alles nog feestelijker.

26. Oostelijk naast de vorige groep woningen bevindt zich de dijkafrit naar de Achterweg. Een oude "stoep" met een ver historisch verleden, maar hier nog in zijn oude hoedanigheid. Deze maakte vroeger deel uit van de belangrijke Noord- Zuid verbinding. Reizigers die met de pont over de Waal reisden, gingen of kwamen via de dijk en achterweg van of naar de Hoge Sluis, van waar men verder reisde door de Zandweg richting Meteren. Toen de Steenweg (Rijksstraatweg) was aangelegd, werd deze stoep minder belangrijk en op den duur onbruikbaar voor het grote verkeer. We ontwaren op de oude stoep verschillende paadjes. Rechtsonder het paadje dat leidde naar de achterzijde van de Barakken. Het paadje daarboven is door fietsers ontstaan. Dit was minder steil dan de eigenlijke stoep en het had meer lengte. Tijdens de laatste dijkverzwaring heeft deze stoep aan de Achterweg zijn functie geheel verloren. Buitendijks zien we nog een gedeelte van de vroegere Kil (oude rivierloop ). Binnendijks treffen we daar op het moment dat deze foto is gemaakt, huis en hof van de familie Blom, ofwel Hermanus (Mos) en Met je Blom. De woning werd omringd door schuren en stallen. De grote schuu, is in 1951 gebouwd met tweedehandse stenen, die allemaal afgebikt moesten worden, afkomstig van de hooiberg van Van Toorn uit Opijnen.

27. De dijk vervolgend, richting het kruispunt met de nieuwe verkeersweg, passeren we links "café De Nieuwe Brug" van Gijs- en Bet van Os. Het café werd gebouwd in 1932 door de firma van der Vliet te Waardenburg, gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe verkeersweg Den Bosch - Utrecht v.v. In de nieuwe verkeersweg werd een vaste oeververbinding opgenomen, dus er kwam een verkeersbrug. De nieuwe verkeersbrug is in 1933 geopend. Café en woning waren ruim bemeten. Onder het café, benedendijks, waren ook nog grote ruimten. In het café vonden o.a. de repetities van de fanfare plaats, ook werden hier de jaarlijkse uitvoeringen gehouden, waar soms wel drie avonden achtereen voor nodig waren omdat de belangstelling hiervoor erg groot was en de ruimte daarvoor toch weer niet zo groot. Ook werden hier danslessen gegeven voor de jonge mensen uit de omgeving. Er stond een oude grammofoon, plaatje er op, en dansen maar. Naast de cafélocatie was de zgn. Notariskamer, hier werden de diverse verkopingen en verpachtingen door de notaris onder de hamer gebracht. De familie Van Os beheerde het café van 1933 tot 1956. Op de foto zien we Gijs (met pet) en zijn vrouw Bet van Os. Links en rechts hiervan staan een aantal Nederlandse soldaten, die er tijdens de mobilisatie voor de tweede wereldoorlog ingekwartierd waren. Op de foto v.l.n.r.: F. van Loon, H. Streefland.T, Brandsma, Gijs van Os en zijn vrouw, E. Markman, ... van Oosten, C. Muisert, ... Vreeswijk. Rechts op de foto is aan de andere zijde van de nieuwe verkeersweg nog een puntje van de later afgebroken oude school te zien.

28. Voorbij de Achterwegstoep naderen we het kruispunt met de nieuwe verkeersweg. We steken over (dat kon toen nog), om daar dan de dijk weer te verlaten via de Dorpsstraatstoep. Onder aan de stoep komen we aan bij de Ned. Herv. Kerk. De toegang tot het Kerkplein was via een mooi hek van natuursteen en siersmeedwerk en pal voor de kerkingang stond een statige lindeboom. Op de voorgrond rechts, half op het kerkplein, stond de oude school die nadat deze buiten gebruik was gesteld, voor diverse activiteiten door verenigingen werd gebruikt. Tijdens de tweede wereldoorlog is door de bezetter hiervan op hun wijze gebruik gemaakt. Veel later is dit gebouw omgebouwd tot een echt verenigingsgebouw met alles er op en er aan. Rechts op de achtergrond aan het Kerkplein staat de tweede dorpsschool uit begin 1900 als vervanger van de oude school. Deze staat er nu nog en draagt nu de naam "Oude school". Tegen de muur is een publicatiebord te zien van de burgerlijke gemeente. Buiten het hek aan de Dorpsstraatkant was een aardig plein, een dorpsplein. Er werd schapenmarkt gehouden, geitenkeuringen en festiviteiten. Het was ook een verzamelpunt voor vertrekkende en terugkerende verenigingen die busreisjes ondernamen waar dan werd uitgezwaaid en later op de terugkomst werd gewacht. Door het steeds opschuiven van de verkeersweg zijn hier meerdere huizen en gebouwen afgebroken en is er van het plein niets meer over.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek