Waddinxveen in grootmoeders tijd

Waddinxveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   W. Verboom
Gemeente
:   Waddinxveen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6039-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waddinxveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Voorwoord

Het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW) voelt zich vereerd met de aan het genootschap gewijde opdracht van het boekwerk dat thans voor u ligt.

De samensteller, de heerWVerboom, is er weer in geslaagd om via de keuze van de afgebeelde kaarten en de daarbij vermelde tekst, een tijdsbeeld op te roepen, afgestemd op ons dorp aan de Gouwe: Waddinxveen.

Hiermee heeft de heerVerboom bijgedragen aan het verlevendigen van de interesse voor de historie van Waddinxveen, een van de belangrijkste doelstellingen van het genootschap.

Ik wens van harte dat dit boek aan velen, in en buiten Waddinxveen, vreugde zal verschaffen en aan de lezer een bijdrage zalleveren omtrent zijn inzicht over het verleden in "grootrlloeders tijd" .

Waddinxveen,J. in 'r Hal, oud-voorzitter en erelid HGW

Inleiding

Velen die al jaren in Waddinxveen gewoond hebben, zuHen merken dat veel is veranderd in hun woonplaats. Nog verder terug, in grootmoeders tijd, komt het verschil nog meer naar voren en komt men terecht in het echte dorpsleven van omstreeks 1915-1955. Dat was de tijd (omstreeks 1925) dat de klok van de Grote Kerk bij de Brug elke middag op werkdagen om twaalf uur nog werd geluid om iedereen, ook de werkers op het land, te laten weten dat het tijd was om te eten.

Wat was het toen rustig, veilig en bovendien, er was weinig verkeer! Er waren wel wat auto's maar dat aantal was niet groot. Paard en wag en, stoomboten en rijwielen waren nog overwegend de middelen van vervoer.

De Henegouwerweg heette toen nog Jaagpad, een smalle weg met een verhoogd gedeelte langs de Gouwe waarop de jaagpaarden konden lopen. De Bloemendaalse weg en het Noordeinde waren in het midden voorzien van paardepaden die bestraat waren. Waddinxveen was toen een landelijk dorp met opkomende en reeds bestaande industrie (meubelfabrieken). Het was ook de tijd van de oude ambachten en de neringdoenden. Daarover zou een speciaal hoofdstuk te schrijven zijn, maar te uitgebreid voor deze inleiding.

De Gouwe, oorspronkelijk een rivier, had in die tijd nog veel bochten. Het was toen al boeiend er langs te wonen, te lopen, te fietsen of erop te varen. De Brug en wijde omgeving, met ge-

meentehuis en winkels, was sterk in trek. Toch had het Oude Dorp ook zijn eigen bekoring en eigen sfeer en dat is zo gebleYen.

Op veel plaatsen in de gemeente stonden vroeger telefoonpalen, dat was geen aanwinst voor de schoonheid van het landschap. Voorallangs de Kanaalweg stond een lange rij. De draden gaven bij veel wind een zing end geluid, dat echter niet als hinderlijk overkwam. De draden werden veel gebruikt als zitplaats door vogels, vooral door zwaluwen.

Rondom de Grote Kerk stonden vroeger veel bomen, er liep ook een sloot omheen. Dat was een mooi gezicht, zelfs nog ti]dens de avonddiensten, als de grote petroleumlampen hun warme schijnsel door de ramen wierpen.

Over die "goede oude tijd" gaat dit boek. Moge er velen zijn die her met genoegen inzien en lezen, zoals het ook met voldoening werd samengesteld.

WVerboom

1 De oude draaibrug voor 1924. In 1887 werd de brug in gebruik genom en. Deze kaart is van circa 1905. Hoog boven de brug bevindt zich een petroleumlamp. De doorvaart is erg smal. Links hotel

"De Unic", afgebroken in 1934, bouwjaar 1849.

Hotel van Mej, De Ruijter.

WADDINXVEEN.

De Brug.

2 De klapbrug, gebouwd in 1924. Deze kaart is van circa 1933. Links het huis met pakhuis aan de Gouwe, in 1924 eigendom van de graanhandelaar Ph. Zwart. Deze gebouwen werden in 1 967 met aile daarachter gelegen huizen aan de Gouwe-zijde afgebroken. Geheellinks de panden aan de Nesse. Vroeger werd dit gedeelte Afscheepplaats genoemd.

3 De tegenwoordige hefbrug, die in 1936 voor het verkeer werd geopend. Reeds twee jaren eerder was men begonnen met de verruiming van de Gouwe en werden enige panden aan de westzijde van de brug afgebroken waaronder het hotel "De Unie" en de sigarenwinkel van A. van der Krans tegenover "De Unie". Aan de oostzijde van de brug werden de meeste huizen afgebroken.

4 Deze hart laat goed zien wat een groot gevaarte de brug is. Velen waren er niet gelukkig mee, maar voor de scheepvaart betekende het een belangrijke verbetering. De doorkijk laat in het midden de verdwenen boerderij van T. van Es zien. Links aan de Gouwe staat het hoge pakhuis aan de Noordkade, in de [aren dertig gebouwd voor de graanhandelaar j.c.P. janmaat. Rechts het hoge huis dat H.J. de Rooij in diezelfde tijd liet bouwen.

5 De afrit aan de westzijde van de hefbrug. Ook aan de oostzijde kwam zo'n lange toestand. Zij betekenden een grate storing zowel bij het Brugcentrurn als aan de overzijde bi] de Brugweg. Vooral de winkeliers konden het niet waarderen. Het stukje Kerkweg voor hun winkels werd al spoedig "het Onderlaagje" genoemd.

6 Nogmaals de afrit aan de westzijde met de oude situatie van enige winkels. Op het bard naast de auto staat "De Stadszaak ten Plattelande

1001 artikelen", dar betrof de winkel van Frans Knaapen.

7 In de smederij van de Gebroeders De Rooij (nu Roskam) werden vroeger de bekende Waddinxveense schaatsen gemaakt. Tijdens de strenge winter van 1929 kocht de schrijver dezes daar in de winkel een paar schaatsen waarvan hij later een model tekende. Zij waren van goede kwaliteit, met een korte hals en ijzer van drie millimeter breed. Het schaatshout was van eikehout. Bij de hals stand op het ijzer: "Gebr. de Rooij" .

~&v.db ~et>if

ME--iS .. 4-ยท -

Wi.

8 De hervormde kerk, gebouwd in 1837. Deze kaart dateert van omstreeks 1905. De bouwstijl is neo-classicistisch. Het gebouw stond toen nog op een eiland, vroeger omringd door water en een dam, met een hek voor de hoofdingang. Met de bomen vormde alles een mooi geheel. Het bleekveld is minder fraai, maar het bleken werd later verboden. Links staat de oude openbare school, gebouwd in 1873.

Gereforlll!trd. Kerk.

NOORO WAODINGSVEER.

Uilg. A. Y. Eeuwen. No. 10806

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek