Waddinxveen in grootmoeders tijd

Waddinxveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   W. Verboom
Gemeente
:   Waddinxveen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6039-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waddinxveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59 De nu volgende kaart van circa 1933 geeft de oude situatie weer. Hier zijn de oude Shell-benzinepomp en de garage van K. Glasbeek goed te zien. In het pand met erker was vroeger de kapperszaak van Doeleman gevestigd, later de wijnhandel van D.A. Kwaak. De verder aan die zijde gelegen huizen zijn op deze kaart niet te zien. In de verte achter de groentewagen zien wij de christelijke school "Willem van Oranje", tegenwoordig "WillemAlexander" , Oranjelaan 1. Deze school was desti j ds (1 92 3 ) het eerste gebouw aan de laan.

60 Nog eens een hart van hetzelfde punt, ook circa 1933. De huizen links werden respectievelijk bewoond door N. Bontebal, Bresser, M.A.M. Verzijden, 1. van der Starre (melkhandel) later woonhuis van Van Dijk, Bennis (later Verbakel). In het pand tegenover de school was in die tijd de cooperatieve winkel "Ons Voordeel" gevestigd. Nu bevindt drukkerij Veldwijk b.v. zich daar al weer vele [aren,

61 Wij verlaten nu de Oranjelaan en gaan linksaf de Noordkade op.Vroeger was de weg erg smal, omdat de Alpherwetering zich langs de gehele kade beyond. In 1919 werd de weg al verbreed. In de loop der jaren is daar verder veel veranderd. Ben groot aantal oude huizen werd gesloopt en er verrezen bungalows op die plaatsen. In het midden, links van de witte auto, staat nog de oude werkplaats met rode pannen van de vroegere scheepswerf "Vis".

62 Dobbelmann's Fabrieken, vroeger gevestigd aan de Noordkade. Toen in de Tweede Wereldoorlog onder meer ook tabaksartikelen gedistribueerd werden, waren rokers blij als zij naast de rokertjes op de bon via bevriende zijde nog wei eens sigaretten of een pakje shag konden krijgen.

Op de voorgrond de Alpherwetering.

63 De omgeving van de Brug is altijd interessant geweest. Dat geldt ook voor de vroegereAfscheepplaats, nu bij de Nesse gevoegd. Deze kaart is van 1904. Bet woonhuis met pakhuis, gebouwd voor Ph. Zwart, de "korenkoper", is goed te zien. Langs de waterkant ligt een partij goederen onder zeildoek. Dat kon vroeger zonder bewaking! In de verte de molens "Bijenkorf" en "Oranjeboom". Op het bord bij het Jaagpad stond: .Zeilen strijken Vaart verrninderen."

.. van zecwen, Waddlnpveen F'* J. H. spoorm ??.? ee, Oudot"kerlt.,2. u. y..,1

64 De molens "Bijenkorf" en "Oranjeboom" aan de Noordkade, waarvan wij op kaart TIr. 63 een glimp zagen, staan mer als pronkstukken langs het stille water van.de Gouwe. In mijn schooljaren was het zoo De " Bijenkorf" , de korenmolen van Spruijtenburg, brandde af in 1 92 3. Dat heb ik gezien; per fiets ging ik het Jaagpad tegenover de Noordkade op. Een triest schouwspel! De trasmolen "Oranjeboom" werd in 1916 afgebroken.

65 Nu gaan wij de Zuidkade op; deze kaart is van 1921. Van rechts naar links zien wij de drogisterij en tabaksartikelenzaak van A. van der Reiden, winkel en bakkerij van A.P. de Graaff, de kruidenierswinkel van A. van Eeuwen, het woonhuis van 1. van Rhijn, beurtschipper en kolenhandelaar, en de boter- en kaaswinkel van H. van de Water.

Wadilinxveen

Zuidkade

66 Deze hart van hetzelfde punt is van 1934. Het winkelpand van A. van der Krans naast de drogisterij Van der Heiden is afgebroken in verband met de bouw van de hefbrug; daardoor kwam er meer zicht op de kerk. Verder zijn de eigenaren van de huizen dezelfde gebleven zoals op hart nr. 65, met een uitzondering. Het pand geheel links werd betrokken door bakker Gerard Bakker, omdat zijn bedrijf dichtbij de Brug noordzijde ook voor de nieuwe brug moest wijken.

67 Het Oude Raadhuis zag er in 1931 zo uit, met een fraai hek bij de ingang. Rechts de grate beukeboom die later werd verwijderd. Links aan de overkant van de Gouwe staan de twee blokken etagewoningen die werden gebouwd in 1914endiein 1970 weer werden afgebraken. Er kwam een nieuw flatgebouw voor in de plaats, dat in 1 974 gereedkwam.

68 Het Oude Raadhuis heeft een mooie plaats aan de Gouwe. Gelukkig is het na de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1978 bewaard gebleven. Jammer dat de gele kleur aan de onderbouw niet bij de oorspronkelijke kleur past. Deze kaart is van omstreeks 1935.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek