Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2

Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2

Auteur
:   De heer Kaasjager
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0167-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waardenburg en Neerijnen in oude ansichten en foto's deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

39. Deze foto is zeer waarschijnlijk gemaakt op de binnenplaats van het Kasteel Waardenburg. De samenstellers van dit boekje kunnen u over dit tafereel en de personen niet veel vertellen. Filosoferen over wat er te zien is wel. Aan de voorname kleding is toch wel af te leiden dat het om bewoners van het kasteel zou kunnen gaan met op de achtergrond twee bedienden. Op de tafel een sterk afhangend kleed met daarop een aantal gebruiksvoorwerpen geschakeerd. Te zien is een koffiepot, een kannetje, een suikerpotje, een schaaltje met koekjes en enkele kopjes. Een laag kistje van houtsnijwerk en een doosje van wat lijkt op Japans lakwerk. Tevens een vaas met bloemen. Was het een voorbereiding tot een koffiepauze? Dit bijzondere plaatje wilden we u toch niet onthouden, al was het om de sfeer dat het uitstraalt en u zou er over mee kunnen nadenken.

40. Vanaf het kasteel in Waardenburg gaan we over de dijk en dan door de dreef naar kasteel "Klingelenburg" te Neerijnen. Daar woonde de familie Van Pallandt die bijna 150 jaar eigenaar geweest is van deze heerlijkheid. De foto toont ons baron Hans Willem van Pallandt, zoon van [acob van Pallandt. Hans Willem, baron Van Pallandt, was de laatste baron van de Heerlijkheid Waardenburg en Neerijnen. Het ging om een kapitale bezitting, want rond 1853 bedroeg het grondbezit van de familie zo'n 450 hectare. Op één na de grootste van de Tielerwaard, en ook nog eens twee kastelen. De familie Van Pallandt kwam aan de heerlijkheid door vererving van de "heerlijke rechten" van de kleinzoon van Hans Willem van Aylva die in 1 827 overleed. De familie Van Pallandt werd in 1891 ook eigenaar van het landhuis "Molenzicht", wat ongeveer heeft gestaan op de plaats waar het gebouw staat van de voormalige Rabobank. In de tuin achter dit gebouw staat nog het "speelhuisje" van de Freule wat bij "Molenzicht" hoorde. Baron H. W van Pallandt was president van de Bijzondere Neutrale School te Neerijnen, van 1907 tot 1924 en burgemeester van1899 tot 1920 van de gemeente Waardenburg en Neerijnen. Ofhij ook het collatierecht van de Ned. Herv. Kerk heeft gehad is ons niet bekend.

41. Baronesse Irmgard Thécla van Pallandt - Van Hardenbroek, vrouwe van Waardenburg en Neerijnen, geboren te Markelo op 31 augustus 1 871 en overleden te Waardenburg op 16 maart 1958. Zij was hofdame van koningin Wilhelmina. De barones bekleedde voornamelijk in de dorpen Waardenburg en Neerijnen ook diverse bestuurlijke functies. Zij volgde haar man op als Presidente van de Bijzondere Neutrale School te Neerijnen (1924- 1958) en had zitting in de gemeenteraad. Zij was op 8 augustus 1931 lid van de gemeenteraad geworden. De familie Van Pallandt heeft o.a. in het begin van de twintigste eeuw het park dat de twee kastelen (Waardenburg en Neerijnen) met elkaar verbindt, uitgebreid met een landschappelijke aanleg. Wel werd het bestaande geometrische patroon behouden. De op het kasteel van Neerijnen uitlopende dreef, bleef de centrale as.

42. Jonkvrouw Juli Elise van Pallandt, barones van Waardenburg en Neerijnen. Dochter van Hans Willem, baron Van Pallandt en baronesse Tecla Irmgart van Hardenbroek. Zij had een vriendelijk voorkomen en hield zich bezig met de kerkelijk gemeenschap. Vooral de Christelijke verenigingen ondervonden haar gezag. Ook de burgerlijke gemeente had zeker haar interesse. De Freule werd op jonge leeftijd getroffen door kinderverlamming. Een arm is geheel haar leven verlamd gebleven. Ook haar broertje AdolfFrederik Willem Lodewijk [acob van Pallandt overkwam ditzelfde en overleed op 12-jarige leeftijd aan de gevolgen hiervan. Haar laatste dagen na het overlijden van haar moeder bleef zij op het kasteel wonen maar het werd steeds stiller op het kasteel, personeel was er niet meer en zij ging het meer onder de bevolking zoeken zonder enig verlies van haar hoedanigheid. Zij heeft nog een aantal jaren in een gemotoriseerde invalidewagen gereden. In haar eenzame dagen, vooral toen zij niet zo mobiel meer was, heeft zij hulp en medeleven ondervonden vanuit de bevolking. Ze is overleden op 73-jarige leeftijd in 1971 in een ziekenhuis in Den Bosch na een ongeval. Tijdens haar uitvaart werd de stoet voorafgegaan door de gepensioneerde jachtopziener Anton Klip. Voorganger tijdens de uitvaartdienst was ds. E.H. Broekema. Deze was 6 jaar eerder hier ter plaatse nog predikant.

Op de begraafplaats speelde op haar verzoek fanfare Juliana tijdens het afdalen van de kist het "Blijf bij mij Heer" ook "Wilt heden nu treden" en "0, God die droeg ons voorgeslacht"

43. Vanaf de dijk kijken we mooi de Achterstraat in met op de achtergrond links de N.H. Kerk. In het midden van de foto zien we het huisje van de familie Aart van Wijk. Aart van Wijk was een bekende Neerijner die er tot zijn 82' jaar heeft gewoond. Altijd met de pet op en een pruim tabak achter zijn kiezen. Zo fietste hij tot zijn 80' jaar nog door Neerijnen. Er zijn een aantal woningen verdwenen. Links op de voorgrond hebben nog twee kleine huisjes gestaan. Het eerste was van Anneke Blom die er een snoepwinkeltje had en dan volgde het kleine huisje van Eleke Pelle en vervolgens dat van Aart van Wijk. Geheel rechts zien we het oude pand van de familie Van Haaf ten. Dit is afgebroken en een nieuw huis is er voor in plaats gekomen. Vervolgens werd dit huis bewoond door de familie Worbts en de familie v.d. Meijden. Direct onder aan de dijk rechts stond het huis van de familie Louwrens van Wijk. Daar woonde "Louw van de Trap". Zijn huis is met dat van zijn buurman De Jong in 1942 afgebrand. De Achterstraat loopt tot aan de voet van de dijk en met een trap tegen de dijk op. Te zien zijn nog de houten palen van de bovengrondse elektriciteitsvoorziening.

44. Vanaf de dijk gelopen om de Nederlands Hervormde Kerk te bekijken. Deze is een zowel van binnen als van buiten een gepleisterde kruiskerk. De kerktoren is ingebouwd en bestaat uit 2 geledingen. Er is geen koor, maar een rechthoekige consistorie met bovenverdieping. De kerk is in 1866 ontworpen door de Zaltbommelse architect A.M.A. Gulden. In de jaren 1867-1868 is de kerk door Martinus Hakkert uit Waardenburg gebouwd. Qua bouwstijl kun je het gebouw indelen bij de Engelse neogotiek, hoewel er ook invloeden van de Franse neogotiek te herkennen zijn. De hoofdspits van de toren is geflankeerd door 4 kleinere hoektorentjes, pinakels genoemd. Typerend aan de buitenkant zijn de windbergen (een windberg is het reliëf boven een raam), de pinakels en de ijzeren balustrades. Het hof om de kerk is ommuurd en het terrein is in gestrooid met grind. Opvallend daarbij zijn nog de fraaie klinkerpaadjes. Na de eerste helft van de 19' eeuw zijn hier geen overledenen meer begraven. In het interieur van de kerk vallen op, de herenbank, het voorlezers-gestoelte, het koperen doopbekken en de zandloper uit de 18' eeuw. Het orgel werd gebouwd door K.M. van Puffelen uit Zaltbommel in 1868 en kostte Fl. 3830,00. Hoewel er plannen waren om deze kerk af te stoten is alles toch ten goede gekeerd en is laatstelijk gerestaureerd.

45. Binnen het kerkelijke leven van het dorp Neerijnen bestond ook een Christelijke vrouwenvereniging "Martha" , waarvan de leden regelmatig bijeen kwamen in de consistoriekamer van de N.H. kerk te Neerijnen. Zij maakten ook uitstapjes en bezochten tentoonstellingen en beurzen. Zij werkten ook veel samen met hun zustervereniging te Waardenburg. Op deze foto, gemaakt plusminus 1952 bij de kerk in Neerijnen, poseren hier op de achterste rij, v.l.n.r: Mien van Kuijl, mevr. Verboom, Marie van Doesburg, Wies de Ruiter, mevr. Bouta, mevr.Overheul, Gozewien v.d. Werken, Gijsje de Fokkert, Cor van Geffen, Mina van der Lee en mevr. Kool. Vl.n.r, tweede rij daarvoor: Geertje de Ruiter, Gijsje de Jong, Marietje Klaassen, Si ent je van Santen, Huipie Veldhoven, Willie Schaay en Johanna de Jong. Vl.n.r, zittend: Ger van Steenis, [anna Verbeek, [anna van Mourik, Jenneke de Jongh, [anna de Ruijter, Gijsje van Dooeijweert, Marie de Vor en Gerda Nijhoff. In het midden zittend, vierde van links zien we opoe De Jongh van de volgende foto. Van de dames waarvan we de voornaam niet wisten, hebben we de afkorting mevr. gebruikt.

46. Eén van de meest bijzondere mensen in Neerijnen is wel geweest mevr. De Jongh, ofwel Opoe Jenneke, zoals de meeste mensen die haar hebben gekend, ook wel noemden. Hoewel ze al vroeg weduwe werd en alleen voor de opvoeding van haar gezin kwam te staan waar ze een dagtaak aan had, deed ze er nog van alles bij. Hier volgen enkele

voorbeelden. Zij maakte iedere week de kerk schoon. Op zondagmorgen vroeg de kachel aanmaken in de kerk en consistoriekamer. Ze zette thuis koffie en bracht die in twee grote emaille koffiekannen naar de consistoriekamer van de kerk wanneer daaraan behoefte was. Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen e.d. Tweemaal per dienst, nog aan het trektouw de klok luiden, één uur voor aanvang van de eredienst, en nog een keer bij de aanvang. Zo ook bij begrafenissen. In de school ging ze 's winters elke ochtend de kachels aanmaken, verzorgde ook deze en maakte één keer in de week de hele school schoon. Dit heeft zij volgehouden tot op hoge leeftijd. Ze ging altijd mee met de schoolreisjes als begeleiding en was een trouw lid van de vrouwenvereniging. Tevens was zij een vraagbaak en stond iedereen bij die raad of hulp nodig had in haar omgeving. Zij is hiervoor koninklijk onderscheiden. Nog aardig om te vermelden: het kosterschap is altijd binnen de familie gebleven.

47. Neerijnen en omgeving was een aantal kersenboomgaarden rijk, zoals deze bij de familie Jorissen te Neerijnen. De kersenpluk, ook een seizoensgebeuren, waar een groot deel van de bevolking bij betrokken was en dat in zo een kleine dorps-

gemeenschap toch voor een bepaalde sfeer zorgde. Schattend is deze foto van begin jaren '30. Op de foto: staande achteraan, van links naar rechts: Gerrit van Kuijl, Jan Antonie (Toon) Pelle, Evert Blom, Jan van Steenis, Gerrit van Haaf ten, Nico van Wijk, op de wagen: Aalbert van Steenis [zn., Eimert van Willigen, Aart van Steenis Azn., Willem Jorissen, Toon van Willigen, Catharinus van Wijk met paard, en Bart van Wijk met geweer. Knielenende, van links naar rechts: Johannes Keij, Otto van Kuijl, Jenneke van Doesburg, Bertha Pelle, Arie Blom, Christiaan Pelle, Gijsbert van Herpen, onbekende Jongen en Piet Jorissen. Zittend, van links naar rechts: Geertje van Kuijl, jongen met kistje kersen (naam onbekend), daarboven een onbekend kindje, Maria Keij, Leendert van Kuijl, onbekend meisje, Mientje van Dooeijweert, Christiaan Veldhoven, Coosje Blom, Johannes van Wijk, en Met je van Willigen.

48. Een van de verdwenen woningen aan de Achterstraat is dat van de familie Van Dooijeweert. De familie van Dooijeweert woonde aan de linkerzijde van het huis, terwijl het rechter gedeelte (hier op de foto niet te zien) werd bewoond door de familie Dortmond. De familie Van Dooijeweert (Barend van Dooijeweert en Geertruida van Woerkom) woonde hier met hun zeven kinderen tot 1939. Toen werd het linker gedeelte gekocht door familie De Ruiter, die het huis verbouwden. De rechterkant van het huis werd later o.a. bewoond door de familie Van Geffen en Kaashoek. Thans is op het linker gedeelte van het perceel een nieuwe woning gebouwd. De kinderen op de foto v.l.n.r.: Alidus van Dooijeweert, Greetje van Dooijeweert en Siem van Dooijeweert. Greetje is op jonge leeftijd overleden. Barend van Dooijeweert bouwde een mooi nieuw huis aan de Steenweg te Waardenburg en vestigde zich daar als firmant in bestratingen. Later groeide dit uit tot een groot aannemersbedrijf waarin zijn zonen deelnamen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek